Gå till innehållet

Finlands miljöcentral | Suomen ympäristökeskus | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Pressmeddelanden

Nyaste pressmeddelanden

RSS
 • Utredning: Tydliga spelregler önskas för verksamheten med frivillig utsläppskompensation 6.4.2021
  Det behövs enhetliga förfaranden för produktion och användning av utsläppsminskningsenheter för att göra verksamheten med frivillig utsläppskompensation mer godtagbar och minska utsläppen med hjälp av kompensationsprojekt. Dessutom behövs det riktlinjer för hur inhemska utsläppskompensationer ska användas i kommunerna samt förhållandet mellan dessa kompensationer och statens klimatmål, speciellt inom markanvändningssektorn.
 • Arandas övervakningsresa: Ställvis rekordhöga temperaturer i Östersjön – fosforhalterna ökar i Skärgårdshavet och Bottenhavet 4.3.2021
  Vattnet i Östersjön har blivit varmare och djupvattentemperaturerna är ställvis rekordhöga. Fosforhalterna i den centrala delen av Skärgårdshavet och Bottenhavet ökar. Övervakningsresultaten framkom under den årliga vinterövervakningsresan med havsforskningsfartyget Aranda i januari. Resan är en del av övervakningsprogrammet i havsförvaltningsplanen.
 • Utsläpp från byggande kan nu jämföras – den nya klimatdatabasen ger en grund för normstyrningen av koldioxidsnålt byggande 1.3.2021
  I dag har man öppnat en tjänst som erbjuder objektiv data om hur de byggprodukter som används i Finland påverkar klimatet, såsom positiv och negativ klimatpåverkan, materialeffektivitet och återvinningsbarhet. Informationen bidrar till en mer enhetlig beräkning av växthusgasutsläpp under byggnadernas hela livscykel och underlättar planeringen av koldioxidsnåla byggnader. Tjänsten är avgiftsfri och öppen för alla.
 • Nytt index visar Östersjöns hälsa ur människans synvinkel 25.1.2021
  När Östersjöns tillstånd undersöks på ett sätt som beaktar hur havet gynnar människan är resultaten blandade. Indexet slutar på 76 poäng av 100. Kustnära fisksamhällen och ekonomi får ett gott resultat medan det finns problem med övergödning, minskad mångfald och styrning.
 • Återvinningsgraden för hushållens avfall stiger inte tillräckligt snabbt 10.12.2020
  Finlands miljöcentral SYKE har publicerat ny regional uppföljningsinformation om mängderna av hushållsavfall och deras återvinningsgrad, samt om sociala indikatorer för den cirkulära ekonomin. Återvinningsgraden för hushållsavfall stiger inte tillräckligt snabbt. I vissa av kommunregionerna kan en svag positiv utveckling skönjas men takten måste öka för att EU:s återvinningsmål ska nås i tid.
Mera pressmeddelanden
Publicerad 4.6.2013 kl. 15.24, uppdaterad 24.9.2020 kl. 11.40
Målgrupp: