Gå till innehållet

Finlands miljöcentral | Suomen ympäristökeskus | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

För en hållbar miljö och ett hållbart samhälle i redan 25 år

Finlands miljöcentral SYKE inrättades för 25 år sedan. Vår tvärvetenskapliga forsknings- och utvecklingscentral stödjer beslutsfattandet med nödvändig information och tvärvetenskaplig kompetens. Tillsammans med våra samarbetspartner tar vi fram lösningar till brännande samhällsfrågor och bygger upp en hållbar framtid.

”En av Miljöcentralens viktigaste uppgifter är att ta fram information och se till att den används”

En stor del av vår generaldirektör Lea Kauppis arbetskarriär har hon arbetat vid Miljöcentralen. Det har nästan varit en livsuppgift för henne. Följ med Lea och lär dig mera om Miljöcentralens färd och mål.

Miljöcentralens gåvor – insikter och lösningar för en hållbar framtid

Vi förväntar oss inte födelsedagspresenter, utan vi vill dela det goda och själv ge gåvor. Gåvorna är en samling av den bästa kompetensen vid Miljöcentralen och våra samarbetspartner. Frukter av samarbetet, lösningar som baserar sig på forskningsrön, verksamhetsmodeller som fins i plats med åldern och erfarenhet, kreativa insikter och djärva öppningar.

Följ med vårt jubileumsår och kom med och öppna ditt paket! I våra paket finns lösningar till dämpandet av klimatförändringen, hållbar urbanisering och säkerställande av naturens mångfald och välbefinnande. Vi berättar för dig hur miljöinformationens observationsmetoder utvecklas och hur forskningsinformation stöder beslutsfattandet. Vi publicerar också färskare forskningsresultat och frukter av vårt internationella samarbete.

Det första paketet - Östersjön.fi

Nu kan tillförlitlig och underhållande marin information hittas på en adress: Östersjön.fi. I östersjön.fi-tjänstens olika sektioner kan du bekanta dig med bland annat Östersjöns natur och dess förändringar, olika delområden inom havsforskningen och forskarnas arbete samt i Östersjöns samhälleliga kopplingar. Tjänsten riktar sig till alla som är intresserade av havet och erbjuder också information för olika yrkesgrupper som är engagerade i maritima frågor, såsom lärare, experter inom havsplaneringen och journalister.

Mer information

  • Kirsi Norros, kommunikations direktör, tel. p. 0295 251 460, fornamn.efternamn@ymparisto.fi
  • Aino Laine, ledande kommunikationsexpert, tel. 0295 252 138, fornamn.efternamn@ymparisto.fi
  • Raija Savikko, kommunikationsplanerare, tel. 050 477 1101, fornamn.efternamn@ymparisto.fi

 

Publicerad 27.3.2020 kl. 8.45, uppdaterad 22.4.2020 kl. 8.47

Målgrupp: