Gå till innehållet

Finlands miljöcentral | Suomen ympäristökeskus | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinenMiljötillståndet i Europa 2020: en omedelbar kursändring är nödvändig
Nyhet | Publicerad: 4.12.2019

Europa kommer inte att uppnå sina mål för 2030 utan omedelbara insatser de närmaste 10 åren, för att ta itu med den alarmerande snabba förlusten av biologisk mångfald, klimatförändringarnas ökande eff......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > Miljötillståndet i Europa 2020: en omedelbar kursändring är nödvändig
Aktuellt > Nyheter > Miljötillståndet i Europa 2020: en omedelbar kursändring är nödvändig
Forskning & utveckling > Byggda miljön > Miljötillståndet i Europa 2020: en omedelbar kursändring är nödvändig
Forskning & utveckling > Cirkulär ekonomi > Miljötillståndet i Europa 2020: en omedelbar kursändring är nödvändig
Forskning & utveckling > Havet > Miljötillståndet i Europa 2020: en omedelbar kursändring är nödvändig
Forskning & utveckling > Klimatförändring > Miljötillståndet i Europa 2020: en omedelbar kursändring är nödvändig
Forskning & utveckling > Konsumtion och produktion > Miljötillståndet i Europa 2020: en omedelbar kursändring är nödvändig
Forskning & utveckling > Natur > Miljötillståndet i Europa 2020: en omedelbar kursändring är nödvändig
Forskning & utveckling > Production av miljöinformation > Miljötillståndet i Europa 2020: en omedelbar kursändring är nödvändig
Forskning & utveckling > Urbanisering > Miljötillståndet i Europa 2020: en omedelbar kursändring är nödvändig
Forskning & utveckling > Vatten > Miljötillståndet i Europa 2020: en omedelbar kursändring är nödvändig
Rapport om miljöns tillstånd i Europa publiceras den 4 december
Nyhet | Publicerad: 29.11.2019

Europeiska miljöbyrån EEA publicerar nästa vecka den sjätte rapporten Europas miljö – läge och utblick 2020. Vart femte år granskar rapporten den europeiska miljöpolitiken, tillståndet och trenderna i......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > Nyheter > Rapport om miljöns tillstånd i Europa publiceras den 4 december
Aktuellt > Rapport om miljöns tillstånd i Europa publiceras den 4 december
Fler oljeutsläpp än tidigare observerades på sjön
Pressmeddelande | Publicerad: 21.1.2015

År 2014 underrättades de finländska myndigheterna om cirka en tredjedel fler observationer av eventuella oljeutsläpp i havsområdena än tidigare år. Av utsläppen konstaterades 68 bestå av olja. Största......

Aktuellt > Pressmeddelanden > Fler oljeutsläpp än tidigare observerades på sjön
Rekordartat få oljeutsläpp observerades genom flygövervakning 2013
Pressmeddelande | Publicerad: 11.2.2014

År 2013 observerade Gränsbevakningsväsendet under sin flygövervakning endast 9 olagliga oljeutsläpp på Östersjön. Mest utsläpp, 107 st., rapporterades 2001. Även utsläppens volym har minskat avsevärt.......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > Pressmeddelanden > Rekordartat få oljeutsläpp observerades genom flygövervakning 2013
Forskning & utveckling > Vatten > Rekordartat få oljeutsläpp observerades genom flygövervakning 2013
Mängden oljeutsläpp halverades på sex år
Pressmeddelande | Publicerad: 1.2.2013

Finlands miljöcentral och Gränsbevakningsväsendet meddelar År 2012 observerade de finländska myndigheterna 54 oljeutsläpp i Östersjön. Av dessa gjordes 47 utsläppsobservationer inom Finla......

Aktuellt > Pressmeddelanden > Mängden oljeutsläpp halverades på sex år