Gå till innehållet

Finlands miljöcentral | Suomen ympäristökeskus | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Berätta vad du tycker är felet med bestämmelserna som gäller miljöskyddet

Pressmeddelande 25.9.2014 kl. 13.13

Pensaslabyrintti
Bild: Buckeye Wikimedia Commons CC BY-SA 3.0

Vilka miljöbestämmelser känns orimliga? Svar på denna fråga söker Finlands miljöcentrals webbenkät som blev tillgänglig den 24 september. Syftet med enkäten är att klarlägga medborgarnas synpunkter på miljöskyddet. Målet är att få en helhetsbild av vilka lagar, bestämmelser eller åtgärder medborgarna anser vara orimliga, felinriktade eller fullständigt onödiga.

Du kan besvara den elektroniska enkäten i tjänsten Dinasikt.fi på adressen https://www.otakantaa.fi/miljobestammelser. Tjänsten blev tillgänglig den 24 september och kan användas i två veckors tid fram till den 8 oktober.

Enkäten är en del av miljöcentralens forskningsprojekt Kontroll på sidoeffekterna (Sivuvaikutukset hallintaan). Ett sammandrag av svaren publiceras på projektets webbsidor och utgående från svaren utformas rekommendationer för hur miljöpolitiken ska genomföras.

Projektet inleddes till följd av den debatt som förts under de senaste åren om onödig eller överdriven lagstiftning. En utredning av medborgarnas åsikter hjälper myndigheterna och beslutsfattarna att bereda författningar och tolkningsråd till dessa. Resultaten underlättar också identifieringen av bestämmelsernas sidoeffekter som det ofta är svårt att få information om.

Ytterligare information:

Äldre forskare Jari Lyytimäki och forskare Janne Rinne, SYKE
fornamn.efternamn@ymparisto.fi

Projektets webbplats:
www.syke.fi/hankkeet/siha


Målgrupp: