Gå till innehållet

Finlands miljöcentral | Suomen ympäristökeskus | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Östersjön och klimatförändringen – utbildning för journalister 9.10.2018

När? tisdag 9.10.2018 kl. 8.30–17.00

Var? Tvärminne zoologiska station (Helsingfors universitet), Hangö (busstransport från Helsingfors centrum)

 

Tvärminnen_tutkimusasema
Välkommen till en utbildning med temat Östersjön och klimatförändringen i Tvärminne zoologiska station. © Bild: Tvärminne zoologiska station

Vilka är konsekvenserna av den ökande syrebristen i Östersjön, som beror på klimatförändringen och våra egna handlingar, och vad är lösningen på detta problem? Hur förändras cocktailen av näringsämnen i våra kustvatten? Hur kan vi minska belastningen på Östersjön genom att effektivera återvinningen av åkrarnas näringsämnen? Hur ser framtiden ut för Östersjöområdet mot bakgrund av klimatförändring och socioekonomiska faktorer?

Välkommen till en utbildning med temat Östersjön och klimatförändringen. Kom och hör de senaste forskningsresultaten och aktuell bakgrundsinformation om hur klimatförändringen påverkar Östersjön och hurdana bekämpnings- och anpassningsmetoder vi har tillgång till. Utbildarna är ledande forskare från Finland och andra länder kring Östersjön.

Utbildningen ordnas av kommunikationsnätverket för Östersjön: BONUS EEIG, Finlands Akademi, Helsingfors universitet, Gränsbevakningsväsendet, Jord- och skogsbruksministeriet, Miljöministeriet, Baltic Sea Action Group och Östersjöutmaningen/Helsingfors stad

Kommunikationsnätverket har över 50 medlemmar. Läs mera om nätverket på finska.

Mer information:

Finlands Akademi, kommunikationen
kommunikationsplanerare Aino Laine
tfn 0295 335 007
aino.laine@aka.fi

Program och presentationer

Värd: professor Alf Norkko, Tvärminne zoologiska station

Moderatorer: kommunikationschef Maija Sirola, BONUS-sekretariatet, och kommunikationsdirektör Riitta Tirronen, Finlands Akademi

8.00 Bussdörrarna öppnas, anmälningen börjar. Helsingfors centrum, Järnvägstorgets hållplats för abonnerade bussar (Mikaelsgatan, se karta). Kaffe, te och lätt frukost.

8.30 Bussen avgår till Hangö. Rutt: Järnvägstorget – stamväg 51 (Västerleden) – vid behov Karis tågstation – riksväg 25 – Tvärminne zoologiska station (J.A. Palméns väg 260, 10900 Hangö).

10.15 Välkomsttal, Alf Norkko och Maija Sirola

10.30 Inledning: Borde klimatförändringen inverka på skyddet av Östersjön? Miljöråd Maria Laamanen, Miljöministeriet Presentation Maria Laamanen (pdf, på engelska)

10.45 Frågor och diskussion

11.00 Syrebrist i Östersjön och världshaven – faror och lösningar. Professor Daniel Conley, Geologiska institutionen, Lunds universitet. Projekten BONUS COCOA och HYPER Presentation Daniel Conlay (pdf, på engelska)

11.20 Frågor och diskussion

11.30 Betydelsen av återvinning av näringsämnen för motverkan av och anpassning till klimatförändring – praktiska tips om hur reformvänliga jordbrukare minskar på utsläpp. Specialexpert Mikko Rahtola, Naturresursinstitutet Presentation Mikko Rahtola (pdf, på finska och engelska)

11.50 Marken, klimatförändringen och Östersjön: Det effektivaste sättet att motverka klimatförändringen och minska utsläppen till vattendrag? Styrelseordförande Saara Kankaanrinta, Baltic Sea Action Group Presentation Saara Kankaanrinta (pdf, på engelska och finska)

12.10 Paneldiskussion: Daniel Conley, Mikko Rahtola och Saara Kankaanrinta (på engelska)

12.30 Lunch

13.15 En rundtur på Tvärminne zoologiska station med Alf Norkko. Praktiska exempel från projektet BONUS COCOA: En välmående havsbotten bidrar till att förhindra övergödning Presentation Alf Norkko (pdf, på engelska)

14.15 Det föränderliga samhället och hantering av framtidens Östersjöekosystem. Ledande forskare Marianne Zandersen, Århus universitet, projektet BONUS BALTICAPP Presentation Marianne Zandersen (pdf, på engelska)

14.35 Miljörisker ur Helsingfors stads perspektiv. Susanna Kankaanpää, expert inom anpassning till klimatförändring, Helsingfors stad Presentation Helsinki weather and climate risks in short (pdf, på engelska), Presentation Susanna Kankaanpää (pdf, på engelska)

14.45 Paneldiskussion: Alf Norkko, Marianne Zandersen och Susanna Kankaanpää. (på engelska)

15.15 Frågor, diskussion och sammandrag. Vad har vi lärt oss? Nya idéer och ta-hem-budskap?

15.30 Bussen avgår till Helsingfors. Diskussionen fortsätter under bussresan. Kaffe, te och tilltugg

17.00 Bussen framme i Helsingfors

 

 

Publicerad 15-06-2018 kl. 13.59, uppdaterad 10-10-2018 kl. 12.55

Målgrupp: