Gå till innehållet

Finlands miljöcentral | Suomen ympäristökeskus | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

I Östersjön finns ställvis självlysande alger

Pressmeddelande 28.7.2011 kl. 12.00

Alexandrium ostenfeldii-alg.
Bild: Daniel Eriksson

För två år sedan upptäcktes ett ljusfenomen som orsakas av encelliga alger nattetid i Föglös grunda vikar i Ålands skärgård. Havet glimrade i olika turkosa kulörer, när vattnet rördes om. Ljusfenomenet orsakades av encelliga Alexandrium ostenfeldii mikroalger. En forskningsgrupp från Finlands miljöcentrals havscentrum har undersökt förekomsten av dinoflagellaterna Alexandrium ostenfeldii under de senaste två åren. Under ledning av specialforskare Anke Kremp har man bland annat undersökt artens förekomst i olika miljöer, hur blomningen uppstår och vilka miljöfaktorer som bidrar till den.

Av undersökningarna har det framgått att algbeståndet som nu blommar har funnits redan länge i Östersjön.  Blomningen är en följd av att förhållandena för algerna har blivit gynnsamma i och med att havsvattentemperaturen stigit under sensommaren. Även om arten förekommer i vatten ända från maj, påträffar man större celltäta algförekomster först när vattnets temperatur överstiger 20 grader. 

Mikroalgernas gifter kan spridas i näringskedjan

Alla Alexandrium ostenfeldii-bestånd i Östersjön producerar giftiga föreningar. Fältundersökningar har visat att mängden gifter i vattnet kan växa sig stort under algblomningen, vilket observerades i Föglö åren 2009 och 2010. 

Detta kan påverka andra levande organismer på området eftersom gifterna kan sprida sig i näringskedjan.  I vävnaderna på de några millimeter stora hjärtmusslor som finns under sedimentytan i Åland har man uppmätt PSP-toxinhalter (paralytisk skaldjursgift) som överskrider de internationellt godkända säkerhetsgränserna.  Dessutom har man hittat giftet i inälvorna hos fiskar som hittar sin mat på botten.

Skador på organismer eller människor har inte observerats, om fiskarnas gifthalter finns ingen information

Tills vidare har man inte upptäckt att algblomningen skulle vara skadlig för organismer eller människor. Man känner inte till att det skulle vara skadligt att simma, men de föreningar som algerna utsöndrar kan irritera huden, speciellt om man simmar i starkt självlysande vatten. Tills vidare finns ingen information om eventuella gifter som samlats i fiskarna. För säkerhets skull bör man undvika att äta hela fiskar och att servera dem åt djur, om fiskarna är fångande på algblomningsområden.

Algblomningarna lokala och förekommer längst inne i skyddade vikar

Eftersom algblomningarna är ytterst lokala och förekommer endast längst inne i skyddade, grunda vikar, som inte hör till de internationella uppföljningsprogrammen för miljön, har det varit svårt att få en helhetsbild över algernas förekomster i Östersjön.   För närvarande känner man till att algblomning förekommer i Ålands skärgård, vid Finlands syd- och sydvästkust och så långt österut som vid Lovisas kust. Just nu undersöks hur vattnets salthalt och temperatur samt hur koldioxid påverkar algens gifthalt och tillväxt.

Ytterligare information:

Äldre forskare Outi Setälä, Finlands miljöcentrals havscentrum, tfn 0400 437 120

Specialforskare Harri Kankaanpää, SYKE, havscentrum, tfn 040 182 3185

Specialforskare Anke Kremp, SYKE, havscentrum, tfn 0 40 182 3245, endast på engelska

Informatör Ulla Sonck, SYKE, informationsenheten, tfn 040 740 2186, fornamn.efternamn@ymparisto.fi  


Målgrupp: