Havsforskningsfartyget Aranda byggs om – renoveringen av specialfartyget utmanar varvskunnandet

Pressmeddelande 17-08-2017 kl. 13.32

Finlands miljöcentral (SYKE) ja Rauma Marine Constructions Oy (RMC) informerar:

Aranda telakalla Raumalla
Forskningsfartyget Aranda på Rauma Marine Constructions Oy varv 3.8.2017. © Jaakko Helanto

Nästan 30-år gamla Aranda kommer att genomgå en grundlig renovering på Rauma Marine Constructions Oy:s (RMC) varv i Raumo.  Vid renoveringen förlängs fartyget med sju meter och det blir också mer miljövänligt. Ombyggnaden av forskningsfartyget kräver specialkunnande, och i bästa fall kan det också leda till nya arbetstillfällen i Finland.

Renoveringen och ombyggnaden av Finlands miljöcentrals (SYKE) havsforskningsfartyg Aranda har börjat på Rauma Marina Constructions varv i Raumo. Aranda anlände till varvet i slutet av juli och är färdigt för nya uppdrag igen nästa vår.

Havsforskningsfartyget Aranda är den viktigaste delen av den nationella marinvetenskapliga infrastrukturen i Finland. Arbetet ombord producerar forskningsmaterial som är nödvändigt med tanke på havsforskningen och uppföljningen av tillståndet i havet och den submarina biologiska mångfalden. Utöver SYKE använder bland annat Meteorologiska institutet och Naturresursinstitutet Aranda för sin forskning. Under de senaste åren har även Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut SMHI använt Aranda vid sina Östersjöexpeditioner.

Genom renoveringen och ombyggnaden av Aranda vill man säkerställa att fartyget fungerar fram 2030-talet. Samtidigt minskar dess miljöeffekter och driftskostnader. I samband med ombyggnaden kommer Aranda att få en ny sektion på mitten och både aktern och akterdäcket får ny form. Förlängningen gör det inte bara möjligt att utvidga forsknings- och laboratorieutrymmena utan också att övergå till helt elektrisk kraftöverföring som motsvarar nya forskningsmässiga krav.

”Ombyggnaden gör det möjligt att använda biodiesel året om på Aranda. Dessutom kan fartyget i fortsättningen köra korta sträckor med enbart batterikraft, vilket betydligt minskar inte bara utsläppen utan även det buller fartyget orsakar i havet. Det här är en avsevärd förbättring med tanke på de havsorganismer som är föremål för forskningen, men också viktigt för själva forskningen i och med att det blir lättare att göra hydroakustiska undersökningar”, säger utvecklingschef Juha Flinkman på SYKEs havscentral.

Ett specialfartyg kräver specialkunnande

Aranda byggdes ursprungligen på Turun Laivateollisuus och Wärtsiläs Helsingforsvarv och togs i drift 1989. Det är avsett för forskning året runt på främst Östersjön men också för forskning i polarområdena. Aranda har faktiskt opererat inte bara på Östersjön utan också i antarktiska vatten och i arktiska regioner.

Den nu pågående ombyggnaden förbättrar Arandas möjligheter för marin forskning i just kalla områden, eftersom det i Europa bara finns några forskningsfartyg av samma storlek som tål arktiska förhållanden. Tack vare den nya skrovformen och den utbytta kraftöverföringen kommer Aranda i framtiden att kunna ta sig bättre fram såväl genom Östersjöns isar som vid kanten av isfältet i Ishavet.

Renoverings- och ombyggnadsarbetet är en trevlig utmaning för RMC:s varv och det finländska specialkunnandet. Ett forskningsfartygs livslängd är i allmänhet längre än gods- eller passagerarfartygs. På grund av forskningsarbetets växande utmaningar genomgår forskningsfartyg ofta renovering och ombyggnad vid något tillfälle.

Ett av målen med renoveringen av Aranda är att ytterligare stärka kunnandet inom fartygsplanering och fartygsbygge i Finland. I renoveringsarbetet förenas fartygsdesignbyrån ILS Oy, RMC:s och SYKEs kunnande om havsforskningsfartyg till finländsk spetskompetens. Det finns i världen flera forskningsfartyg som är i behov av förnyelse, och också internationellt följer man noggrant renoveringen av Aranda.

”Renoveringen av Aranda är en fin möjlighet att få dra nytta av det kunnande om specialfartyg som finns på RMC:s varv i Raumo. Den här typen av krävande projekt är RMC:s specialkompetensområde i sin bästa form och de erbjuder motiverande utmaningar för vår organisation. Vi är för närvarande sysselsatta med att bygga en passagerarbilfärja till Danmark och på ritbordet finns även stridsfartyg för försvarsmakten, så det är en rätt brokig mångfald”, säger RMC:s VD Heikki Pöntynen.

Mer information:

Riitta Autio, gruppchef, SYKEs havscentral
0295 251 079, riitta.autio@ymparisto.fi

Juha Flinkman, utvecklingschef SYKEs havscentral
0295 251 115, juha.flinkman@ymparisto.fi

Jukka Pajala, projektchef, SYKEs havscentral
0295 251 491, jukka.pajala@ymparisto.fi

Heikki Pöntynen, verkställande direktör, RMC
050 550 9665, heikki.pontynen@rmcfinland.fi

Bild till mediernas förfogande

Forskningsfartyget Aranda på Rauma Marine Constructions Oy varv 3.8.2017. Vid ombyggnaden förlängs fartyget med sju meter. Detta genomförs genom att lägga till en sektion i mitten av fartyget och att forma om aktern och akterdäcket. Förlängningen gör det möjligt att utvidga forsknings- och laboratorieutrymmena och att övergå till helt elektrisk kraftöverföring. I fotografiet för RMC:s varv syns båda kapningslinjerna liksom även mittskeppet och den omformade aktern. Enligt planerna pågår den egentliga dockningen fram till slutet av detta år, varefter en mängd efterarbeten och testningar utförs fram till februari–mars. Foto: Jaakko Helanto


Målgrupp: