Finlands miljöcentral | Suomen ympäristökeskus | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Pressmeddelanden

Hydrologiska översikter och algöversikter

Nyaste pressmeddelanden

RSS
 • Ny bedömning - var nionde art i Finland är hotad 8.3.2019
  En ny hotbedömning visar att naturen i Finland fortsätter att utarmas. Av de över 22 000 arter som bedömdes är 11,9 % hotade. I den föregående bedömningen var andelen 10,5 %. Det finns hotade arter i alla artgrupper, men förhållandevis flest finns det bland fåglarna och mossorna. Den främsta orsaken till att arter hotas är att deras livsmiljöer minskar och försämras kvalitetsmässigt. Mycket kan göras för att stoppa minska utsattheten, men det är bråttom med åtgärderna.
 • Viktbaserade avfallsavgifter för hushållsavfall skulle ge effektivare återvinning 4.3.2019
  Finland borde i högre grad än nu ta i bruk avfallsavgifter som grundar sig på vägning av avfallet och uppmuntrar till sortering. På så sätt skulle man kunna öka återvinningen av hushållsavfall och minska utsläppen från avfallshanteringen. Finlands miljöcentral utredde möjligheterna att ta i bruk en ny typ av avfallsavgift i Finland genom projektet ”Lajittelua tehostavat käytännöt (LAJITEHO)” .
 • Syresituationen i Finska viken exceptionellt dåligt 14.2.2019
  Östersjöns specialegenskaper upprätthåller Finska vikens svaga syreläge, observerades på expeditionen som utfördes med SYKE:s havsforskningsfartyg Aranda. Den låga syrehalten på de djupa bottnarna återspeglas i höga koncentrationer av näringsämnen. Även i Bottenhavets djupaste områden har syreläget försämrats.
 • Havsguiden.fi är en ny karta för båtfolk och strandliv 8.2.2019
  Havsguiden.fi är en ny karta för såväl båtfolk och stugägare som strandbesökare. Här finns information som tagits fram av olika finländska organisationer om bland annat väderlek och väderförhållanden, olika restriktionszoner, gästhamnar, algläget och besöksmål. Här finns även fotografier, satellitbilder och mycket annan intressant information.
 • Noggrannare bedömning av hur näringsbelastningen påverkar kustvattenstatus 16.1.2019
  Nu kan det göras en ännu noggrannare modellering av hurdana effekter näringsbelastningen har på kustvattnets tillstånd. Kustens totalbelastningsmodell är ett nytt verktyg för att följa med vattenstatus, planera vattenvårdsinsatser och bedöma olika aktiviteternas miljöpåverkan.
Mera pressmeddelanden
Publicerad 4.6.2013 kl. 15.24, uppdaterad 20.2.2019 kl. 14.44
Målgrupp: