Miljömärkning Svanen, cirkulär ekonomi och miljöavtryck (SCEPEF)

Miljömärkningen styr konsumenternas val i en miljövänligare riktning. EU:s miljömärkning och den nordiska Svanenmärkningen anger att produkten hör till den bästa gruppen med tanke på miljön och uppmanar tillverkarna och tillhandahållare av tjänster att producera miljövänligare alternativ utifrån ett livscykeltänkande.

I projektet Miljömärkning Svanen, cirkulär ekonomi och miljöavtryck undersöker Finlands miljöcentral hur kriterierna för beviljande av Svanenmärkning för olika produktgrupper främjar den cirkulära ekonomin och hur de kan vidareutvecklas, bland annat avseende produktens hållbarhet och livslängd samt materialets återanvändbarhet och materialåtervinning. 

I projektet undersöks förfarandet för produkters miljöavtryck som för närvarande utvecklas av Europeiska kommissionen och den nya information detta kan medföra för användningen av Svanenmärkningen. Syftet med det nya miljöavtryckförfarandet som bygger på en livscykelbedömning är att öka mångfalden, tillförlitligheten och jämförbarheten av miljöinformationen som ges konsumenter. I projektet undersöks synergifördelarna av dessa två förfaranden och om man med Svanenmärkningen i framtiden också kan påvisa en bra nivå av miljöavtryckt.

Ett specifikt mål var att reda ut vilken sorts miljöinformation som för närvarande används i olika former av integrerad produktpolitik, politik för hållbar konsumtion och produktion, och politik for circulär ekonomi. Studiens syfte var också att reda ut om metoden för mätning av produkters miljöavtryck har sådana egenskaper att den kunde ha en större inverkan på politiska produktinstrument (t.ex. ekodesign direktiv, grön offentlig upphandling) än vad livscykelanalysen har haft.

Kontaktperson: Ari Nissinen, utvecklingschef, Finlands miljöcentral SYKE, förnamn.efternamn@ymparisto.fi, tfn. 0295251457

 

Publicerad 16-06-2016 kl. 9.53, uppdaterad 02-12-2019 kl. 16.11