Finnish Environment Institute | Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral

sykefi header valkoinen

EU projects

Ongoing projects

viiva

 

Horizon 2020

horizon2020

Research DG: 7. Framework programme

fp 7
 • Balex Delta 2018 (BALTEX), Jorma Rytkönen, 2017-2019
 • Open-Source tools for regional risk assessments for improved European preparedness and response at sea (OPENRISK), Jorma Rytkönen, 2016–2019

LIFE IP

EU Life-logo
 • CIRCWASTE - Towards Circular Economy in Finland (LIFE-IP CIRCWASTE-FINLAND), Tuuli Myllymaa, 2016–2023
 • FRESHABIT – Towards Integrated Management of Freshwater Natura 2000 Sites and Habitats (FRESHABIT (LIFE-IP PAF ), Seppo Hellsten, 2016–2022
 • Towards Carbon Neutral Municipalities and Regions in Finland (CANEMURE), Laura Saikku, 2018–2024
 • Towards Integrated Management of Freshwater Natura 2000 Sites and Habitats (FRESHABIT), Seppo Hellsten, 2016–2022

LIFE +

EU Life-logo

Interreg Programme 2014–2020 (BSR, Central Baltic, Europe, Northern Periphery)

Interreg_Baltic_Sea_Region_logo_EUflag_556px
Interreg_Central_Baltic_logo_556
 • Achieving healthier water quality in urban small rivers of the Baltic Sea catchment by restoration of water bodies and preventing of nutrients and hazardous substances inflow from watersheds (HEAWATER), Ljumila Vesikko, 2018–2021
 • Baltic Blue Biotechnology Alliance (Blue Biotech Alliance), Jukka Seppälä, 2016–2019
 • Maritime Spatial Planning for Sustainable Blue Economies (PLAN4BLUE), Riku Varjopuro, 2016–2019

EEA

eea
 • European Topic Centre on Climate Change impacts vulnerability and adaptation (ETC-CCA2021), Mikael Hilden, 2019–2021
 • European Topic Centre on Inland, coastal and marine waters (ETC-ICM 2021), Samuli Korpinen, 2019–2021

ERDF / European Regional Development Fund (In Finnish EAKR)

vipuvoimaa 2020
 
EAKR lippu ja teksti

ERDF NPA (Northern Periphery and Arctic Programme)

 • Arctic Preparedness Platform for oil Spill and other Environmental Accidents (App4Sea), Jorma Rytkönen, 2017–2020

EAFRD / European Agricultural Fund for Rural Development

BONUS

Bonus

COST

EMFF / European Maritime and Fisheries Fund (In Finnish EMKR)

 • Kadonneet pyydykset Suomen merialueilla (Kapyysi), Mika Raateoja, 2018–2020
 • Kalojen vierasaineiden ja vesiympäristön tilan seurannat kustannustehokkaammiksi tutkijoiden ja kalastuselinkeinon yhteistyöllä (KALAKAS), Heikki Peltonen, 2017–2019
 • Kalatalouden ympäristöohjelma (Kalatalouden ympäristöohjelma), Seppo Hellsten/Mirjami Kuoppala, 2017–2019
 • Mereisten avainelinympäristöjen suojelu – toiminnallisuudesta arvottamiseen (MERIAVAIN), Kirsi Kostamo, 2018–2020
 • Meren ja rantojen roskaantumisen vähentäminen (Roskatpois!), Outi Setälä, 2017–2019
 • Pohjavesien suojelun ja kiviaineshuollon yhteensovittaminen Lapissa (POSKI) vaihe 2 (Lapin POSKI 2), Mika Sarkkinen, 2016–2019
 • Suomen Meritietoportaali (Meritietoportaali), Hanna Piepponen, 2017-2020
 • Teolliset symbioosit materiaalikehitys ja Malli -Y analyysi P-Savo (TSMalliY), Jaakko Karvonen 7/2018-->, Johanna Niemistö -->6/2018, 2017–2019
 • Vedenalaisen melun vaikutusalueiden selvittäminen merialuesuunnittelun tarpeisiin ja haitallisten vaikutusten vähentäminen (EMKRVAMELU), Harri Kankaanpää, 2017–2019
 • Vesiviljelyn innovaatio-ohjelma (Innovesi), Harri Kuosa, 2016–2019

European Neighbourhood Instrument, ENI CBC

CBC-logo

South-East Finland – Russia CBC

 • Water meets people (SEVIRA), Ljudmila Vesikko, 2018–2021
 • Simulators for improving Cross-Border Oil Spill Response in Extreme Conditions (SIMREC), Jorma Rytkönen, 2019–

Kolarctic CBC

Karelia CBC

 • Collaborative Data and Information Exchange Network for Managing Invasive Alien Species' (DIAS), Hanna Koivula, 2018–2021
 • Joint cross-border environmental monitoring system (Eco-bridge), Raimo Heikkilä, 2018–2020
 • Eduvation for Sustainable Water Use (EDUWATER), Raimo Heikkilä, 2018–2020
 • Naturebest, Hanna Koivula, 2018–2021
 • WasteLess Karelias (WasteLess), Taru Peltola, 2018–2021
 • Water supply and water treatment facilities improvement in Sortavala (SortWater), Ilkka Pirhonen, 2018–2021

Other ongoing

 • Actions to evaluate and identify effective measures to reach GES in the Baltic Sea marine region (HELCOM ACTION)
 • Biokaasulaitoksesta ravinteita, energiaa ja elinkeinotoimintaa maaseudulle (BioRaEE), Tanja Myllyviita, 2017–2019
 • Black Carbon in the Arctic (EUA-BCA), Niko Karvosenoja, 2018–2021
 • China Europe Water Platform Lot 2 Rural Water and Food Security (CEWPLot2), Mirjam Orvomaa, 2018–2021
 • Copernicus Marine Environment Service (CMEMS) Provision of in-situ Ocean Observation Products (CMEMS-TAC-INSITU), Seppo Kaitala, 2015–2010
 • Developing knowledge, policy recommendations and strengthening capacities on water management and ecological security in the frame of CEWP Lot 1 (TAIHU), Turo Hjerppe, 2018–2021
 • Framework Partnership Agreement on Copernicus User Uptake (FPCUP), Elise Järvenpää, 2018–2020
 • From existing environmental and economic data and models to experimental accounting of marine, freshwater and forest ecosystem services in Finland (2018-FI-ECOSYSTEMS), Petteri Vihervaara, 2019
 • Kestävä sikatuotanto agri-symbioosien kautta (AGRIS), Suvi Lehtoranta, 2016–2019
 • Kestävän liiketoiminnan edistäminen Pohjois-Karjalan kiertobiotaloudessa (KELIPK), Johanna Niemistö, 2017–2019
 • Metrology for monitoring endocrine disrupting compounds under the Water Framework Directive (EDC-WFD), Noora Perkola,
 • Operation, development and maintenance of a European Marine Observation and Data Network. Lot 4: Chemistry (EMODnet Chemistry), Seppo Kaitala,  2013–2019
 • PanBaltic SCOPE (PanBaltic Scope), Riku Varjopuro, 2018–2020
 • Realisation of a Unified pH Scale  (Uniphied), Teemu Näykki, 2018v2021
 • Tehoa turkislannan hyödyntämiseen (TURKISTEHO), Suvi Lehtoranta, 2016–2019
Published 2019-07-10 at 8:34, updated 2019-11-01 at 10:18
Target group: