Aura Nousiainen
Innehållssidå | Publicerad: 17-03-2023

  Specialsakkunnig Kontaktuppgifter E-post: fornamn.efternamn@syke.fi Telefon: +358 445 761 669 Finlands miljöcentral (Syke) Cirkulärekonomiska lösningar Ad......

Experter > Aura Nousiainen
Matti Silvola
Innehållssidå | Publicerad: 17-03-2023

Planeringsingenjör  Kontaktuppgifter E-post: fornamn.efternamn@syke.fi Telefon: +358 295 251 641 Finlands miljöcentral (Syke) Cirkulärekonomiska lösningar Skadliga ämnen ......

Experter > Matti Silvola
Salla Selonen
Innehållssidå | Publicerad: 17-03-2023

Specialforskare Kontaktuppgifter E-post: fornamn.efternamn@syke.fi Telefon: +358 295 251 902 Finlands miljöcentral (Syke) Cirkulärekonomiska lösningar Skadliga ämne......

Experter > Salla Selonen
Jani Häkkinen
Innehållssidå | Publicerad: 30-01-2023

  Specialforskare Kontaktuppgifter E-post: fornamn.efternamn@syke.fi Telefon: +358 295 251 793,  +358 50 598 8680 Finlands miljöcentral (Syke) Cirkulä......

Experter > Jani Häkkinen
Sirkku Tuominen
Innehållssidå | Publicerad: 03-01-2023

Kärnkompetens grundvattenmodellering...

Experter > Sirkku Tuominen