Gå till innehållet

Finlands miljöcentral | Suomen ympäristökeskus | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen
Projekt | Publicerad: 15-06-2021

Klimathållbar växtunderlagsproduktion erbjuder en lösning på behovet av växtunderlag inom trädgårdsodling, nu när mängden växttorv som skördas i samband med energitorv snabbt har minskat. Hållbara vä...

Forskning & utveckling > Forsknings- och utvecklingsprojekt > Projekt >
Klimatlösningar finns redan – Hur kan Finland möta utmaningarna i IPCC-rapporten?
Nyhet | Publicerad: 13-08-2021

I rapporten som publicerades i måndags av den internationella klimatpanelen konstateras att klimatförändringen ändrar liv på land, till havs och i atmosfären. Även varje höjning på en tiondels grad ut......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > Klimatlösningar finns redan – Hur kan Finland möta utmaningarna i IPCC-rapporten?
Aktuellt > Nyheter > Klimatlösningar finns redan – Hur kan Finland möta utmaningarna i IPCC-rapporten?
Forskning & utveckling > Byggda miljön > Klimatlösningar finns redan – Hur kan Finland möta utmaningarna i IPCC-rapporten?
Forskning & utveckling > Cirkulär ekonomi > Klimatlösningar finns redan – Hur kan Finland möta utmaningarna i IPCC-rapporten?
Forskning & utveckling > Havet > Klimatlösningar finns redan – Hur kan Finland möta utmaningarna i IPCC-rapporten?
Forskning & utveckling > Klimatförändring > Klimatlösningar finns redan – Hur kan Finland möta utmaningarna i IPCC-rapporten?
Forskning & utveckling > Konsumtion och produktion > Klimatlösningar finns redan – Hur kan Finland möta utmaningarna i IPCC-rapporten?
Forskning & utveckling > Urbanisering > Klimatlösningar finns redan – Hur kan Finland möta utmaningarna i IPCC-rapporten?
Forskning & utveckling > Vatten > Klimatlösningar finns redan – Hur kan Finland möta utmaningarna i IPCC-rapporten?
Miljöeffektbedömning av rörmaterial som används i byggnader
Projekt | Publicerad: 07-01-2021

I hus som är miljömärkta enligt Svanen får man för närvarande inte använda kopparrör i hushållsvattennätverken. Kriterierna är desamma i alla nordiska länder. Avvikande åsikter har framförts, särskil...

Forskning & utveckling > Forsknings- och utvecklingsprojekt > Projekt > Miljöeffektbedömning av rörmaterial som används i byggnader
HINKU-priset för maj till Fredrik Ek för medborgaraktivitet
Pressmeddelande | Publicerad: 16-05-2015

Finlands miljöcentral har valt Fredrik Ek från Sjundeå till mottagare av HINKU-priset för maj. Priset tilldelades för första gången till en privatperson. Ek har redan flera år på hobbybasis arbetat i ......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > Pressmeddelanden > HINKU-priset för maj till Fredrik Ek för medborgaraktivitet
Forskning & utveckling > Klimatförändring > HINKU-priset för maj till Fredrik Ek för medborgaraktivitet
Forskning & utveckling > Konsumtion och produktion > HINKU-priset för maj till Fredrik Ek för medborgaraktivitet
Hangö, Lojo, Raseborg och Sjundeå siktar på att bli kolneutrala
Pressmeddelande | Publicerad: 30-01-2013

HANGÖ, LOJO, RASEBORG, SJUNDEÅ, FINLANDS MILJÖCENTRAL (SYKE) OCH NOVAGO FÖRETAGSUTVECKLING INFORMERAR:   ......

Aktuellt > Pressmeddelanden > Hangö, Lojo, Raseborg och Sjundeå siktar på att bli kolneutrala