Ett stort antal generaliseringar i miljöreklam vilseleder konsumenterna
Pressmeddelande | Publicerad: 28-06-2022

Finlands miljöcentral SYKE undersökte miljömarknadsföring i Finland genom att analysera annonser i sociala medier och webbtidningar. Enligt studien rapporterade upp till hälften av annonserna endast m......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > Ett stort antal generaliseringar i miljöreklam vilseleder konsumenterna
Aktuellt > Pressmeddelanden > Ett stort antal generaliseringar i miljöreklam vilseleder konsumenterna
Forskning & utveckling > Konsumtion och produktion > Ett stort antal generaliseringar i miljöreklam vilseleder konsumenterna
Medborgarnas synpunkter på miljöreglering varierar, en del av oron grundar sig på föråldrad information
Pressmeddelande | Publicerad: 09-12-2014

Medborgarna har mycket olika synpunkter på hurudan regleringen i miljöskyddet ska vara. Detta framgick ur SYKEs projekt Kontroll på sidoeffekterna, vars webbenkät i september-oktober besvarades av dry......

Aktuellt > Pressmeddelanden > Medborgarnas synpunkter på miljöreglering varierar, en del av oron grundar sig på föråldrad information
Berätta vad du tycker är felet med bestämmelserna som gäller miljöskyddet
Pressmeddelande | Publicerad: 25-09-2014

Vilka miljöbestämmelser känns orimliga? Svar på denna fråga söker Finlands miljöcentrals webbenkät som blev tillgänglig den 24 september. Syftet med enkäten är att klarlägga medborgarnas synpunkter på......

Aktuellt > Pressmeddelanden > Berätta vad du tycker är felet med bestämmelserna som gäller miljöskyddet