Gå till innehållet

Finlands miljöcentral | Suomen ympäristökeskus | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinenSommarkampanjen Solotalkot erbjuder alla finländare ett enkelt sätt att bekämpa främmande arter
Pressmeddelande | Publicerad: 27-05-2021

Kampanjen Solotalkot sporrar oss till att förstärka den finländska naturens mångfald genom att bekämpa invasiva främmande arter – var och när det passar dig bäst. Kampanjen, som genomförs 17.5–22.8.20......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > Pressmeddelanden > Sommarkampanjen Solotalkot erbjuder alla finländare ett enkelt sätt att bekämpa främmande arter
Aktuellt > Sommarkampanjen Solotalkot erbjuder alla finländare ett enkelt sätt att bekämpa främmande arter
Forskning & utveckling > Natur > Sommarkampanjen Solotalkot erbjuder alla finländare ett enkelt sätt att bekämpa främmande arter
Östersjöns sandstränder och dyner behöver din hjälp
Pressmeddelande | Publicerad: 30-06-2014

Norra Östersjöns öppna sandstränder och dyner löper risk att försvinna till följd av övergödning och igenväxning. Även byggande, slitage och klimatförändringar hotar dessa karga naturtyper. Nedskräpn......

Aktuellt > Pressmeddelanden > Östersjöns sandstränder och dyner behöver din hjälp
Rekommendationer för att följa upp och bekämpa invasiva främmande arter
Pressmeddelande | Publicerad: 04-06-2014

SYKE och Jord- och skogsbruksministeriet Ett ovanligt brett för sju instanser gemensamt forskningsprojekt har studerat hur invasiva främmande arter har brett ut sig och vilka sätt det finns a......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > Pressmeddelanden > Rekommendationer för att följa upp och bekämpa invasiva främmande arter
Forskning & utveckling > Natur > Rekommendationer för att följa upp och bekämpa invasiva främmande arter
Forskning & utveckling > Vatten > Rekommendationer för att följa upp och bekämpa invasiva främmande arter
Avstannad tillväxt i skarvbeståndet
Pressmeddelande | Publicerad: 15-08-2012

Bild: Heikki Kotiranta På sommaren 2012 beräknades det finnas tota......

Aktuellt > Pressmeddelanden > Avstannad tillväxt i skarvbeståndet
Skarvbeståndet växte med nästan en fjärdedel
Pressmeddelande | Publicerad: 09-08-2011

Skarvar i nästen.  Bild: Pekka Rusanen Vid taxeringa......

Aktuellt > Pressmeddelanden > Skarvbeståndet växte med nästan en fjärdedel