Gå till innehållet

Finlands miljöcentral | Suomen ympäristökeskus | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Hydrologisk översikt i slutet av mars 2018: Mycket snö i östra Finland, vårflöden i startgroparna i södra och sydvästra Finland

Pressmeddelande 04-04-2018 kl. 11.15
Mynämäen Laajoki
© Bild: Jarmo Linjama

Vattnens istäcke och markens tjälskikt ökade i tjocklek i mars, fastän ökningen var långsam i områden där det fanns rikligt med snö. Isen och tjälen var i slutet av mars tjockare än vanligt i de snöfattiga områdena i södra Finland men tunnare än normalt i de snörika områdena i östra Finland. Vårflödena kommer enligt prognoserna i gång i sydvästra och södra Finland i början av april.

I slutet av mars var snöbelastningen stor för tidpunkten i östra Finland och västra Lappland. Det fanns ovanligt mycket snö i Norra Karelen.

”Det är fortfarande skäl att följa snösituationen på stora halltak, i synnerhet i Norra Karelen, Norra Savolax, Kajanaland och sydvästra Lappland. Hallägare bör aktivt följa snöbelastningen och kontrollera de bärande konstruktionernas kondition och vid behov avlägsna snö från taken”, konstaterar utvecklingsingenjör Kimmo Söderholm vid Finlands miljöcentral.

Vanliga småhus är inte nu riskbenägna objekt med tanke på takens hållfasthet. Det kan dock uppstå farosituationer om snö eller is faller ner från taken. Man bör helst anlita yrkesfolk till att avlägsna snö från tak.

Vårflödena väntas komma i gång i sydvästra och södra Finland i början av april

Vattenståndet i åarna i sydvästra och södra Finland förutspås stiga i början av april då vädret blir varmare. Enligt prognosen kommer snön att smälta snabbt och flödestopparna infaller redan i början av nästa vecka.

”Snöstormen under påsken höjde översvämningsrisken så kraftigt att om vädret fortsätter med riklig nederbörd kan vattenståndet ställvis nå värden typiska för den genomsnittliga vårflödestoppen”, säger hydrolog Juho Jakkila vid Finlands miljöcentral.

Enligt prognosen kommer vatten att stiga upp på åkrar i de översvämningskänsligaste områdena. Vid Loimijoki kan flödestoppen bli till och men högre än vanligt för tidpunkten.

I landskapen Södra Österbotten, Mellersta Österbotten och Österbotten finns det lika mycket eller mer snö än vanligt. Vattenståndet förutspås börja stiga redan i början av april. Enligt den aktuella prognosen skulle kallare väder bromsa upp snösmältningen senare.

Snöns vattenvärde är högst, över 200 mm, i ett område som sträcker sig från Norra Karelen till västra Lappland. I vattendragen i det här området är risken för tydligt större våröversvämningar än vanligt hög, dock beroende av hur våren framskrider. Vattenståndet i sjöar i mellersta och östra Finland ligger ställvis högt som en följd av den regniga hösten och förvintern. På grund av den stora snömängden väntas vattenståndet i flera sjöar i naturtillstånd i Insjöfinland i maj-juni nå högre värden än vanligt om vårarna. Vattnet från sjöarna håller även vattenföringen i sjöns utloppsåar stor.

Mera på finska

Mer information

Vattenläget i allmänhet

 • Hydrolog Johanna Korhonen, Finlands miljöcentral SYKE, tfn. 0295 251 302
  fornamn.efternamn@ymparisto.fi
 • Hydrolog Jarkko Koskela, Finlands miljöcentral SYKE, tfn. 0295 251 307
  fornamn.efternamn@ymparisto.fi [jarkko.j.koskela]
 • Ledande hydrolog Bertel Vehviläinen, Finlands miljöcentral SYKE, tfn. 0295 251 731
  fornamn.efternamn@ymparisto.fi

Hydrologiska prognoser

 • Ledande hydrolog Bertel Vehviläinen, Finlands miljöcentral SYKE, tfn. 0295 251 731
  fornamn.efternamn@ymparisto.fi

Målgrupp: