Gå till innehållet

Finlands miljöcentral | Suomen ympäristökeskus | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Avstannad tillväxt i skarvbeståndet

Pressmeddelande 15.8.2012 kl. 9.00

Bild: Heikki Kotiranta

På sommaren 2012 beräknades det finnas totalt cirka 17 100 storskarvbon i finska sjöområden, vilket är 600 färre än föregående sommar. I Skärgårdshavet minskade häckningsbeståndet med 12 procent, till skillnad från de övriga sjöområdena. Också i västra Finska viken minskade häckningsbeståndet med sju procent medan det ökade med 11 procent i de östra delarna. Det totala beståndet i Finska viken förblev således oförändrat.

Det häckande skarvbeståndet har ökat betydligt långsammare under de tio senaste åren. Den årliga tillväxten var cirka 47 procent under 2003–2007 men endast 16 procent under 2008–2012. De senaste årens stränga vintrar i Mellan- och Sydeuropa har delvis dämpat tillväxten i Östersjön.

År 2012 var det häckande skarvbeståndet starkast i Bottenhavet (6 151 bon) och Finska viken (5 940 bon). I Skärgårdshavet har man hittat 3 793 bon, i Kvarken 1 046 och i Bottenviken 178.

Den avtagande tillväxten i skarvbeståndet i Skärgårdshavet och västra Finska viken kan förklaras av att havsörnarna ökat kraftigt där. Havsörnen försämrade uppenbarligen förutsättningarna för skarvens häckning i flera kolonier, t.ex. i Raseborg och Luvia. Havsörnar har setts äta skarvens ungar och ägg samt orsakat att vuxna fåglar flyttat bort från sina vanliga häckningskobbar.

I Finlands sjöområden iakttogs totalt 37 skarvkolonier som häckade på 57 kobbar. Sex nya häckningskolonier uppstod i Raseborg, Hangö, Nådendal, Björneborg och Nykarleby.

Skarven skyddar sillgrisslan

Den i Finland ytterst utrotningshotade sillgrisslan har ökat betydligt i östra Finska viken när den häckat på samma kobbe med skarvar. Grisslorna som normalt häckar under stenblock har öppet lagt ägg mellan skarvarnas bon. Av landrovdjuren kommer i synnerhet inte minken åt att förstöra bona.

Skarvbon förstördes olagligt i åtminstone två kolonier i Raseborg (64 bon) och Björneborg (12 bon). I Nykarleby förstörde en räv som förts till en häckningskobbe den utrotningshotade silltrutens häckning men hade ingen betydande inverkan på skarvens ungantal.

I Europa häckar två underarter till skarven, den atlantiska underarten carbo, och sinensis som häckar i Östersjön. Av de skarvar som jagades med undantagstillstånd i Skärgårdshavet och Bottenviken på hösten 2010 och 2011 hörde över hälften till den atlantiska underarten. Då riktar sig jakten främst till flyttskarvar och inte till de skarvar som häckar hos oss. En del av beståndet av den atlantiska underarten flyttar till sina övervintringsområden via Östersjön och är vanlig i de finska sjöområdena redan under andra halvan av augusti.

Utveckling av det häckande skarvbeståndet i Finland 1996-2012 (SYKE)

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Finska viken

1777

2191

2332

3054

3822

4681

4725

5877

5940

Skärgårds-
havet

581

1158

1611

3170

4439

4703

3586

4289

3793

Bottenhavet

311

1047

1534

2296

3650

5649

5186

6297

6151

Kvarken

108

114

150

205

547

720

719

1087

1046

Bottenviken

133

111

143

197

219

254

203

162

178

Parantal

2910

4621

5770

8922

12677

16007

14419

17712

17108

Kolonier

21

26

23

32

41

49

34

34

37

Bestånds-
ökning %

79

59

25

54

42

26

-10

23

- 3

Utveckling av det häckande skarvbeståndet i Finland 1996-2012
   

Utveckling av det häckande skarvbeståndet i Finland 1996-2012_PIENI.jpg

       Större bild

Skarvens häckningsområden år 2012
   

Mer information

Forskare Pekka Rusanen, Finlands miljöcentral, tfn 0400 148 691, förnamn.efternamn@ymparisto.fi

Äldre forskare Markku Mikkola-Roos, Finlands miljöcentral, 
tfn 0400 148 685, förnamn.efternamn@ymparisto.fi

Informatör Riku Lumiaro, Finlands miljöcentral, tfn 040 5098 654, 
förnamn.efternamn@ymparisto.fi

Bilder för media

Bild: Heikki Kotiranta

Bild: Heikki Kotiranta

Bild: Heikki Kotiranta

En häckningskoloni med skarv i Finska viken. Bild: Heikki Kotiranta


Målgrupp: