RoskatPois! Merenhoidon toimenpideohjelmaa tukeva hanke meriympäristön roskaantumisen lähteiden selvittämiseksi, tilan määrittämiseksi ja roskaantumisen vähentämiseksi

Roskat pois! -hankkeen ensimmäisessä vaiheessa tehdään kattava selvitys roskien määristä rannoilla ja meriympäristössä sekä arvioidaan merkittävimmät meriroskaa tuottavat lähteet ja niiden kulkeutumisreitit. Tässä selvityksessä huomioidaan kaiken kokoinen ja laatuinen roska ja sen esiintyminen eri osissa meriekosysteemiä sekä meriympäristössä että eliöissä. Hankkeessa arvioidaan myös roskaantumisesta aiheutuvia haittoja ja vaikutuksia merieliöille ja terveysriskejä ihmisille.

Toimenpide-ehdotusten laadinnassa käytetään hyväksi ensimmäisen vaiheen tietoja sekä innovaatiokampanjaa, jonka ideointi toteutetaan laajasti erilaisia toimijoita ja tekijöitä osallistaen. Tavoitteena on kannustaa kehittämään ideoita ja innovaatioita, joita olisi mahdollista jalostaa pysyvämmäksi toiminnaksi ja myös yritystoiminnaksi.

Hankkeen päätavoitteena on laatia tiekartta kohti roskatonta meriympäristöämme.
Kuva meriroskan lähteistä tarkentuu 12.4.2019
Suomen rantojen suurin meriroskan lähde on virkistyskäyttö, mutta suurissa kaupungeissa rantoja roskaavat myös rakennustyömaat, kertovat RoskatPois!-hankkeen tulokset.
Lue lisää
Julkaistu 20.4.2017 klo 14.54, päivitetty 18.10.2023 klo 9.35