Finlands miljöcentral | Suomen ympäristökeskus | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Joensuukontoret

På Finlands miljöcentrals (SYKE) Joensuukontor inriktar man sig främst på tvärvetenskaplig forskning om hållbar användning av naturresurser, biologisk mångfald och ekosystemtjänster.

Joensuu kontoret
© Raimo Heikkilä

Experterna på kontoret tillhör SYKEs biodiversitetcentrum, konsumtions- och produktionscentrum, miljöpolitikcentrum, laboratoriecentret samt program om miljöinformation.

Vänskapsparkens forskningscentral i Kuhmo utgör en del av Joensuukontoret. I Kuhmo bedriver man många forskningssamarbeten med Ryssland.

Joensuukontorets viktigaste samarbetspartner i Norra Karelen är Östra Finlands universitet, European Forest Institute (europeiska forskningsinstitutet), Naturresursinstitutet, Landskapsförbund, Närings-, trafik- och miljöcentralen i Norra Karelen och Vetenskapsparken i Joensuu.

Kontaktinformation

  • Besöksadress: Yliopistokatu 7 (Natura-byggnad), 80100 Joensuu
  • Postadress: Finlands miljöcentral, Joensuukontoret, PB 111, 80101 Joensuu
  • Tel. 0295 251 000

Mer information

Publicerad 17.10.2016 kl. 9.46, uppdaterad 11.6.2019 kl. 17.12

Ämne: