Gå till innehållet

Finlands miljöcentral | Suomen ympäristökeskus | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Aktuellt

Nyaste pressmeddelan

Ändring av mängden av hushållsavfall och återvinningsgraden 2016-2019

Återvinningsgraden för hushållens avfall stiger inte tillräckligt snabbt

10.12.2020
Finlands miljöcentral SYKE har publicerat ny regional uppföljningsinformation om mängderna av hushållsavfall och deras återvinningsgrad, samt om sociala indikatorer för den cirkulära ekonomin. Återvinningsgraden för hushållsavfall stiger inte tillräckligt snabbt. I vissa av kommunregionerna kan en svag positiv utveckling skönjas men takten måste öka för att EU:s återvinningsmål ska nås i tid.
Mera pressmeddelanden

Nyaste nyheter

Leif Schulman

Leif Schulman ny generaldirektör för Finlands miljöcentral

19.11.2020
Statsrådet har idag utnämnt fil. dr. Leif Schulman till generaldirektör för Finlands miljöcentral
för perioden 1.1.2021–31.10.2025. Schulman övergår till sin nya tjänst från Naturhistoriska centralmuseet Luomus vid Helsingfors universitet, som han varit chef för de senaste tio åren. Lea Kauppi, som var generaldirektör för Finlands miljöcentral i 25 år, gick i pension i början av november.
Mera nyheter

Facebook.com/syke.fi 

Publicerad 6.5.2013 kl. 15.49, uppdaterad 29.10.2019 kl. 13.52