Gå till innehållet

Finlands miljöcentral | Suomen ympäristökeskus | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Hydrologisk översikt i slutet av mars 2016: Vårens flödestoppar i Österbotten på kommande, svaga isar på sjöarna i söder

Pressmeddelande 01-04-2016 kl. 13.13
Kallavesi 27.3.2016
© Bild: Johanna Korhonen

Det varma vädret har ökat vattenföringen i älvar och åar längs den västra kusten i området från Satakunta till Uleåborg. Vattenståndet har stigit och nått nivån av en liten vårflödestopp i älvarna och åarna i Södra, Mellersta och Norra Österbotten söder om Uleåborg. Man bör se upp för svaga isar på sjöarna i Södra Finland. I Norra Österbotten är risken för isproppar större än vanligt.

”Den ökade vattenföringen i älvar och åar har avstannat, men eventuella regn kan under den första halvan av april ännu höja vattenståndet till en ny topp som är högre än den tidigare”, förutspår hydrolog Juho Jakkila vid Finlands miljöcentral.

Risken för isproppar större än vanligt i Norra Österbotten

I Norra Österbotten är älvarnas och åarnas istäcke på många håll ännu tjockare än genomsnittet och eventuella isproppar kan höja vattenståndet i älvar och åar mycket snabbt även om det i övrigt förutspås att flödena i år blir mindre än de genomsnittliga vårflödena. I vattendragen norr om Uleåborg har snön ännu inte smultit och älvarna och åarna kommer sannolikt att nå översvämningshöjder först under den andra halvan av april. Flödestopparna i Ijo älv, Kuivajoki och Simo älv kan beroende på vädret under smältperioden nå den genomsnittliga nivån för vårflödet.

Av de största sjöarna i Insjöfinland är vattenståndet 30–60 cm högre än vanligt för tidpunkten i till exempel Saimen, Päijänne, Keitele, Pielinen och Ule träsk. Vattenståndet i dessa sjöar stiger sakta i takt med att snön smälter och når sin topp i maj–juni. I Birkaland håller vattenståndet i Tarjannevesi, Längelmävesi och Iso-Roine, som är i naturtillstånd, också på att börja stiga, men torde förbli lägre än vanligt i början av sommaren till följd av den snöfattiga vintern.

I vattendragen i Lappland är vattenföringen i älvar och åar liten vilket är typiskt för vårvintern. Snöns vattenvärde är högre än vanligt och utifrån mängden snö förväntas vårflödet i Ounasjoki och Kemi älv bli genomsnittligt eller större än vanligt, i övriga Lappland förväntas flödena bli större än vanligt. Flödena inträffar vanligen i månadsskiftet maj–juni i älvarna och åarna i Lappland.

Svaga isar i söder och även i landets mellersta delar håller isarna på att bli svagare

I Södra Finland bör man se upp för svaga isar på insjöarna. Även i landets mellersta del har isarna börjat bli tunnare. Solens strålar är redan mycket starka, och isarna försvagas snabbare än tidigare när snön på isen har smultit. ”På våren försvagas isens kristallstruktur och påminner om ispinnar på grund av solens strålar, och då kan en flera tiotals centimeter tjock is som till följd av morgon- och nattfrost bevarats väl ge vika på eftermiddagen om kristallytorna har smultit”, varnar hydrolog Johanna Korhonen vid Finlands miljöcentral. I Norra Finland är isen ännu tjock på insjöarna.

I landets södra och sydvästra delar är älvar och åar i regel redan isfria. Det finns också skäl att se upp för svaga isar vid strömdrag i älvar, åar och sjöar i landets mellersta och norra del.

Mera på finska

Mer information

Vattenläget i allmänhet

  • Hydrolog Johanna Korhonen, Finlands miljöcentral SYKE, tfn. 0295 251 302,
    fornamn.efternamn@ymparisto.fi
  • Ledande hydrolog Bertel Vehviläinen, Finlands miljöcentral SYKE, tfn. 0295 251 731, fornamn.efternamn@ymparisto.fi

Grundvatten

  • Geohydrolog Risto Mäkinen, Finlands miljöcentral SYKE, tfn 0295 251 446, fornamn.efternamn@ymparisto.fi [risto.p.makinen]

Hydrologiska prognoser

  • Ledande hydrolog Bertel Vehviläinen, Finlands miljöcentral SYKE, tfn 0295 251 731, fornamn.efternamn@ymparisto.fi

 


Målgrupp: