Gå till innehållet

Finlands miljöcentral | Suomen ympäristökeskus | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

HINKU-priset för maj till Fredrik Ek för medborgaraktivitet

Pressmeddelande 16.5.2015 kl. 13.00
Fredrik Ek 556px

Finlands miljöcentral och Raseborgs stad informerar

Finlands miljöcentral har valt Fredrik Ek från Sjundeå till mottagare av HINKU-priset för maj. Priset tilldelades för första gången till en privatperson. Ek har redan flera år på hobbybasis arbetat i talrika projekt som främjar användningen av förnybar energi och energieffektivitet.

Upprustningen av Valsverksforsens kraftverk i Fiskars by i Raseborg är det senaste projektet för Fredrik Ek och hans vän Timo Karjalainen. Projektet har tagit två år i anspråk. I januari 2015 kunde Ek och Karjalainen efter en paus på 24 år få i gång elproduktionen i kraftverket som är byggt år 1941. Kraftverket kommer att producera årligen ca 500 MWh elektricitet. En del av den el som produceras används lokalt av NIkaris träverkstad i Fiskars by. Den elektricitet som går in i nätet köps av Oulun energia i enlighet med bolagets Farmivirtaa-koncept.

De gamla maskinerna och anordningarna i Valsverksforsen har reparerats. Anordningarna har delvis förnyats och moderniserats, men kraften kommer fortfarande från den ursprungliga turbinen med kullager av trä, som tillverkats av Tampella.

Enbart byggandet tog ca 1 300 verkstadstimmar i anspråk och projektet kostade ca 25 000 euro. Fiskars Abp gjorde projektet möjligt genom att rusta upp kraftverkets damm och betongkonstruktioner. "Vi var aldrig desperata, men upplevde överraskande vändningar. Höjdpunkten var, när vi startade turbinerna första gången på sommaren 2014", berättar Ek.

Eks passion för vattenbyggande föddes redan som barn. Hans motto är att acceptera förändring. "Den bästa garantin för att bevara något gammalt är att objekten uppfyller sitt användningssyfte."

Mångsidig utvecklare av energianvändningen av trä

Ek har utvecklat energianvändningen av träbaserade råvaror och fördjupat sig i gengasteknik. Han har utvecklat en mobil förgasningsenhet som drivs med flis. Den kan användas exempelvis vid torkning av spannmål.

"Då kan man torka spannmål utan att behöva bygga en dyr värmecentral. Det enklaste sättet att minska användningen av fossil energi på en växtodlingsgård är att ersätta oljan med förnybar energi för att driva spannmålstorken", berättar Ek.

Eks egen bil drivs med biobaserat träflis. Gengasbilens koldioxidutsläpp är noll och även partikel- och andra utsläpp under körning är obetydliga.

Ek har också lett bioenergiresor till Mellaneuropa, framför allt till Tyskland och Österrike, där grupperna har bekantat sig med och informerats om lokala energilösningar och besökt energimässor.

HINKU-mappen

Mera information

Planerare Hanna Eskelinen, Finlands miljöcentral, tfn 050 322 8395, fornamn.efternamn@ymparisto.fi

Fredrik Ek, tfn 040 754 7182, fredrik.ek@slf.fi

HINKU-priset

Finlands miljöcentral premierar varje månad en exemplarisk HINKU-gärning. Gärningen väljs bland åtgärderna för de kommuner som deltar i nätverket Kolneutrala kommuner (HINKU). De kan utföras av en kommun, ett företag, ett samfund eller en privatperson.

Valkriterierna för HINKU-priset är:

  • en minskning av växthusgasutsläppen
  • annan nytta såsom förbättring av energieffektivieten och energisjälvförsörjningen, ekonomiska fördelar, förbättrad sysselsättning, ökad gemenskap, förbättrad användnings- eller boendebekvämlighet, positiva hälsoeffekter eller annan ökning av välmående
  • visat prov på föregångarskap och aktivitet
  • att arbeta tillsammans
  • att sprida praktiker som minskar utsläpp och dela ut information

Mera

HINKUmappen – skyltfönstret för miljögärningar:


Målgrupp: