Gå till innehållet

Finlands miljöcentral | Suomen ympäristökeskus | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Riksomfattande algöversikt 24.8.2017: Rikligare med blågrönalger i insjöarna, algblomningar fortsätter i havsområdena

Pressmeddelande 24-08-2017 kl. 12.36
Sinilevää rantakivillä
Blomningarna av blågrönalger © KASELY / SYKE

Blomningarna av blågrönalger har blivit rikligare speciellt i insjöarna i södra Finland. I havsområdena förekommer algblomningar i Finska viken, i Bottenhavet samt längs landets sydöstra och västra kust.  Blågrönalger kan driva mot havsstränder beroende på vindförhållanden. Man ska alltid vara försiktig vid vatten med blågrönalger, eftersom det kan utgöra en hälsorisk. Mera på finska

Stor karta om veckans 34 algsituation

Algsituationen (Järvi-meriwiki)

Risken för algblomningar

Mer information
 

Insjöarna

Enhetschef Marko Järvinen, Finlands miljöcentral SYKE
tfn 0295 251 241, fornamn.efternamn@ymparisto.fi

Havsområdet

Blågrönalgsituationen

Äldre forskare Sanna Suikkanen, Finlands miljöcentral SYKE
tfn. 0295 251 106, fornamn.efternamn@ymparisto.fi

Östersjöns tillstånd

Ledande forskare Harri Kuosa, Finlands miljöcentral SYKE
tfn. 0295 251 660, fornamn.efternamn@ymparisto.fi

Kommunikation

Kommunikationsexpert Hannele Ahponen, Finlands miljöcentral SYKE
tfn 050 327 5997, fornamn.x.efternamn@ymparisto.fi


Målgrupp: