Under oljebekämpningsövningen Kemi Arctic 2015 testas tung utrustning

Pressmeddelande 24-03-2015 kl. 12.00

KemiArctic3

Bild: Port of Kemi och Jorma Rytkönen, SYKE

Finlands miljöcentrals pressmeddelande 24.3.2015

Under oljebekämpningsövningen Kemi Arctic 2015 som den 25 mars hålls till havs utanför Kemi testar man mekanisk oljebekämpning och fjärrkartläggning i arktiska förhållanden. I övningen som ordnas av SYKE deltar utöver gränsbevakningsväsendets flygplan också fartyg som lämpar sig för oljebekämpning i isförhållanden och som är utrustade med mekaniska borstuppsamlare. Observatörer från Östersjöstaterna samt Arktiska rådets medlemsländer kommer att delta.

Miljöriskerna i de arktiska områdena har ökat under de senaste decennierna. Issmältningen i de arktiska områdena, nya havsleder och ökningen av den arktiska sjötrafiken ökar utsläppsrisker och kräver allt effektivare beredskap och att nya oljeuppsamlingstekniker testas.

”Genom det internationella samarbetet skapar man förutsättningar för att skydda den marina miljön mot oljeutsläpp. Den viktigaste aktören är Arktiska rådet som består av företrädare för de arktiska länderna”, konstaterar ambassadrådet René Söderman, arktisk tjänsteman vid utrikesministeriet.Ministeriet deltar aktivt i bland annat gemensamma projekt som främjar förebyggande av oljeutsläpp. 

Inom ramen för Arktiska rådet utvecklas oljebekämpningsberedskapen som ett led i beredskapsgruppens arbete. ”Vi håller på att bereda ett handlingsförslag för att ordna oljebekämpning i arktiska områden till årets ministermöte”, berättar gruppens ordförande Ole Kristian Bjerkemo som arbetar vid Norges sjöfartsverk.

Finländsk kompetens inom oljebekämpning

Under övningen utanför Kemi testas en situation, där man föreställer sig att cirka 200 ton olja har läckt ut i havet efter en kollision mellan två fartyg. Oljebekämpningsfartygen eftersträvar att tillsammans samla upp den tunga brännoljan bland isen och snösörjan. Under själva övningen testas främst utrustningen, eftersom man i övningarna inte använder riktig olja.

Olyckan antas ha skett på måndagen den 23 mars, varvid jouren vid SYKE övningsalarmerar HELCOM och Arktiska rådets medlemsländer, den nordiska länderna samt EU.

”Finland besitter en hög kompetens i fråga om tillverkning av isgående fartyg och tung oljebekämpningsutrustning”, berättar gruppchefen för bekämpning av miljöskador Jorma Rytkönen. ”Med övningen vid Kemi vill vi berätta för intressentgrupperna och utländska kollegor om vårt kunnande och att våra system även lämpar sig för svåra vinterförhållanden”.

På seminariet fördjupar man samarbetet och delar med sig av bästa praxis

Under ett seminarium som hålls i anknytning till övningen den 24 mars kommer man att behandla den arktiska miljön, mekanisk oljeuppsamling i is, is- och vädertjänster i det arktiska området, fartygs egenskaper i isförhållanden och miljöövervakning.

Ytterligare information

Gruppchef Jorma Rytkönen, tfn 0295 251 583, SYKE, fornamn.efternamn@ymparisto.fi

Kommunikationsexpert Katri Haatainen, tfn 0295 251 135, SYKE, fornamn.efternamn@ymparisto.fi


Målgrupp: