Gå till innehållet

Finlands miljöcentral | Suomen ympäristökeskus | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Pressmeddelanden

Nyaste pressmeddelanden

RSS
 • Jubileumsår för europeiska landskap 7.9.2020
  Eftersom europeiska landskapskonventionen fyller 20 år i höst pågår jubileumsåret för landskap. Det levande landskapet är viktigt del av den europeiska identiteten. I Finland firas landskapen mångsidigt bland annat med en fotokampanj, landskapspromenader och en fototävling som är öppen för alla.
 • Vattendragens kemiska status är fortfarande dålig 28.8.2020
  Den kemiska statusen i Finlands sjöar, åar och kustvatten har inte förbättrats, även om koncentrationen av de flesta ämnen underskrider fastställda gränsvärden, dvs. kvalitetsnormer. Kvalitetsnormerna för några persistenta ämnen som ackumuleras i organismer överskrids i stor utsträckning i Finland, och därför är ytvattnens kemiska status dålig.
 • Riksomfattande algsammandrag juni-augusti 2020: Varierande algläge i sjöarna, på havet förekom blågrönalger ovanligt nog också i norra Bottenhavet och Kvarken 27.8.2020
  Blågrönalgsituationen under den gångna sommaren var varierande både i insjöar och i havsområden. Mängden blågrönalgobservationer i juni–augusti följde väderleksförhållandena rätt så bra. I insjöar, vid kuster och i skärgården började blågrönalger förekomma tidigare än vanligt som följd av försommarens värme. I juli var blågrönalgsituationen lugnare eftersom vädret svalnade, men omkring mitten av augusti blev vädret igen varmare och därmed också blågrönalgmängderna större.
 • Utredning: Tryggandet av den biologiska mångfalden samt vatten- och havsvården förutsätter konkreta skyldigheter i markanvändnings- och bygglagen 26.8.2020
  I markanvändnings- och bygglagen borde införlivas konkreta skyldigheter i anslutning till tryggandet av den biologiska mångfalden samt vatten- och havsvården. Till den här slutsatsen kommer Finlands miljöcentrals (SYKE) utredning. Också återinförandet av NTM-centralernas besvärsrätt även i fråga om lokala planer finns bland rekommendationerna till reformen av markanvändnings- och bygglagen.
 • Mikroplaster hittas överallt i vattendragen, mängderna i vattenorganismer och i fiskar varierar 24.8.2020
  Mikroplaster förekommer överallt i vattendrag samt i fiskar, musslor och bottendjur. Mikroplasterna stressar vattenorganismerna och kan exponera dem för skadliga ämnen. Resultaten framkom i det nyligen avslutade projektet, där man också utvecklade metoder för att undersöka mikroplaster. De nya resultaten och metoderna används bland annat vid uppföljningen och skyddet av Östersjöns tillstånd samt vid forskningen om hälsoeffekter. Projektets avslutningsseminarium kan följas på webben 24.8.2020...
Mera pressmeddelanden
Publicerad 4.6.2013 kl. 15.24, uppdaterad 24.9.2020 kl. 11.40
Målgrupp: