Hydrologisk översikt i slutet av juni 2015: Vattnet i insjöarna sällsynt kyligt, vattenståndet högt i synnerhet i Insjöfinland

Pressmeddelande 01-07-2015 kl. 12.28

 

Pelastusrengas laiturilla Jyväsjärvellä
© Bild: Mirjam Orvomaa

Juni var kylig och regnig. Nivån i vattendragen är nu på många håll hög, speciellt i Insjöfinland Det kyliga vädret höll badvattnet kallt. Vattentemperaturen i sjöarna översteg inte 20 grader på en enda officiell observationsplats under juni. Ytvattnets medeltemperatur var på många håll sällsynt låg, men dock inte rekordkylig.

”På många observationsplatser mättes trots det den kallaste junitemperaturen för badvatten på 2000-talet”, berättar hydrolog Johanna Korhonen vid Finlands miljöcentral. Ännu lägre medeltemperaturer i sjöarna i juni har mätts till exempel  1982, 1987 och 1993. 

Vattenföringen i åarna och älvarna i Österbotten torde börja sjunka

De rikliga regnen i juni ökade vattennivån i åarna och älvarna till samma nivå som under vårens flödestoppar i norra Österbotten och kustvattendragen i Vasatrakten. ”Regnen under de senaste dagarna kan ytterligare höja åarnas och älvarnas vattenstånd, men vattenföringstopparna blir lägre än under de senaste veckorna”, förutspår hydrolog Juho Jakkila vid Finlands miljöcentral.

Från början av juli kommer vattenståndet att sjunka tack vare uppehållsvädret. ”Marken är dock blöt och nya regn kan höja vattenståndet snabbt", fortsätter hydrolog Jakkila.

Vattennivån i de stora sjöarna i Insjöfinland är fortfarande hög

I Insjöfinland och i Kuusamoregionen är vattennivån i sjöarna fortfarande hög. Vattenståndet i till exempel Saimen, Päijänne och Ule träsk är flera centimeter över medelnivån för månaden. Under det två följande veckorna kan vattenståndet i Saimen ytterligare stiga med några centimeter, men det hålls inom den s.k. normalzonen. Enligt prognosen sjunker vattenståndet i Päijänne under juli 0–20 cm. 

Inom Ule träsks avrinningsområde har det regnat 200 mm under de två senaste månaderna, vilket har lett till att vattennivån är hög trots de stora avtappningarna. Vattenståndet börjar sjunka under juli, om det inte fortsätter att vara regnigt under de närmaste veckorna.

Kitkajärvi på gränsen mellan Posio och Kuusamo har från början av juni haft ett vattenstånd som varit nära rekordet för den 30 år långa observationsperioden. Enligt prognosen hållas vattenståndet sannolikt på samma nivå till medlet av juli, men kan också stiga med upp till 5–10 cm.

Mera på finska

Mer information

Vattenläget i allmänhet

  • Hydrolog Johanna Korhonen, Finlands miljöcentral SYKE, tfn 0295 251 302, fornamn.efternamn@ymparisto.fi

Grundvatten

  • Hydrogeolog Mirjam Orvomaa, Finlands miljöcentral SYKE, tfn 0295 251 484, fornamn.efternamn@ymparisto.fi
  • Geohydrolog Risto Mäkinen, Finlands miljöcentral SYKE, tfn 0295 251 446, fornamn.efternamn@ymparisto.fi [risto.p.makinen]

Hydrologiska prognoser

  • Hydrolog Juho Jakkila, Finlands miljöcentral SYKE, tfn 0295 251 215, fornamn.efternamn@ymparisto.fi


Målgrupp: