Datasystemet för den byggda miljön

 
Fristående hus under uppförande.<br/>
Bild: Miljöministeriet

 

 

Det nya nationella datasystemet för den byggda miljön (Ryhti) samlar ihop data om byggande och planläggning. Systemet kommer att ha två datalager: ett för byggnadsdata och ett för data om områdesanvändning. Datasystemet kommer att byggas som en del av miljöministeriets och Finlands miljöcentrals Ryhti-projekt. Syke är den ansvariga myndigheten för datasystemet för den byggda miljön.

Datasystemet kommer att omfatta kontrollerad tillgång till central information om områdesanvändning och byggande som särskilt myndigheter behöver som stöd för planer, utredningar och olika processer inom beslutsfattande. Sådan information omfattar till exempel bygglov, plandata och information som uppstår om byggnader under deras livscykel. Uppgifter som är på ett mer enhetligt sätt tillgängliga ligger till grund för nya tjänster och affärsverksamhet.

Bekanta dig närmare med datasystemet

Omfattande information om datasystemet har samlats på webbplatsen ryhti.syke.fi.

Bekanta dig med aktörerna och ta kontakt

För att kontakta gruppteamet, skicka ett e-postmeddelande till namn@syke.fi [namn=ryhti].

Projektledare Päivi Malmi

Projektledare Teemu Pekkanen, byggnadsdatalager

Projektledare Seija Lonka, planeringsdatalager

Projektledare Seppo Pastila, IKT-lösningar

Projektledare Henrik Saari, intressentgruppssamarbete och stödtjänster

Planerare Mathias Bergman

E-postadresser i formatet fornamn.efternamn@syke.fi

Ryhti-projektet logo
 
Publicerad 16-03-2022 kl. 11.34, uppdaterad 24-08-2023 kl. 14.40