Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Joutsenmerkki, kiertotalous ja ympäristöjalanjälki (SCEPEF)

+ Näytä tiedot

Hankkeen perustiedot

Ympäristömerkit ohjaavat kuluttajavalintoja ympäristöystävällisempään suuntaan. EU:n ympäristömerkki ja Pohjoismainen Joutsenmerkki kertovat tuotteen olevan ympäristön kannalta parhaiden tuotteiden joukossa ja kannustavat valmistajia ja palveluntarjoajia tuottamaan ympäristön kannalta parempia vaihtoehtoja, elinkaariajatteluun pohjautuen.

”Joutsenmerkki, kiertotalous ja ympäristöjalanjälki” -hankkeessa SYKE tutkii miten Joutsenmerkin tuoteryhmäkohtaiset myöntämisperusteet nykyisellään edistävät kiertotaloutta ja miten niitä voisi edelleen kehittää, mm. tuotteen kestävyyteen ja käyttöikään sekä materiaalin kierrätettävyyteen ja uusiokäyttöön liittyen.

Hanke tarkastelee Euroopan komissiossa kehitystyön alla olevaa tuotteiden ympäristöjalanjälkimenetelmää ja mitä uutta tietoa se voisi tuoda Joutsenmerkin käyttöön. Uuden elinkaariarviointiin perustuvan ympäristöjalanjälkimenetelmän tarkoituksena on parantaa tuotteista kuluttajalle annettavan ympäristötiedon monipuolisuutta, luotettavuutta ja vertailukelpoisuutta. Hankkeessa tarkastellaan näiden kahden menetelmän synergiaetuja ja sitä, voisiko Joutsenmerkki tulevaisuudessa osoittaa myös tuotteen paremmuuden ympäristöjalanjälkivertailussa.

Yhteyshenkilö

Ryhmäpäällikkö Ari Nissinen, Suomen ympäristökeskus SYKE

etunimi.sukunimi@ymparisto.fi, p. 029 525 1457

 

Julkaistu 13.6.2016 klo 14.57, päivitetty 27.9.2019 klo 16.21