Gå till innehållet

Finlands miljöcentral | Suomen ympäristökeskus | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Ovanligt stora och enhetliga ytansamlingar av blågrönalger i de västra havsområdena

Pressmeddelande 21.7.2014 kl. 16.02

Levälautta Suomenlahden keskellä Hangon länsipuolella. Kuva: Rajavartiolaitos
Bild: Gränsbevakningsväsendet

Ovanligt stora ytansamlingar av blågrönalger har bildats under helgen i västra Finska viken, Skärgårdshavet och i den nordöstra delen av Egentliga Östersjön. Flak av blågrönalger, som observerats av gränsbevakningens piloter, är enhetliga och ställvis med en längd och bredd på flera kilometrar. Också Alg@line automatiska mätningar visar situationens snabba förändring. Liknande enhetliga algmattor observerades senast i början av 2000-talet.

Algarterna kommer att bestämmas i början av veckan. Man bör alltid vara försiktig vid algblomningar, då de sannolikt är giftiga. Båtägare och andra som vistas på området uppmanas att undvika användning av havsvatten.

Det förutsagda varma veckovädret kan ytterligare förvärra situationen. Även om vindar mellan nord och öst kommer att råda under de närmaste dagarna, är det ändå möjligt att algerna driver till kustområdena.

Levää Turun saaristossa, Nötön lähettyvillä. Kuva: Rajavartiolaitos
Närä Nötö. Bild: Gränsbevakningsväsendet

Finlands miljöcentral (SYKE) följer förekomsten av blågrönalger från forskningsfartyg, genom tolkning av satellitdata, genom användning av Alg@line-provtagningsutrustningar installerade på handelsfartyg och med hjälp av flygrapporter från gränsbevakningen. I Finlands kustområden övervakas förekomsten av blågröna alger varje vecka från juni till september också på de nationella algerövervakningspunkterna. Denna övervakning utförs i samarbete med närings-, trafik-och miljöcentralen (ELY), de nationella miljömyndigheterna och frivilliga medborgare.

Karta över ytansamlingar av blågrönalger

Flera medborgarobservationer om rikliga blomningar av blågrönalger i Skärgårdshavet har erhållits. Medborgarna kan rapportera sina algiakttagelser genom Levävahti-mobilapplikationen eller genom att grunda en egen uppföljningsplats i Järviwiki/Meriwiki-webbtjänsten.

Mera information

Forskare Sirpa Lehtinen, Finlands miljöcentral SYKE, tfn 0295 251 353, fornamn.efternamn@miljo.fi


Målgrupp: