Joensuukontoret

På Finlands miljöcentrals SYKE  Joensuukontor inriktar man sig främst på tvärvetenskaplig forskning om hållbar användning av naturresurser, biologisk mångfald och ekosystemtjänster.

© Senaatti-kiinteistöt

Experterna på kontoret tillhör SYKEs biodiversitetcentrum, konsumtions- och produktionscentrum, miljöpolitikcentrum, laboratoriecentret samt program om miljöinformation.

Vänskapsparkens forskningscentral i Kuhmo utgör en del av Joensuukontoret. I Kuhmo bedriver man många forskningssamarbeten med Ryssland.

Joensuukontorets viktigaste samarbetspartner i Norra Karelen är Östra Finlands universitet, European Forest Institute (europeiska forskningsinstitutet), Naturresursinstitutet, Landskapsförbund, Närings-, trafik- och miljöcentralen i Norra Karelen och Vetenskapsparken i Joensuu.

Kontaktinformation

  • Besöksadress: Yliopistokatu 6 B (Metla-byggnad), 80100 Joensuu
  • Postadress: Finlands miljöcentral, Joensuukontoret, Yliopistokatu 6 B, 80100 Joensuu
  • Tel. 0295 251 000

Mer information

Publicerad 30-10-2020 kl. 8.13, uppdaterad 29-10-2020 kl. 12.07

Ämne: