Jump to content

Finnish Environment Institute | Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral

sykefi header valkoinen

EU projects

Ongoing projects

 

Horizon 2020

Research DG: 7. Framework programme

 • Balex Delta 2018 (BALTEX), Jorma Rytkönen, 2017-2019
 • Open-Source tools for regional risk assessments for improved European preparedness and response at sea (OPENRISK), Jorma Rytkönen, 2016–2019

LIFE IP

LIFE +

Interreg Programme 2014–2020 (Baltic Sea Region, Central Baltic, Nord, Northern Periphery and Arctic, Botnia-Atlantica)

 • Vattenbalans, ekosystemtjänster och metalltransport i ett klimat i förändring (KLIVA), Marie Korppoo, 2019-2022
 • SEAmless Maps and Management of the northern BOTHnian Bay (SEAmBOTH), Elina Virtanen, 2017–2020

EEA

 • European Topic Centre on Climate Change impacts vulnerability and adaptation (ETC-CCA 2021), Mikael Hilden, 2019–2021
 • European Topic Centre on Inland, coastal and marine waters (ETC-ICM 2021), Samuli Korpinen, 2019–2021

ERDF / European Regional Development Fund (In Finnish EAKR)

 

ERDF NPA (Northern Periphery and Arctic Programme)

EAFRD / European Agricultural Fund for Rural Development

 • Kohti vähähiilisiä kyliä (KVK), Anne Holma, 2015–2019
 • Turvetta korvaavat uusiutuvat kuivikemateriaalit (TURVEKE), Suvi Lehtoranta, 2019-2021
 • Vesistöt yhdessä hyvään tilaan (VYYHTI II), Sanna Vienonen, 2016–2019

ENVECO

 

BONUS

COST

EMFF / European Maritime and Fisheries Fund (In Finnish EMKR)

 • Kadonneet pyydykset Suomen merialueilla (Kapyysi), Mika Raateoja, 2018–2020
 • Kalojen vierasaineiden ja vesiympäristön tilan seurannat kustannustehokkaammiksi tutkijoiden ja kalastuselinkeinon yhteistyöllä (KALAKAS), Heikki Peltonen, 2017–2019
 • Kalatalouden ympäristöohjelma (Kalatalouden ympäristöohjelma), Seppo Hellsten/Mirjami Kuoppala, 2017–2019
 • Mereisten avainelinympäristöjen suojelu – toiminnallisuudesta arvottamiseen (MERIAVAIN), Kirsi Kostamo, 2018–2020
 • Meren ja rantojen roskaantumisen vähentäminen (Roskatpois!), Outi Setälä, 2017–2019
 • Pohjavesien suojelun ja kiviaineshuollon yhteensovittaminen Lapissa (POSKI) vaihe 2 (Lapin POSKI 2), Mika Sarkkinen, 2016–2019
 • Suomen Meritietoportaali (Meritietoportaali), Hanna Piepponen, 2017-2020
 • Vedenalaisen melun vaikutusalueiden selvittäminen merialuesuunnittelun tarpeisiin ja haitallisten vaikutusten vähentäminen (EMKRVAMELU), Harri Kankaanpää, 2017–2019
 • Vesiviljelyn innovaatio-ohjelma (Innovesi), Harri Kuosa, 2016–2019

European Neighbourhood Instrument, ENI CBC

South-East Finland – Russia CBC

Kolarctic CBC

Karelia CBC

Other ongoing

 • Actions to evaluate and identify effective measures to reach GES in the Baltic Sea marine region (HELCOM ACTION), Samuli Korpinen, 2019-2020
 • Biokaasulaitoksesta ravinteita, energiaa ja elinkeinotoimintaa maaseudulle (BioRaEE), Tanja Myllyviita, 2017–2019
 • Black Carbon in the Arctic (EUA-BCA), Niko Karvosenoja, 2018–2021
 • China Europe Water Platform Lot 2 Rural Water and Food Security (CEWPLot2), Mirjam Orvomaa, 2018–2021
 • Copernicus Marine Environment Service (CMEMS) Provision of in-situ Ocean Observation Products (CMEMS-TAC-INSITU), Seppo Kaitala, 2015–2010
 • Developing knowledge, policy recommendations and strengthening capacities on water management and ecological security in the frame of CEWP Lot 1 (TAIHU), Turo Hjerppe, 2018–2021
 • Framework Partnership Agreement on Copernicus User Uptake (FPCUP), Elise Järvenpää, 2018–2020
 • From existing environmental and economic data and models to experimental accounting of marine, freshwater and forest ecosystem services in Finland (2018-FI-ECOSYSTEMS), Petteri Vihervaara, 2019
 • Kestävä sikatuotanto agri-symbioosien kautta (AGRIS), Suvi Lehtoranta, 2016–2019
 • Kestävän liiketoiminnan edistäminen Pohjois-Karjalan kiertobiotaloudessa (KELIPK), Johanna Niemistö, 2017–2019
 • Metrology for monitoring endocrine disrupting compounds under the Water Framework Directive (EDC-WFD), Noora Perkola, 2019-2022
 • Operation, development and maintenance of a European Marine Observation and Data Network. Lot 4: Chemistry (EMODnet Chemistry), Seppo Kaitala,  2013–2019
 • PanBaltic SCOPE (PanBaltic Scope), Riku Varjopuro, 2018–2020
 • Realisation of a Unified pH Scale  (Uniphied), Teemu Näykki, 2018-2021
 • Tehoa turkislannan hyödyntämiseen (TURKISTEHO), Suvi Lehtoranta, 2016–2019
 • Teolliset symbioosit materiaalikehitys ja Malli -Y analyysi P-Savo (TSMalliY), Jaakko Karvonen 7/2018-->, Johanna Niemistö -->6/2018, 2017–2019
Published 2020-02-20 at 8:29, updated 2020-10-16 at 8:51
Target group: