Prognos för blågröna alger: Risken för algblomningar på Finlands havsområden obetydlig eller måttlig

Pressmeddelande 06-06-2013 kl. 12.10

Enligt en prognos för blågrönalger gjord av Finlands miljöcentrals havscentrum är risken för blågrönalgsblomningar på Finlands havsområden i sommar huvudsakligen obetydlig. På västra Finska viken, i södra delen av Skärgårdshavet och nordöstra delen av Östersjöns huvudbassäng är risken dock måttlig. Till Bottniska viken väntas inga större blomningar. Risken för algblomningar är störst i södra Östersjön.

På Finlands havsområden är sannolikheten för blågrönalgsblomningar huvudsakligen mindre än förra sommaren. Sommarens väder avgör i sista hand var och när det uppstår stora ytanhopningar av blågrönalger. Risken för ytanhopningar växer om det är varmt och vindstilla. Om försommarens varma väder fortsätter, växer blomningsrisken.

Algblomningarna torde vara rikligast i slutet av juli och början av augusti. Det är två arter av blågröna alger som producerar omfattande blomningar på havsområdena. Blomningar som arten Aphanizomenon flos-aquae bildat på Finlands havsområden har inte uppvisat toxicitet, trots att denna art kan producera giftiga blomningar i insjöar. Sommarens första anhopningar av blågröna alger uppkommer i allmänhet då havsvattnets yttemperatur uppnår ca 15 grader, och dessa anhopningar består då av Aphanizomenon flos-aquae . Då havsvattnets yttemperatur stiger över 17 grader, kan algen Nodularia spumigena börja bilda anhopningar. Denna art producerar ett levergift.

Grunden för riskbedömningen

Riskbedömningen för sommarens blågrönalgsblomningar baserar sig på Finlands miljöcentrals och Meteorologiska institutets ekosystemmodeller, som använder sig av genomsnittliga strömnings-, vind- och temperaturförhållanden (Finlands miljöcentrals modell) eller långsiktiga väderprognoser (Meteorologiska institutets modell) samt koncentrationerna av närsalter under den gångna vintern och förändringarna i dessa koncentrationer under våren. I en sammanfattande expertbedömning beaktade man dessutom osäkerhetsfaktorerna i modellerna, och utnyttjade erfarenheterna av tidigare års prognoser och observationer.

Fosfathalterna i Finska viken och norra delen av Östersjöns huvudbassäng var under vintern, och även på våren 2013, lägre än i genomsnitt under 2000-talet. Också koncentrationerna av s.k. överskottsfosfat, som väl beskriver potentialen av blågrönalgsblomningar, var rätt låga på båda havsområdena, endast ca hälften av motsvarande koncentrationer föregående år. 

Algöversikterna börjar publiceras

Finlands miljöcentral publicerar en översikt av algsituationen i Östersjön och insjöar varje vecka från och med denna vecka till slutet av augusti.

Blågrönalgsprognos utvecklas även för insjöar

Finlands miljöcentral prövar för andra året i rad att framställa blågrönalgsprognoser även för insjöar. Prognoserna är baserade på en modell, som främst visar om risken för algblomningar är större eller mindre än i genomsnitt under tidigare år.

Prognoserna för 34 större insjöar publiceras i Järviwiki. Sjöarna är Pihlajavesi, Haukivesi, Kallavesi, Pielinen, Onkivesi, Porovesi, Juojärvi, Päijänne, Keitele, Vuohijärvi, Puula, Pyhäjärvi i Artsjö, Mallusjärvi, Tusby träsk, Lojo sjö, Hiidenvesi, Pyhäjärvi i Säkylä, Vanajavesi, Tarjanne, Längelmävesi, Isojärvi på Karvianjokis avrinningområde, Karvianjärvi, Karhijärvi, Kuortaneenjärvi, Lappajärvi, Lestijärvi, Pyhäjärvi i Pyhäjoki, Ule träsk, Oijärvi, Enare träsk, Ala-Kitka, Bodom träsk, Klappträsk och Långträsk i Esbo.

"Algprognoserna för insjöar är tills vidare osäkra, eftersom prognosmodellen ännu inte omfattar alla de faktorer som påverkar algernas tillväxt”, berättar ledande hydrolog Bertel Vehviläinen från SYKEs vattencentrum.

Sinileväennuste 2013

 

Prognos för alger för media

 Mer information

Algprognosen

Forskare Sirpa Lehtinen, SYKEs havscentrum, fornamn.efternamn@ymparisto.fi , tfn 0400 148 518

Ekosystemmodeller

Forskare Kim Dahlbo, SYKEs havscentrum, fornamn.efternamn@ymparisto.fi , tfn 040 748 9445

Insjöar

Ledande hydrolog Bertel Vehviläinen, SYKEs vattencentrum, fornamn.efternamn@ymparisto.fi , tfn 040 561 5533

Hydrolog Markus Huttunen, SYKEs vattencentrum, fornamn.efternamn@ymparisto.fi , tfn 0400 148 543

Kommunikation

Aira Saloniemi, SYKEs kommunikation, Östersjöärenden, fornamn.efternamn@ymparisto.fi , tfn 0400 148 875

 

 


Målgrupp: