Gå till innehållet

Finlands miljöcentral | Suomen ympäristökeskus | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

03.08.2015 - 19.08.2015 Hydrografisk och biologisk monitoring av Norra Östersjön (COMBINE3).

Namn

COMBINE3

Program

Hydrografisk och biologisk monitoring av Norra Östersjön.

Ansvarig forskare

Pekka Kotilainen (leg 1) och Maiju Lehtiniemi (leg 2) .

Ansvarig institut och kollaboration

SYKE och Meteorologiska institutet

Expedetitionsplanen

COMBINE3_2015_leg1

COMBINE3_2015_leg2

Expeditionsrapporten

COMBINE3_leg2_2015_Cruise_Report

Publicerad 12-12-2014 kl. 8.00, uppdaterad 09-11-2015 kl. 10.31

Målgrupp: