Gå till innehållet

Finlands miljöcentral | Suomen ympäristökeskus | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Hydrologisk översikt i slutet av oktober 2014: Regionala skillnader i vattenföringen, i fortsättningen syns regnen snabbt i de rinnande vattendragen

Pressmeddelande 04-11-2014 kl. 10.50

Myllymaenasema_JKoskela_31102014_556.jpg

Vanda å 31.10.2014. Bild: Jarkko Koskela

Vädrets växling från den ena ytterligheten till den andra syntes i oktober också i hydrologin. Den kalla perioden hade med sig snöfall efter medlet av oktober för nästan hela landet och i de norra delarna fick de minsta vattendragen ställvis istäcke. Snösmältningen som det varmare vädret orsakade och de rikliga regnen höjde vattenföringen i slutet av månaden speciellt i norra Österbotten och södra Lappland. Samtidigt strömmande det dock klart mindre vatten än genomsnittet till exempel i södra Finland, där det regnade knappast alls.

Det ostadiga vädret fortsätter och åarnas och älvarnas vattenföring ökar lätt efter regn

De rikliga regnen i början av november kommer att öka åarnas och älvarnas vattenföring speciellt i södra Österbotten. I slutet av veckan torde åarnas och älvarnas vattenföring sjunka när vädret blir kallare. ”Vädret förutspås dock förbli ostadigt i början av november och då marken nu är våt kan de eventuella nya regnen öka vattenföringen rätt snabbt”, berättar hydrolog Noora Veijalainen vid Finlands miljöcentral.

Vattenföringen som ökade i slutet av oktober på grund av regnen och snösmältningen i mellersta och norra Österbotten samt södra Lappland håller nu på att sjunka och det fortsätter följande vecka.

I Insjöfinland stiger vattenstånden under november. De stora sjöarna i Birkaland, Längelmävesi, Tarjanne och Keurusselkä, som fortfarande står lägre än normalt, stiger i november 5 ̶ 30 cm. Vattenstånden i Saimen och Päijänne hålls under november på nuvarande nivå eller stiger 5 ̶ 10 cm.

Mera på finska

Mer information

Vattenläget i allmänhet

 • Hydrologi Jarkko Koskela, Finlands miljöcentral SYKE,
  tfn 0295 251 307, fornamn.efternamn@ymparisto.fi [jarkko.j.koskela]
 • Hydrolog Johanna Korhonen, Finlands miljöcentral SYKE,
  tfn 0295 251 302, fornamn.efternamn@ymparisto.fi
 • Hydrolog Heidi Sjöblom, Finlands miljöcentral SYKE,
  tfn 0295 251 650, fornamn.efternamn@ymparisto.fi
 • Ledande hydrolog Bertel Vehviläinen, Finlands miljöcentral SYKE,
  puh. 0295 251 731 fornamn.efternamn@ymparisto.fi

Grundvatten

 • Hydrogeolog Mirjam Orvomaa, Finlands miljöcentral SYKE, 
  tfn 0295 251 484, fornamn.efternamn@ymparisto.fi
 • Geohydrolog Risto Mäkinen, Finlands miljöcentral SYKE,
  tfn 0295 251 446, fornamn.efternamn@ymparisto.fi [risto.p.makinen]

Hydrologiska prognoser

 • Ledande hydrolog Bertel Vehviläinen, Finlands miljöcentral SYKE,
  puh. 0295 251 731 fornamn.efternamn@ymparisto.fi


Målgrupp: