Publikationer

Lindroos, N. & Nystén, T. 2015. Förändringar i kloridhalterna i grundvattnet på I Salpausselkä, och faktorer som påverkar dem. (in Finnish with English and Swedish abstract). Trafikverket, infrastruktur och miljö. Helsingfors 2015. Trafikverkets undersökningar och utredningar 11/2015. 94 sidor och 5 bilagor. ISSN-L 1798-6656, ISSN 1798-6664, ISBN 978-952-317-062-9. Liikenneviraston tutkimuksia ja selvityksiä 11/2015

Salminen JM, Nystén TH, Tuominen SM. 2011. Review of approaches to reducing adverse impacts of road deicing on groundwater in Finland. Water Quality Research Journal of Canada 46: 166173

Kalevi K.M. and Salminen J.M. 2011. Do Deicing Agents Affect the Quality and Quantity of Aliphatic and Polyaromatic Hydrocarbons in Asphalt Pavements? The Open Civil Engineering Journal, 2011, 5, 1724 (PDF)

Salminen J., Nystén T., Tuominen S. 2010. Vaihtoehtoiset liukkaudentorjunta-aineet ja pohjavesien suojelu – MIDAS2-hankkeen loppuraportti. Alternative deicing agents and ground water protection – final report of MIDAS2-project. (in Finnish with English and Swedish abstract). Suomen ympäristö 22/2010, Ympäristönsuojelu, 46 p., Suomen ympäristökeskus (SYKE). URN:ISBN:978-952-11-3795-2. ISBN:978-952-11-3795-2 (PDF).
SY22/2010 Vaihtoehtoiset liukkaudentorjunta-aineet ja pohjavesien suojelu

Jani Salminen ja Kirsti Kalevi, 2008. Liukkaudentorjunta-aineet ja asfalttipäällysteet. LIUTA-projektin loppuraportti. Suomen ympäristö 38/2008, Ympäristönsuojelu, 42 s. Suomen ympäristökeskus (SYKE). SY38/2008 Liukkaudentorjunta-aineet ja asfalttipäällysteet 

Tidenberg, S., Kosonen E. & Gustafsson J. 2007. Teiden talvikunnossapidon vaikutukset pohjaveteen. Seurannan tuloksia. The monitoring results of the effects of the winter maintenance of roads on groundwater quality. (in Finnish with English and Swedish abstract). Suomen ympäristökeskuksen raportteja 10/2007, 131 p., Suomen ympäristökeskus. URN:ISBN:9789521126659, ISBN 978-952-11-2665-9 (PDF). Julkaisu on saatavana myös painettuna ISBN 978-952-11-2664-2 (nid.). SYKEra10/2007 Teiden talvikunnossapidon vaikutukset pohjaveteen

Hellstén, P.P., Salminen,J., Jørgensen K.S. & Nystén, T.H. 2005. Use of Potassium Formate in Road Winter Deicing Can Reduce Groundwater Deterioration. Environmental Science and Technology39(13):50955100. ISSN 0013-936X.

Hellstén, P. P., Kivimäki, A.-L., Miettinen, I. T., Mäkinen, R. P., Salminen, J. M. & Nystén, T. H. 2005. Degradation of potassium formate in the unsaturated zone of a sandy aquifer. Journal of Environmental Quality 34(5): 1665–1671. ISSN 0047-2425.

Hämäläinen, J., Gustafsson, J., Hellstén P. & Nystén, T. 2005. Natriumkloridin vaikutus mineraalisten luiskasuojausten vedenläpäisevyyteen. Sodium chloride and the permeability of mineral barriers used to protect ground water from highway runoff.  (in Finnish with English and Swedish abstract).Suomen ympäristö 775, ympäristönsuojelu, 77 p. ISBN 952-11-2012-6 (printed), ISBN 952-11-2013-4 (pdf). SY775 Natriumkloridin vaikutus mineraalisten luiskasuojausten vedenläpäisevyyteen

Hellstén, P., Nystén, T., Salminen, J. , Grandlund, K., Huotari, T. & Vallinkoski, V-M. 2004. Kaliumformiaatin hajoaminen maaperässä ja pohjavedessä, MIDAS-loppuraportti. Biodegradation of potassium
formate in soil and groundwater - Final report of studies on alternative de-icing chemicals (in Finnish with English and Swedish abstract, and English captions). Suomen ympäristö 675. ISBN 952-11-1622-6 (printed.), ISBN 952-11-1623-4 (pdf). SY675 Kaliumformiaatin hajoaminen maaperässä ja pohjavedessä.pdf

Gustafsson, J. 2003. Teiden liukkaudentorjunnan pohjavesivaikutusten erityisseurantakohteet (The monitoring programme for the impacts of the road salting on groundwater), Suomen ympäristökeskuksen moniste 289, (in Finnish with English abstract.)  ISBN 952-11-1512-2 (pdf). SYKEmo289 Teiden liukkaudentorjunnan pohjavesivaikutusten erityisseurantakohteet

Hellstén, P. & Nystén, T. 2003. Migration on alternative de-icers in unsaturated zone of aquifers – in vitro study. Water Science & Technology. Vol 48 No 9, pp 4550. IWA Publishing 2003. ISBN 1 84339 458 8.

Joutti, A.,  Schultz, E., Pessala, P.,  Nystén, T &i Hellstén, P. 2003. Ecotoxicity of Alternative De-icers. J Soils & Sediments 3 (4) 221-292 (2003), pp. 269272. Landsberg. ISSN 1439-0108.

Kivelä, H., Nenonen, A., Nystén, T., Hellstén, P. & Tuorila, H. 2003. Vaihtoehtoiset tiesuolat maistuvat vasta korkeina pitoisuuksina. (Alternative  de-icing salts taste only when used at high concentration) Vesitalous vol. 1/2003. P. 18–21. (In Finnish.) ISSN 0505-3838. Vesitalous vol. 1/2003. s. 1821 (PDF)

Hellstén, P., Nystén, T., Kokkonen, P., Valve, M., Laaksonen, T., Määttä, T and Miettinen, M. 2002. Vaihtoehtoisten liukkaudentorjunta-aineiden kulkeutuminen pohjaveteen. Migration of alternative de-icing chemicals in unsaturated zone. (in Finnish with English and Swedish abstract). Suomen ympäristö 552. ISBN 952-11-1126-7 (printed). ISBN 952-11-1127-5 (PDF), ISSN 1238-7321. SY552 Vaihtoehtoisten liukkaudentorjunta-aineiden kulkeutuminen pohjaveteen

Hellstén, P. & Nystén, T. 2001. Vaihtoehtoisten liukkaudentorjunta-aineiden kemialliset reaktiot pohjaveteen kulkeutumisessa. Migration and chemical reactions of alternative de-icers in sand filters. (in Finnish with English and Swedish abstract). Suomen ympäristö 515. ISBN 952-11-0606-9 (printed), 952-11-0997-1 (PDF), ISSN 1238-7312. SY515 Vaihtoehtoisten liukkaudentorjunta-aineiden kemialliset reaktiot pohjaveteen kulkeutumisessa

Hellstén, P. & Nystén, T. 2001. Liukkaudentorjunta ja pohjavedet. (De-icing and groundwater). Vesitalous 5/2001. pp. 2428 (In Finnish). ISSN 0505-3838.

Nystén, T. & Gustafsson, J. 2000. Migration of road salt in groundwater. Finncontact, Vol. 8/No. 4/2000. pp. 7–8. Quarterly Newsletter of the Finnish Highway Transportation Technology Transfer Center. Finnish National Road Administration.

Gustafsson, J. & Nystén, T. 2000. Trends of chloride concentration in groundwater and results of risk assessment of road salting in Finland. Julk: Bjerg, P., Engesgaard, P. & Krom, T. (eds.). Groundwater 2000. Proceedings of international conference on groundwater research / Copenhagen / Denmark / 6–8 June 2000. 2000 A.A. Balkema, Rotterdam, the Netherlands, pp. 249–251. ISBN 90-5809 133 3

Gustafsson, J. 2000. Tiesuolauksen riskikartoitus pohjavesialueilla – valtakunnallinen yhteenveto, Suomen ympäristö 361, ympäristönsuojelu. ISBN 952-11-0606-9 ISSN 1238-7312.

Nystén, T., Gustafsson, J. & Oinonen, T. 1999. Pohjaveden kloridipitoisuudet ensimmäisen Salpausselän alueella. Chloride concentrations of groundwater in the Salpausselkä I ice-marginal formation (in Finnish with English and Swedish abstract). Suomen ympäristö, ympäristön suojelu, nro 331. ISSN 1238-7312 ISBN 952-11-0534-8. Suomen ympäristö 331

Granlund K., & Nystén, T. 1998. The effects of road salt on the Miekkamäki aquifer in Central Finland – simulation by a two-dimensional groundwater model. Deicing and dustbinding – risk to aquifers. Symposium, Helsinki, Finland, Oct 14–16. NHP Report No. 43. ISBN 952-11-0348-5, ISSN 0900-0267.

Nystén, T. 1998. Transport processes of road salt in Quaternary formations. Deicing and dustbinding – risk to aquifers.Symposium, Helsinki, Finland, Oct 14–16. NHP Report No. 43. ISBN 952-11-0348-5, ISSN 0900-0267.

Nystén, T. & Suokko, T. 1998 (eds.) Proceedings of an International Symposium, Helsinki, Finland October 14–16, 1998. Nordic Hydrological Programme, NHP Report No. 43 Helsinki 1998. ISBN 952-11-0348-5, ISSN 0900-0267.

Gustafsson, J. & Oinonen, T. 1998. The risk assessment of road salting and water quality monitoring. Deicing and dustbinding – risk to aquifers. Symposium, Helsinki, Finland, Oct 14–16. NHP Report No. 43. ISBN 952-11-0348-5, ISSN 0900-0267.

Nystén, T., Hänninen, T. 1997. Tiesuolan pohjavesihaittojen vaikutuksista ja torjuntakeinoista. Effects of road salting on ground water and guidelines for preventive action (in Finnish with English and Swedish abstract). Suomen ympäristö 57. ISSN 1238-7312, ISBN 952-11-0083-4. 55 p.

Nystén, T., Kivimäki, A-L. 1995. Aquifers contaminated by road salting. Proceedings of the International Congress "Solutions '95", Edmonton, Canada, 4–10 June, 1995. 6 p.

Nystén, T., Granlund, K., Kivimäki, A-L. & Tuominen, S. 1995. Tiesuolauksen pohjavesivaikutusten mallintamistutkimukset Miekkamäen alueella. The effects of road salting on the Miekkamäki aquifer simulated by mathematical modelling (in Finnish with English abstract). Tielaitoksen selvityksiä 29/1995. 108 s. + liitteet. ISSN 0788-3722. ISBN 951-726-067-9.

Hänninen, T., Kivimäki, A-L., Liponkoski, M. & Niemi, A. 1994. Tiesuolauksen vaikutus tärkeillä pohjavesialueilla - tilastollinen tarkastelu. Tielaitoksen sisäisiä julkaisuja 70/1994. 38 s. + liitteet.

Kivimäki, A-L. 1994. Road salting and groundwater – results of the national risk assessment project. Suokko, T., Soveri, J. (eds.), future groundwater resources at risk. Poster papers of the International Conference, Helsinki, Finland, 13–16 June, 1994. pp. 47–54.

Kivimäki, A-L. 1994. Road salting and groundwater – a risk assessment model. Salt grundvatten in Nordic countries. Proceedings of a workshop, Saltsjöbaden, Sweden, September 30 – October 1, 1992. Nordic Hydrological Programme, NHP Report No 35, pp. 127–141.

Publicerad 16-04-2013 kl. 15.49, uppdaterad 13-07-2023 kl. 17.06