16.05.2016 - 23.05.2016 Hydrografisk och biologisk monitoring av Östersjön, Öresund, Kattegatt och Skagerrak.

Namn

SMHI 2016_5

Program

Hydrografisk och biologisk monitoring av Östersjön, Öresund, Kattegatt och Skagerrak.

Ansvarig forskare

Karin Wesslander

Ansvarig institut och kollaboration

Swedish Meteorological and Hydrological Institute and SYKE

Expeditionsplanen

 

Expeditionsrapporten

http://www.smhi.se/publikationer/2.887

 

 

Publicerad 01-01-2016 kl. 3.00, uppdaterad 17-12-2015 kl. 13.10