Finlands miljöcentral | Suomen ympäristökeskus | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinenNy bedömning - var nionde art i Finland är hotad
Pressmeddelande | Publicerad: 8.3.2019

En ny hotbedömning visar att naturen i Finland fortsätter att utarmas. Av de över 22 000 arter som bedömdes är 11,9 % hotade. I den föregående bedömningen var andelen 10,5 %. Det finns hotade arter i ......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > Ny bedömning - var nionde art i Finland är hotad
Aktuellt > Pressmeddelanden > Ny bedömning - var nionde art i Finland är hotad
Forskning & utveckling > Ekosystemtjänster > Expertarbete > Ny bedömning - var nionde art i Finland är hotad
Forskning & utveckling > Ekosystemtjänster > Ny bedömning - var nionde art i Finland är hotad
Forskning & utveckling > Ekosystemtjänster > Uppföljning > Ny bedömning - var nionde art i Finland är hotad
Klimatmodeller förutspår förändringar i vattenföringen och arterna i åar i norr
Pressmeddelande | Publicerad: 20.3.2018

Utbredningsområdena för arter i finska vattendrag håller på att förskjuta sig norrut när temperaturen höjs i och med klimatförändringen. Därtill kommer årstidsvariationen i åarnas vattenföring att bli......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > Klimatmodeller förutspår förändringar i vattenföringen och arterna i åar i norr
Aktuellt > Pressmeddelanden > Klimatmodeller förutspår förändringar i vattenföringen och arterna i åar i norr
Forskning & utveckling > Klimatförändring > Klimatmodeller förutspår förändringar i vattenföringen och arterna i åar i norr
Forskning & utveckling > Vatten > Klimatmodeller förutspår förändringar i vattenföringen och arterna i åar i norr
Skogsnaturens världs för de små och tysta öppnar sig i verket som vunnit det statliga priset för informationsspridning
Pressmeddelande | Publicerad: 15.9.2017

Verket Metsän salainen elämä (Skogens dolda liv) tilldelas i dag det statliga priset för informationsspridning. Boken berättar om de små organismer som döljer sig våra skogar och om de originella sätt......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > Pressmeddelanden > Skogsnaturens världs för de små och tysta öppnar sig i verket som vunnit det statliga priset för informationsspridning
Forskning & utveckling > Ekosystemtjänster > Skogsnaturens världs för de små och tysta öppnar sig i verket som vunnit det statliga priset för informationsspridning
De vitkindade gässen minskade i antal för andra året i rad i huvudstadsregionen
Pressmeddelande | Publicerad: 2.8.2017

Det totala antalet vitkindade gäss som betar på gräsmattorna i parkerna i Helsingfors och östra Esbo minskade med åtta procent från förra året. Forskarna vid Finlands miljöcentral räknade sammanlagt 5......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > Pressmeddelanden > De vitkindade gässen minskade i antal för andra året i rad i huvudstadsregionen
Forskning & utveckling > Ekosystemtjänster > De vitkindade gässen minskade i antal för andra året i rad i huvudstadsregionen
Forskning & utveckling > Ekosystemtjänster > Expertarbete > De vitkindade gässen minskade i antal för andra året i rad i huvudstadsregionen
Forskning & utveckling > Ekosystemtjänster > Uppföljning > De vitkindade gässen minskade i antal för andra året i rad i huvudstadsregionen
Gös och abborre har ökat i antal trots storskarvarna
Pressmeddelande | Publicerad: 13.3.2017

Abborr- och gösfångsterna har inte minskat i områden där det finns rikligt med storskarvar, visar en undersökning gjord av Finlands miljöcentral, Naturresursinstitutet och Helsingfors universitet....

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > Pressmeddelanden > Gös och abborre har ökat i antal trots storskarvarna
Forskning & utveckling > Ekosystemtjänster > Gös och abborre har ökat i antal trots storskarvarna
Vitkindade gäss minskade i antal i huvudstadsregionen
Pressmeddelande | Publicerad: 10.8.2016

Det totala antalet vitkindade gäss som betar i parkerna i Helsingfors och östra Esbo minskade med 4 procent jämfört med år 2015. Antalet ungar minskade återigen med 46 procent, dvs. halverades jämfört......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > Pressmeddelanden > Vitkindade gäss minskade i antal i huvudstadsregionen
Aktuellt > Vitkindade gäss minskade i antal i huvudstadsregionen
Forskning & utveckling > Ekosystemtjänster > Expertarbete > Vitkindade gäss minskade i antal i huvudstadsregionen
Forskning & utveckling > Ekosystemtjänster > Uppföljning > Vitkindade gäss minskade i antal i huvudstadsregionen
Forskning & utveckling > Ekosystemtjänster > Vitkindade gäss minskade i antal i huvudstadsregionen
Finlands storskarvsbestånd växte endast litet
Pressmeddelande | Publicerad: 3.8.2016

Sommaren 2016 räknades antalet storskarvsbon, som uppgick till 25 500 stycken. Trots de gynnsamma väderförhållandena i storskarvens övervintringsområden ökade beståndet i Finlands havsområden med bara......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > Finlands storskarvsbestånd växte endast litet
Aktuellt > Pressmeddelanden > Finlands storskarvsbestånd växte endast litet
Forskning & utveckling > Ekosystemtjänster > Expertarbete > Finlands storskarvsbestånd växte endast litet
Forskning & utveckling > Ekosystemtjänster > Finlands storskarvsbestånd växte endast litet
Forskning & utveckling > Ekosystemtjänster > Uppföljning > Finlands storskarvsbestånd växte endast litet
SYKE Info > Finlands storskarvsbestånd växte endast litet
Har du sett sodaört på sandstränder i Borgå?
Nyhet | Publicerad: 2.8.2016

Tidigare hade sodaörten flera förekomster i Borgå. Den sista observationen av arten i Borgå skärgård är från 1990-talet. Finlands miljöcentral SYKE ber om hjälp av personer som rör sig i Borgå kusttra......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > Har du sett sodaört på sandstränder i Borgå?
Aktuellt > Nyheter > Har du sett sodaört på sandstränder i Borgå?
Forskning & utveckling > Ekosystemtjänster > Har du sett sodaört på sandstränder i Borgå?
SYKE Info > Har du sett sodaört på sandstränder i Borgå?
En grönaktig och långbent lockespindel är årets spindeldjur
Pressmeddelande | Publicerad: 20.6.2016

Spindelarbetsgruppen har utsett lockelpindeln Lacinius dentiger (på finska okalukki, svenskt namn saknas) till årets spindeldjur i Finland 2016. Arten hör till långbenslockarnas familj bland lockespin......

Aktuellt > Pressmeddelanden > En grönaktig och långbent lockespindel är årets spindeldjur
Varmare klimat förändrar Östersjöns särdrag avsevärt
Pressmeddelande | Publicerad: 22.5.2015

Klimatförändringen har redan förändrat Östersjön, avslöjar en ny internationell rapport. I framtiden kommer det varmare klimatet att påverka bland annat istäcket, kusternas översvämningskänslighet sam......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > Pressmeddelanden > Varmare klimat förändrar Östersjöns särdrag avsevärt
Forskning & utveckling > Klimatförändring > Varmare klimat förändrar Östersjöns särdrag avsevärt
Forskning & utveckling > Vatten > Varmare klimat förändrar Östersjöns särdrag avsevärt
Östersjöns sandstränder och dyner behöver din hjälp
Pressmeddelande | Publicerad: 30.6.2014

Norra Östersjöns öppna sandstränder och dyner löper risk att försvinna till följd av övergödning och igenväxning. Även byggande, slitage och klimatförändringar hotar dessa karga naturtyper. Nedskräpn......

Aktuellt > Pressmeddelanden > Östersjöns sandstränder och dyner behöver din hjälp
Avhandling om dåligt kända kammaneter i Östersjön och det arktiska området
Pressmeddelande | Publicerad: 8.4.2014

Kammaneterna, som hör till världens äldsta djur och har levat i haven under miljoner år, har bevarat sin hemlighet intill dessa dagar. Forskaren Sanna Majaneva har i sin avhandling, som granskas på fr......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > Pressmeddelanden > Avhandling om dåligt kända kammaneter i Östersjön och det arktiska området
Avhandling om dåligt kända kammaneter i Östersjön och det arktiska området
Forskning & utveckling > Vatten > Avhandling om dåligt kända kammaneter i Östersjön och det arktiska området
I Östersjön finns ställvis självlysande alger
Pressmeddelande | Publicerad: 28.7.2011

Alexandrium ostenfeldii-alg. Bild: Daniel Eriksson ......

Aktuellt > Pressmeddelanden > I Östersjön finns ställvis självlysande alger