Uleåborgskontoret

Vid Finlands miljöcentrals (Syke) Uleåborgskontor inriktas forskningen främst på uppföljning av tillståndet i inlandsvattnen, skötsel av avrinningsområden och utveckling av vattenvårdsmetoder samt undersökning av den biologiska mångfalden i strömmande vatten, utveckling av biodiversitetsindikatorer och hållbar energihushållning.

På kontoret arbetar cirka 40 personer från följande enheter: klimatlösningar, cirkulärekonomiska lösningar, samhällsplaneringslösningar, naturlösningar, vatten- och havslösningar, informationskvalitet, samhällsförändringar, forskningsinfrastruktur och administrativa tjänster.

På Uleåborgskontoret finns ett FINAS-ackrediterat (T003) testlaboratorium där man genomför kemiska miljöanalyser. Laboratoriet förbehandlar också biologiska prov som används inom vattenvården och bidrar till forskningsverksamheten genom olika testarrangemang.

Kontoret är beläget i anslutning till Uleåborgs universitet, i Miljövetenskapbyggnaden. Läget erbjuder goda samarbetsmöjligheter med Uleåborgs universitetet, forskning institutioner, Uleåborgs yrkeshögskolan och berörda parter. Samarbetet återspeglas bäst i de gemensamma projekten, de gemensamma professurerna i naturvetenskap och miljöekonomi samt den gemensamma användningen av laboratorietjänster.

Kontaktuppgifter

Finlands miljöcentrals Uleåborgskontor har sina utrymmen i anslutning till Uleåborgs universitet i Linnanmaa.

  • Besöksadress: Paavo Havaksen tie 3 (Ympäristötietotalo, 2. våning), 90570 Uleåborg
  • Besöksadress (laboratoriet): Linnanmaa K5, 90570 Uleåborg
  • Postadress: Finlands miljöcentral (Syke), Uleåborgskontoret, PB 413, 90014 Uleåborgs universitet
  • Tel.+ 358 295 251 000

Mer information

Publicerad 20-03-2019 kl. 12.34, uppdaterad 02-02-2023 kl. 8.45

Målgrupp: