Alternativa scenarier för blå ekonomi på Finska viken och Skärgårdshavet

Vill vi ändra användningssätten för havsområdena nu och i framtiden? Plan4Blue-projektet presenterar fyra scenarier för hur våra val påverkar människorna och havsnaturen på Finska viken och Skärgårdshavet. En kort animation förevisar de fyra scenarierna: ”Obegränsad tillväxt”, ”Virtuell verklighet”, ”Hållbarhet framför allt!” och ”Hållbarhetsdilemmat”.
 
Närmare information om hur scenarierna skulle påverka olika sektorer finns i infograferna och rapporten om scenarierna (scenario report -pdf 2 Mt på engelska).
 

Infografer över scenarierna för olika sektorer

 

   
     

Publikationer och rapporter

 
 
 
 
 

Reports on blue economy of Plan4Blue project

Hur scenarierna kom till

Utarbetandet av scenarierna ingick Plan4Blue-projektets arbetspaket ”Potentialen i hållbar blå ekonomi”. Arbetet resulterade i både kvalitativ och kvantitativ information. Olika experters synpunkter kartlades med hjälp av Delfoi-utredningar, workshoppar om scenarierna och intervjuer. De ekonomiska och socioekonomiska analyserna har publicerats i ovan nämnda rapporter.

Mera information

Specialforskare Riitta Pöntynen, Åbo universitet, fornamn.efternamn@utu.fi

PLAN4BLUE project logo

Denna sidas korta adressen: www.syke.fi/projekt/plan4Blue/scenario

Publicerad 18-04-2019 kl. 15.14, uppdaterad 18-04-2019 kl. 16.00
Målgrupp: