Gå till innehållet

Finlands miljöcentral | Suomen ympäristökeskus | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen


Gå till sida 1 Gå till föregående sida med träffar
1
2
3
4
5
6
Gå till nästa sida med träffar Gå till sista sida med träffar

Klimatförändringen ökar översvämningsrisker – rekommendationer för lägsta bygghöjder har uppdaterats
Pressmeddelande | Publicerad: 11.6.2014

Rekommendationerna för lägsta bygghöjder förblir stort sett oförändrade i den nu utgivna guiden. Förra gången uppdaterades rekommendationerna år 1999. Syftet med guiden är att minska skador på byggnad......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > Pressmeddelanden > Klimatförändringen ökar översvämningsrisker – rekommendationer för lägsta bygghöjder har uppdaterats
Forskning & utveckling > Byggda miljön > Klimatförändringen ökar översvämningsrisker – rekommendationer för lägsta bygghöjder har uppdaterats
Forskning & utveckling > Vatten > Klimatförändringen ökar översvämningsrisker – rekommendationer för lägsta bygghöjder har uppdaterats
Hydrologisk översikt i slutet av maj 2014: Större vårflöden än i genomsnitt ställvis i Lappland, i sydvästra Finland fortsätter den torra perioden
Pressmeddelande | Publicerad: 3.6.2014

I maj varierade vattenläget mycket på olika håll i Finland. I Lappland förekom flöden som berodde på snösmältningen, i östra och mellersta Finland höjde de rikliga regnen vattenstånden och vattenförin......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > Hydrologiska översikter > Hydrologisk översikt i slutet av maj 2014: Större vårflöden än i genomsnitt ställvis i Lappland, i sydvästra Finland fortsätter den torra perioden
Forskning & utveckling > Vatten > Hydrologisk översikt i slutet av maj 2014: Större vårflöden än i genomsnitt ställvis i Lappland, i sydvästra Finland fortsätter den torra perioden
Vattenståndet i sjöarna i Södra och Mellersta Finland förväntas bli lågt
Pressmeddelande | Publicerad: 6.5.2014

Vattenståndet i sjöar i naturtillstånd kommer knappt att stiga mer under våren söder om linjen Uleåborg–Kuopio-Joensuu, trots att vattenstånden i sjöarna i Södra och Mellersta Finland vanligtvis är so......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > Pressmeddelanden > Vattenståndet i sjöarna i Södra och Mellersta Finland förväntas bli lågt
Forskning & utveckling > Vatten > Vattenståndet i sjöarna i Södra och Mellersta Finland förväntas bli lågt
Hydrologisk översikt i slutet av april 2014: Våren är tidig i landets södra och mellersta delar, i Lappland har vårflödena inte ens börjat
Pressmeddelande | Publicerad: 2.5.2014

Vårtopparna för vattenstånden och vattenföringarna i sjöarna, åarna och älvarna i landets södra och mellersta delar förekom tidigare än normalt och på många håll var de sällsynt små. Vattenstånden had......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > Hydrologiska översikter > Hydrologisk översikt i slutet av april 2014: Våren är tidig i landets södra och mellersta delar, i Lappland har vårflödena inte ens börjat
Forskning & utveckling > Vatten > Hydrologisk översikt i slutet av april 2014: Våren är tidig i landets södra och mellersta delar, i Lappland har vårflödena inte ens börjat
Hydrologisk översikt i slutet av mars 2014: Isarna är farligt svaga och nästan all snö har smultit i landets södra och mellersta delar
Pressmeddelande | Publicerad: 1.4.2014

Det våraktigt varma vädret i mars smälte snö, tjäle och vattendragens is i landets södra och mellersta delar. SYKE varnar för de för tidpunkten ytterst tunna och svaga isarna i landets södra och melle......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > Hydrologiska översikter > Hydrologisk översikt i slutet av mars 2014: Isarna är farligt svaga och nästan all snö har smultit i landets södra och mellersta delar
Forskning & utveckling > Vatten > Hydrologisk översikt i slutet av mars 2014: Isarna är farligt svaga och nästan all snö har smultit i landets södra och mellersta delar
Hydrologisk översikt i slutet av februari 2014: Rekordlite snö och isarna sällsynt svaga i landets södra och mellersta del
Pressmeddelande | Publicerad: 4.3.2014

I och med att februari var mycket mild finns det mycket lite snö, is och tjäle i landets södra och mellersta del. SYKE varnar för en ovanligt tidig försvagning av isarna i dessa områden. I landets söd......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > Hydrologiska översikter > Hydrologisk översikt i slutet av februari 2014: Rekordlite snö och isarna sällsynt svaga i landets södra och mellersta del
Forskning & utveckling > Vatten > Hydrologisk översikt i slutet av februari 2014: Rekordlite snö och isarna sällsynt svaga i landets södra och mellersta del
Vattentillståndet i slutet av januari 2014: Problem med kravis förekommer ännu ställvis, sjöisarna har blivit snabbt tjockare
Pressmeddelande | Publicerad: 4.2.2014

Januari var regnfattig och med undantag av Lappland snöfattig, men översvämningar på grund av kravis orsakade problem i många åar och älvar allt från södra Finland till norra Österbotten....

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > Hydrologiska översikter > Vattentillståndet i slutet av januari 2014: Problem med kravis förekommer ännu ställvis, sjöisarna har blivit snabbt tjockare
Forskning & utveckling > Vatten > Vattentillståndet i slutet av januari 2014: Problem med kravis förekommer ännu ställvis, sjöisarna har blivit snabbt tjockare
Hydrologisk översikt i slutet av december 2013: Ett omväxlande år slutade med rekordartade vinteröversvämningar, fortfarande är översvämningar på grund av kravis möjliga
Pressmeddelande | Publicerad: 3.1.2014

Vattenåret 2013 var rätt så omväxlande. Vårfloderna var större än vanligt i flera av älvarna och åarna vid kusten och isdämningar orsakade också problem. I slutet av sommaren orsakade torka problem på......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > Hydrologiska översikter > Hydrologisk översikt i slutet av december 2013: Ett omväxlande år slutade med rekordartade vinteröversvämningar, fortfarande är översvämningar på grund av kravis möjliga
Forskning & utveckling > Vatten > Hydrologisk översikt i slutet av december 2013: Ett omväxlande år slutade med rekordartade vinteröversvämningar, fortfarande är översvämningar på grund av kravis möjliga
Hydrologisk översikt i slutet av november 2013: Vintrigt i norr, mycket blött i landets södra och mellersta delar
Pressmeddelande | Publicerad: 3.12.2013

November var en mycket vintrig månad i norr. I landets södra och mellersta delar fortsatte den milda och vattenrika perioden och vattennivån och vattenföringen var högre än medelvärdet på många håll i......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > Hydrologiska översikter > Hydrologisk översikt i slutet av november 2013: Vintrigt i norr, mycket blött i landets södra och mellersta delar
Forskning & utveckling > Vatten > Hydrologisk översikt i slutet av november 2013: Vintrigt i norr, mycket blött i landets södra och mellersta delar
Hydrologisk översikt i slutet av oktober 2013: Vattentillgångarna ökade avsevärt i slutet av oktober
Pressmeddelande | Publicerad: 1.11.2013

Början av oktober var mycket torr, men blev blöt mot slutet. Under månadens sista veckor regnade det rikligt i landets södra och mellersta delar. Med regnen började vattennivåerna och vattenföringen å......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > Hydrologiska översikter > Hydrologisk översikt i slutet av oktober 2013: Vattentillgångarna ökade avsevärt i slutet av oktober
Forskning & utveckling > Vatten > Hydrologisk översikt i slutet av oktober 2013: Vattentillgångarna ökade avsevärt i slutet av oktober
Hydrologisk översikt i slutet av september 2013: Vattenståndet i vattendragen och grundvattennivåerna låga, i synnerhet i norr
Pressmeddelande | Publicerad: 1.10.2013

I och med den knappa nederbörden i september är vattenståndet på många håll i vattendragen och grundvattnet under medelvärdet för årstiden. Den största avvikelsen från normala vattenförhållanden finns......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > Hydrologiska översikter > Hydrologisk översikt i slutet av september 2013: Vattenståndet i vattendragen och grundvattennivåerna låga, i synnerhet i norr
Forskning & utveckling > Vatten > Hydrologisk översikt i slutet av september 2013: Vattenståndet i vattendragen och grundvattennivåerna låga, i synnerhet i norr
Hydrologisk översikt i slutet av augusti 2013: I Lappland är vattennivån i sjöarna låg, på andra håll steg vattnet till nära medelnivå på grund av regnen
Pressmeddelande | Publicerad: 4.9.2013

Regnen i början av augusti ökade tidvis vattenföringen och höjde vattenståndet i landets södra och mellersta delar samt bromsade upp den sjunkande grundvattennivån i nästan hela landet. I några små åa......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > Hydrologiska översikter > Hydrologisk översikt i slutet av augusti 2013: I Lappland är vattennivån i sjöarna låg, på andra håll steg vattnet till nära medelnivå på grund av regnen
Forskning & utveckling > Vatten > Hydrologisk översikt i slutet av augusti 2013: I Lappland är vattennivån i sjöarna låg, på andra håll steg vattnet till nära medelnivå på grund av regnen
Hydrologisk översikt i slutet av juli 2013: Grundvattnet i områden med lite regn lägre än normalt, vattennivån i flera vattendrag låg
Pressmeddelande | Publicerad: 1.8.2013

Regnen i juli var skurartade och den lokala variationen var stor. I en stor del av landet regnade det mindre än normalt. Grundvattennivåerna har ställvis sjunkit betydligt på grund av de knappa regnen......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > Hydrologiska översikter > Hydrologisk översikt i slutet av juli 2013: Grundvattnet i områden med lite regn lägre än normalt, vattennivån i flera vattendrag låg
Forskning & utveckling > Vatten > Hydrologisk översikt i slutet av juli 2013: Grundvattnet i områden med lite regn lägre än normalt, vattennivån i flera vattendrag låg
Hydrologisk översikt i slutet av juni 2013: Vattnet i insjöarna var rekordvarmt i juni, störtregn kan orsaka lokala översvämningar i Österbotten
Pressmeddelande | Publicerad: 2.7.2013

Under värmeböljan efter midsommar blev ytvattnet i sjöarna redan andra gången den här sommaren rekordvarmt i förhållande till årstiden. Förra gången uppmättes rekordartade temperaturer i början av jun......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > Hydrologiska översikter > Hydrologisk översikt i slutet av juni 2013: Vattnet i insjöarna var rekordvarmt i juni, störtregn kan orsaka lokala översvämningar i Österbotten
Forskning & utveckling > Vatten > Hydrologisk översikt i slutet av juni 2013: Vattnet i insjöarna var rekordvarmt i juni, störtregn kan orsaka lokala översvämningar i Österbotten
Hydrologisk översikt i slutet av maj 2013: På många håll är vattnet i insjöarna rekordvarmt för årstiden, störtregn kan öka vattenflödena i Österbotten
Pressmeddelande | Publicerad: 4.6.2013

Det exceptionellt varma vädret som kom mot slutet av maj värmde upp vattnet i sjöarna till för årstiden höga temperaturer. Värmerekordet för ytvatten i maj slogs bland annat i Enare träsk, Kallavesi o......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > Hydrologiska översikter > Hydrologisk översikt i slutet av maj 2013: På många håll är vattnet i insjöarna rekordvarmt för årstiden, störtregn kan öka vattenflödena i Österbotten
Forskning & utveckling > Vatten > Hydrologisk översikt i slutet av maj 2013: På många håll är vattnet i insjöarna rekordvarmt för årstiden, störtregn kan öka vattenflödena i Österbotten
Hydrologisk översikt i slutet av april 2013: Flera isproppsöversvämningar orsakade omfattande skador, i Lappland väntas översvämningarna bli genomsnittliga eller något störr
Pressmeddelande | Publicerad: 3.5.2013

 Bild: Timo Yrjänä Den plötsliga ökningen i vattenföringen som orsakades av den snabba snösmä......

Aktuellt > Hydrologiska översikter > Hydrologisk översikt i slutet av april 2013: Flera isproppsöversvämningar orsakade omfattande skador, i Lappland väntas översvämningarna bli genomsnittliga eller något störr
Hydrologisk översikt i slutet av mars 2013: Vårflödena väntas bli minst genomsnittliga, sjöisarna blev tjockare under marskölden
Pressmeddelande | Publicerad: 3.4.2013

 Bild: Pekka Luukkola  På grund av snöläget väntas vårflödena på många håll bli minst ge......

Aktuellt > Hydrologiska översikter > Hydrologisk översikt i slutet av mars 2013: Vårflödena väntas bli minst genomsnittliga, sjöisarna blev tjockare under marskölden
Hydrologisk översikt i slutet av februari 2013: Snöbelastningen inte exceptionell, mindre is och tjäle än normalt
Pressmeddelande | Publicerad: 1.3.2013

 Bild: Mirjam Orvomaa Februari förlöpte i för årstiden relativt milt väder. Snöbelastninge......

Aktuellt > Hydrologiska översikter > Hydrologisk översikt i slutet av februari 2013: Snöbelastningen inte exceptionell, mindre is och tjäle än normalt
Hydrologisk översikt i slutet av januari 2013: Tjälskiktet och sjöisarna blev kraftigare under januarikölden
Pressmeddelande | Publicerad: 1.2.2013

Bild: Mirjam Orvomaa Januari både började och slutade i milt väder......

Aktuellt > Hydrologiska översikter > Hydrologisk översikt i slutet av januari 2013: Tjälskiktet och sjöisarna blev kraftigare under januarikölden
Hydrologisk översikt i slutet av december 2012: Vattenåret som präglades av översvämningar utmynnade i problem med kravis
Pressmeddelande | Publicerad: 3.1.2013

 Bild: Riku Lumiaro Vattenåret 2012 kommer att gå till historien för den exceptionellt rik......

Aktuellt > Hydrologiska översikter > Hydrologisk översikt i slutet av december 2012: Vattenåret som präglades av översvämningar utmynnade i problem med kravis

Gå till sida 1 Gå till föregående sida med träffar
1
2
3
4
5
6
Gå till nästa sida med träffar Gå till sista sida med träffar