Pressmeddelanden - pressmeddelanden

1
2
3
Gå till nästa sida med träffar Gå till sista sida med träffar

Publicerad
Finska viken håller så småningom på att återhämta sig

Algmängderna och fosforbelastningen från land har minskat i Finska viken under det senaste decenniet. Näringsämnena som kommer från Östersjöns huvudbassäng och det syrelösa vattnet nära bottnen fördrö...

01-12-2015
Informationstjänsten för livsmiljön Liiteri gör data om den byggda miljön tillgänglig för alla

Informationstjänsten för livsmiljön Liiteri öppnades i oktober. Liiteri erbjuder omfattande information om den byggda miljön i enhetligt format. Myndigheter, företag och medborgare kan söka informatio...

19-11-2015
Betydande forskningsfinansiering för hållbart utnyttjande av Bottniska viken

SmartSea-projektet, som samordnas av Meteorologiska institutet och som undersöker möjligheterna till ett hållbart utnyttjande av Bottniska viken, har beviljats finansiering av Finlands Akademi. Åtta f...

23-09-2015
Saltpulsen inte tillräcklig för att syresätta djupvattnet i Östersjöns huvudbassäng

Effekterna av saltpulsen som i december 2014 strömmade in i Östersjön sträcker sig nu till Finska vikens mynning. Pulsens effekter har dock tynat och den är inte i stånd att syresätta det svavelväteha...

28-08-2015
SYKE samlar in observationer av en alg som lyser

Forskare vid Finlands miljöcentral observerade en lokal, riklig blomning av dinoflagellaten Alexandrium ostenfeldii i Föglö på Åland sista veckan. Förekomsten i Östersjön av dinoflagellaten som produc...

19-08-2015
Storskarvsbeståndet växte till 24 000 häckande par

© Heikki Kotiranta Sommaren 2015 räknades sammanlagt 24 000 storskarvsbon, vilket är nästan 3 800 fler bon, dvs. 19 procent flera, än föregående sommar. 75 procent av öknin...

14-08-2015
Ombyggnaden av oljebekämpningsfartyget Hylje slutförd

Ombyggnadsarbetet på oljebekämpningsfartyget Hylje är slutfört. Med ombyggnaden ökades det i Åbo 1981 färdigställda fartygets livslängd med 15–20 år och Hylje blev effektivare, säkrare och miljövänlig...

24-06-2015
Syresituationen på bottnen i Finlands havsområden i huvudsak oförändrad

Bottendjurssamhällena i Finska viken lider fortfarande av den dåliga syresituationen på havsbottnen. Däremot har saltpulsen förbättrar syresituationen på havsbottnen i östra Gotlandsbassängen.

22-06-2015
Var femte kommun har fler fritidsbostäder än stadigvarande bostäder

Finländarnas fritidsboende är inte längre bara sommarstugeliv, utan allt fler har sitt andraboende i bostäder som går att använda året om.

10-06-2015
Algprognos: Risken för blomning av blågrönalger i Finlands havsområden ställvis avsevärd

Enligt prognosen av Finlands miljöcentrals (SYKE) havscentrum är risken för att anhopningar av blågrönalger ska bildas i Finlands havsområden i år avsevärd i hela västra Finska viken, i södra delen av...

05-06-2015
Stora möjligheter till ren teknik i kommunerna

I det nya regeringsprogrammet, som publicerades förra veckan, är ett av spetsprojekten Kolfri, ren och förnybar energi på ett kostnadseffektivt sätt. Ett av målen i programmet är att den offentliga se...

03-06-2015
Varmare klimat förändrar Östersjöns särdrag avsevärt

Klimatförändringen har redan förändrat Östersjön, avslöjar en ny internationell rapport. I framtiden kommer det varmare klimatet att påverka bland annat istäcket, kusternas översvämningskänslighet sam...

22-05-2015
HINKU-priset för maj till Fredrik Ek för medborgaraktivitet

Finlands miljöcentral har valt Fredrik Ek från Sjundeå till mottagare av HINKU-priset för maj. Priset tilldelades för första gången till en privatperson. Ek har redan flera år på hobbybasis arbetat i ...

16-05-2015
Förslag att göra skatteavdraget för arbetsresekostnader kilometerbaserat

I en utredning som utarbetats vid Finlands miljöcentral (SYKE) föreslås det att skatteavdraget för arbetsresor förenklas. Enligt den nya modellen skulle avdraget fastställas direkt utifrån avståndet m...

28-04-2015
Översvämningarna i Österbotten sjunker undan, det varmare vädret flyttar översvämningarna längre norrut

Våröversvämningarna kulminerade förra veckan i Österbotten i älvarna söder om Uleåborg. Vattenståndet i sjöarna i Österbotten stiger snabbt ännu den här veckan. I Norra och Östra Finland har våröversv...

27-04-2015
R/V Aranda väjde för rysk ubåt igår

Forskningsfartyget R/V Aranda, som ägs av Finlands miljöcentral, gjorde igår en undanmanöver för en rysk ubåt på begäran av den ryska flottan på internationellt vatten öster om Gotland igår. Situation...

22-04-2015
Forskningsfartyget Aranda övergår till biobränsle – för uppvärmning används redan bioolja tillverkad av återvunna råvaror

Havsforskningsfartyget Arandas kolbelastning minskar märkbart när fartyget börjar använda inhemsk bioolja tillverkad av biprodukter från livsmedelsindustrin såsom använd vegetabilisk olja och fiskrens...

01-04-2015
Under oljebekämpningsövningen Kemi Arctic 2015 testas tung utrustning

Under oljebekämpningsövningen Kemi Arctic 2015 som den 25 mars hålls till havs utanför Kemi testar man mekanisk oljebekämpning och fjärrkartläggning i arktiska förhållanden. I övningen som ordnas av S...

24-03-2015
SYKE i 20 år med om att bygga ett hållbart samhälle

Finlands miljöcentral inledde sin verksamhet för 20 år sedan i mars 1995. Samma år blev Finland medlem i EU. ”Tack vare EU-medlemskapet fick SYKE vara med om EU:s forskningsprogram. Det konkurrensutsa...

02-03-2015
Arandas forskningsresa på Östersjön: saltpulsen framskrider i södra Östersjön, Finska vikens och Bottenhavets fosforhalt högre än förra vintern

Tyngdpunkten i Arandas observationsresa denna vinter låg i uppföljningen av saltpulsen som strömmade in i Östersjön under årsskiftet. Pulsen har tillsvidare framskridit en sträcka på c. 200 km i södra...

13-02-2015

1
2
3
Gå till nästa sida med träffar Gå till sista sida med träffar