Gå till innehållet

Finlands miljöcentral | Suomen ympäristökeskus | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Aktuellt

Nyaste pressmeddelan

Vieno-myrsky Vaasassa

Observationerna av blågrönalger har ökat något i insjöar, i havsområden stävjade Vieno-stormen tillväxten av blågrönalger

17-06-2021
I insjöar har mer blågrönalgobservationer gjorts än under förra veckan, men de observerade algmängderna har varit små. I havsområdena är algsituationen fortfarande lugn. På grund av Vieno-stormen i början av veckan har havsvattnets yttemperaturer sjunkit märkbart jämfört med förra veckan. Gulaktigt tallpollen som är förvillande likt blågrönalger kan fortfarande förekomma längs stränderna.
Mera pressmeddelanden

Nyaste nyheter

Fjärilar har svårt att anpassa sig till det snabbt förändrande klimatet

10-06-2021
Klimatförändringen förorsakar stora anpassningsbehov för arter och biodiversiteten. En färsk undersökning från Helsingfors universitet och Finlands miljöcentral visar att de fjärilar som lyckats anpassa sig till klimatförändringen genom att tidigarelägga sin flygtid och flytta längre norrut klarar sig bäst. Däremot har populationerna minskat för de 40 procent av fjärilarna som inte reagerat på någotdera sättet.
Mera nyheter
Publicerad 06-05-2013 kl. 15.49, uppdaterad 29-10-2019 kl. 13.52