Pressmeddelanden

Nyaste pressmeddelanden

RSS
 • Kommunernas klimatutsläpp minskade med 8,7 procent år 2020 05-05-2022
  Enligt Finlands miljöcentral SYKEs beräkningar har kommunernas sammanlagda klimatutsläpp minskat med 8,7 procent år 2020 jämfört med det föregående året.
 • Klimatförändringen påverkar, men människans handlingar avgör Östersjöns öde 11-04-2022
  En omfattande översikt av klimatförändringens effekter på Östersjön har färdigställts. Enligt den kommer temperaturen, isförhållandena, syrehalten och hela ekosystemet i Östersjön att förändras i takt med att klimatförändringen fortskrider. Modellstudier visar dock att mänsklig verksamhet kan ha en större inverkan på tillståndet i Östersjön än klimatförändringen. Att minska utsläpp av näringsämnen är fortfarande avgörande för att förbättra tillståndet i havet.
 • Finlands bästa landskapsprojekt söks redan för åttonde gången 31-03-2022
  Tävlingen Finlands bästa landskapsprojekt inleds igen. I tävlingen söker Miljöministeriet och Finlands miljöcentral projekt där landskap har skötts, skyddats eller planerats på ett framgångsrikt sätt. Icke-statliga organisationer samt regionala och lokala myndigheter kan delta i tävlingen med projekt som redan har genomförts. Tävlingsbidragen ska lämnas in senast 2.9.2022.
 • Lagstadgade klimatplaner kan stärka klimatarbetet i medelstora och små kommuner 23-02-2022
  Finlands miljöcentral SYKE har genomfört en utredning på uppdrag av miljöministeriet om hur man kan skapa en bestämmelse i klimatlagen som skulle tvinga kommunen, ensam eller tillsammans med andra kommuner, att utarbeta en plan för att bekämpa klimatförändringen.
 • Arandas övervakningsresa: Östersjöns syrehalter på vanlig nivå, men näringsförhållandena har försämrats 18-02-2022
  Havsforskningsfartyget Aranda har återvänt från sin årliga vinterövervakningsresa. Under resan undersöktes Finlands havsområdens fysikaliska och kemiska tillstånd samt halter av skadliga ämnen. Under resan observerades det att fosforhalterna i Finlands havsområden har stigit.
Mera pressmeddelanden
Publicerad 04-06-2013 kl. 15.24, uppdaterad 24-09-2020 kl. 11.40
Målgrupp: