Bort med Skräpet!

Under första fasen av projektet ”Bort med Skräpet!” utförs en omfattande utredning av mängden skräp som finns på stränder och i havsmiljön, dessutom uppskattas de största källorna och spridningsvägarna för havsskräpet. I denna utredning uppmärksammas skräp av all storlek och kvalitet och dess förekomst i olika delar av det marina ekosystemet, havsmiljön eller organismer. I projektet bedöms även skador och effekter som nedskräpningen förorsakar marina organismer och hälsorikser för människor.

Vid utarbetandet av åtgärdsförslagen utnyttjas informationen från första fasen samt innovationskampanjen, som implementeras genom involvering av olika aktörer och producenter. Målet är att uppmuntra utveklingen av idéer och innovationer, som kunde bearbetas till en mera bestående verksamhet och även till entreprenörsverksamhet.

Det främsta syftet med projektet är att utforma en vägkarta mot en skräpfri havsmiljö.

Publicerad 08-01-2018 kl. 16.51, uppdaterad 30-11-2018 kl. 14.47