Gå till innehållet

Finlands miljöcentral | Suomen ympäristökeskus | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

03.08.2020 - 14.08.2020 Hydrografisk och biologisk monitoring av Norra Östersjön (COMBINE 3).

Namn

COMBINE3

Program

Hydrografisk och biologisk monitoring av Norra Östersjön.

Ansvarig forskare

Pekka Kotilainen (leg 1) och Maiju Lehtiniemi (leg 2) .

Ansvarig institut och kollaboration

SYKE och Meteorologiska institutet

Expeditionsplanen

 

Expeditionsrapporten

 

Publicerad 1.1.2020 kl. 8.00, uppdaterad 19.12.2019 kl. 14.46