Gå till innehållet

Finlands miljöcentral | Suomen ympäristökeskus | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Urbanisering - pressmeddelanden


Publicerad
I Finland är trafikens positiva hälsoeffekter större än de negativa

De negativa folkhälsoeffekterna av buller, luftföroreningar och olyckor som orsakas av inrikestrafik är mindre i hela Finland och i de största städerna än de positiva som hänger ihop med den fysiska a...

22.4.2021
Utredning: Tryggandet av den biologiska mångfalden samt vatten- och havsvården förutsätter konkreta skyldigheter i markanvändnings- och bygglagen

I markanvändnings- och bygglagen borde införlivas konkreta skyldigheter i anslutning till tryggandet av den biologiska mångfalden samt vatten- och havsvården. Till den här slutsatsen kommer Finlands m...

26.8.2020
Klassificeringen av stads- och landsbygdsområden har uppdaterats: urbaniseringsgraden i Finland har stigit till över 72 procent

Över 72 procent av finländarna bor i stadsområden framgår av den uppdaterade klassificeringen av stads- och landsbygdsområden. Urbaniseringsgraden har ökat med drygt två procentenheter från år 2010 ti...

29.5.2020
Finlands miljöcentral flyttar sitt huvudkontor till campuset i Vik

Finlands miljöcentral flyttar sitt huvudkontor den 19 november 2018 från Tölö i Helsingfors till Helsingfors universitetets campus i Vik på adressen Ladugårdsbågen 11. I Vik kommer Finlands miljöcentr...

9.11.2018