Gå till innehållet

Finlands miljöcentral | Suomen ympäristökeskus | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Hydrologisk översikt i slutet av juli 2018: Yt- och grundvattnen låga, sjövattnens temperatur höga

Pressmeddelande 1.8.2018 kl. 10.22
Espoo, Kaitalampi
Espoo, Kaitalampi © Bild: Johanna Korhonen

På grund av det varma vädret och på många ställen knappa regnen i juli har både yt- och grundvattennivåerna sjunkit lågt speciellt i sydvästra och västra delarna av Finland. Värmeperioden lyfte också sjövattnens temperatur ovanligt mycket, och t.ex. rekorden från sjusovardagen slogs på ca hälften av observationsplatserna.

”Det är uppenbart att underskottet i markfuktigheten p.g.a. sommarens knappa regn på vissa ställen syns i grundvattnens ytnivå, men möjliga regn i augusti avgör hur lågt ytorna ännu sjunker. Om torkan fortsätter kan grundvattnens ytnivåer ställvis sjunka lägre än rekordläget från 2003”, berättar Finlands miljöcentrals hydrogeolog Mirjam Orvomaa.

Ytnivåerna i sjöarna fortsätter sjunka

I augusti fortsätter sjöarnas ytnivåer att sjunka. Enligt väderprognoserna sjunker temperaturen i slutet av veckan och då förutspås också rikligare regn. ”Största delen av regnen absorberas i marken, så de höjer inte sjöarnas ytnivåer”, berättar forskare Harri Myllyniemi från Finlands miljöcentral.

De hårdaste regnen i början av augusti höjer ställvis vattenföringen i älvarna på västra kusten och i Lappland. Huvudsakligen hålls vattenföringarna ändå på lägre nivå än normalt. Enligt prognosen kommer sjöarnas ytor att vara närmare sina typiska nivåer i slutet av augusti.

Mera på finska

Mer information

Vattenläget i allmänhet

 • Hydrolog Jarkko J. Koskela, Finlands miljöcentral SYKE, tfn. 0295 251 307
  fornamn.j.efternamn@ymparisto.fi
 • Forskare Harri Myllyniemi, Finlands miljöcentral SYKE, tfn. 0295 251 439
  fornamn.efternamn@ymparisto.fi

Grundvatten och tjäle

 • Hydrogeolog Mirjam Orvomaa, Finlands miljöcentral SYKE, tfn 0295 251 484, fornamn.efternamn@ymparisto.fi

Hydrologiska prognoser

 • Forskare Harri Myllyniemi, Finlands miljöcentral SYKE, tfn. 0295 251 439
  fornamn.efternamn@ymparisto.fi
 • Hydrolog Panu Juntunen, Finlands miljöcentral SYKE, tfn. 0295 251 805
  fornamn.efternamn@ymparisto.fi

Målgrupp: