SYKEs nya vision: hållbarhetsomställning!

Nyhet 03-11-2021 kl. 12.00

Finland hör till världens ledande land då det kommer till överkonsumtion. Vårt ohållbara levnadssätt accelererar ytterligare naturförlusten och klimatförändringen, som båda är betydande globala miljökriser. Likt många andra västerländska länder behöver vi i Finland en omedelbar kursändring som förnyar hela samhället och möjliggör ett hållbart levnadssätt.

Finlands miljöcentral SYKE har i sin nya strategi valt hålbarhetsomställningen som sin vision. SYKEs roll är att stöda förändringen och byggandet av ett hållbart samhälle genom forskning, kunskap och tjänster, också internationellt.

”Vi som nu bestämmer om saker har en unik möjlighet att utöva vår makt på ett smart sätt och bryta utvecklingar som påverkar miljön negativt. Alla behövs med i förändringen, och SYKE vill i sin egen roll påverka att omställningen sker”, säger Leif Schulman, som sedan början av detta år har fungerat som SYKEs generaldirektör.

”Vi har redan lösningar till många problem, men de måste tas i bruk snabbare, som exempelvis energiproduktion utan fossila bränslen. Förändringen kräver omfattande samarbete och djup förståelse. Mångsidig forskningsbaserad kunskap utgör den enda fasta grunden för detta”, konstaterar Leif Schulman.

Rättvisa över generationer och gränser

SYKEs uppdaterade värdegrund betonar globalt ansvar, jämlikhet och rättvisa över tid. Strategin framhåller också naturens egenvärde, något som fått en plats i kärnan av SYKEs värderingar. Utöver klimatförändringen har också oron kring naturförlusten blivit alltmer utbredd bland allmänheten.

”Att vara en del av SYKE är att försöka göra världen bättre för alla. En stark värdegrund för SYKE är riktningen mot hållbarhet och det att ingen blir tvungen att bära en för stor börda i och med förändringarna”, säger Leif Schulman.

Fem centrala målsättningar på väg mot hållbarhetsomställningen

För att påskynda hållbarhetsomställningen har SYKE i sin nya strategi identifierat fem centrala målsättningar, som SYKE ska påverka genom forskning, expertis och tjänster:

  1. Vi påskyndar bekämpningen av och anpassningen till klimatförändringar.
  2. Vi påskyndar övergången till en hållbar cirkulär ekonomi och bioekonomi.
  3. Vi stöder stadsregionerna i deras utveckling som föregångare inom hållbarhet.
  4. Vi främjar välfärd med hjälp av naturbaserade lösningar och förebygger naturförlusten.
  5. Vi utvecklar nya metoder för att uppnå en god status på hav och vatten samt hållbar användning av vattenresurser.

Utöver detta utvecklar SYKE också sin verksamhet utgående från sin nya strategi inom bland annat värdekedjan för miljöinformation, ledning, ekonomisk grund, kunnande, internationalisering, personalens välbefinnande och kommunikation.

SYKEs strategi gäller fram till 2025

SYKEs nya strategi utarbetades i tätt samarbete med personalen och intressentgrupper för åren 2021–2025. För att förverkliga strategin identifierades utvecklingsobjekt, och ett genomförandeprogram som årligen kommer att granskas utarbetades för åren 2022–2025.

Mer information

Generaldirektör Leif Schulman, Finlands miljöcentral

SYKEs strategi 2021–2025 

SYKEs strategibroschyr


Målgrupp: