Leif Schulman

Generaldirektör

© Kai Widell

Kontaktuppgifter

Assistent, ledning
Laura Hautalampi
fornamn.efternamn@syke.fi
Telefon: +358 2 952 51129

Twitter: @Leif_Sch

Finlands miljöcentral (Syke)
Generaldirektör och ledningsgrupp
Adress: Ladugårdsbågen 11
00790 Helsingfors

Publicerad 24-10-2022 kl. 9.48, uppdaterad 25-07-2023 kl. 13.58

Målgrupp: