Gå till innehållet

Finlands miljöcentral | Suomen ympäristökeskus | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Rekordartat få oljeutsläpp observerades genom flygövervakning 2013

Pressmeddelande 11.2.2014 kl. 12.06

Finlands miljöcentral och Gränsbevakningsväsendet meddelar

År 2013 observerade Gränsbevakningsväsendet under sin flygövervakning endast 9 olagliga oljeutsläpp på Östersjön. Mest utsläpp, 107 st., rapporterades 2001. Även utsläppens volym har minskat avsevärt. År 2013 var ett utsläpp i genomsnitt cirka 5 liter, medan det 2001 var 180 liter.

tiedote_2013_tahvonen.png

Fartygstrafik fotograferad från ett övervakningsflygplan i augusti 2013. Foto SYKE/Kati Tahvonen

Helsingforskonventionen HELCOM har ställt som mål att de olagliga oljeutsläppen på Östersjön upphör senast 2021. Situationen följs upp med hjälp av östersjöländernas flygövervakningsstatistik. I ljuset av den finska statistiken från 2013 ser det ut som om man kunde nå målet.

Oljeutsläpp som observerats under finska övervakningsflyg 1996–2013

Oljypaastot_lev494px_ru.gif

I Finland statistikförs också andra än flygobservationer

Utöver flygövervakningen rapporterar Gränsbevakningsväsendet och räddningsverken också om oljeutsläpp i hamnarna eller nära stränderna. Också det sammanlagda antalet observerade utsläpp har haft en nedgående trend. Under 2013 observerade de finska myndigheterna sammanlagt 50 oljeutsläpp. Merparten av utsläppen är små. 

Gränsbevakningsväsendet undersöker utsläppsfallen. Ägaren eller förvaltaren till ett fartyg som gjort sig skyldigt till ett utsläpp kan påföras en oljeutsläppsavgift. Gränsbevakningsväsendet kan också inleda en förundersökning. År 2013 inledde Gränsbevakningsväsendet en undersökning i nio fall.

Tiedote_tilasto_lev449px_ru.gif

Finlands sammanlagda observationer av oljeutsläpp på havsområdena 2006-2013.

Observationerna av oljeutsläpp på havet 2013

paastokartta_fi_eilogoa_404x383px_ru.gif

Finlands sammanlagda observationer av oljeutsläpp på Östersjön samt Estlands observationer på finskt område.

Det internationella samarbetet och övervakningsoperationer

År 2013 utförde Finland sammanlagt 625 timmar övervakningsflygningar över Östersjön. Största delen av flygningarna skedde över finskt område, men under en fjärdedel av flygtimmarna övervakades andra länders ansvarsområden. På motsvarande sätt flög grannländernas plan över finskt område under cirka 230 timmar.

Av de oljeutsläpp som den finska övervakningen observerade var två på estniskt och ett på svenskt område. Esterna observerade på finskt område tre oljeutsläpp under sina övervakningsflyg.

Finländarna deltog under 2013 också i övervakningsoperationer där uppföljningen av fartygstrafikens oljeutsläpp är effektiviserad på livligt trafikerade områden. Två av operationerna företogs på Östersjön och en på Nordsjön.

I övervakningen av utsläpp är det gränsöverskridande samarbetet viktigt i synnerhet i den smala Finska viken där fartygen seglar på gränsen mellan Estlands och Finlands ekonomiska zoner.

Modern övervakningsutrustning och satellitbilder

Såväl i Finlands, Sveriges som Estlands övervakningsflygplan har miljöövervakningsutrustningen under de senaste åren förnyats. Den tillåter övervakning också i dåligt väder och mörker. Med en sidohörnsradar kan man observera oljeutsläpp upp till tiotals kilometer från övervakningsplanens rutter. Planen har också apparatur som lämpar sig för identifiering av fartyg.

Oljeutsläpp övervakas genom satellitbildtjänsten som Europeiska byrån för sjösäkerhet (EMSA) erbjuder. År 2013 fick man 215 satellitbilder från finskt område.

Ytterligare information

Övervakning av oljeutsläpp
Överinspektör Kati Tahvonen, Finlands miljöcentral SYKE, tfn 0400 148 754,
fornam.efternamn@ymparisto.fi

Forskning av oljeutsläpp
Sjösäkerhetsexpert Tom Lundell, Gränsbevakningsväsendet, tfn 040 521 4685,
fornamn.efternamn@raja.fi

Kommunikationsexpert Katri Haatainen, Finlands miljöcentral SYKE, tfn 0295 251 135, fornamn.efternamn@ymparisto.fi


Målgrupp: