Gå till innehållet

Finlands miljöcentral | Suomen ympäristökeskus | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Aktuellt

Nyaste pressmeddelan

USKELANJOKI_Salo_vesinäytteet_kuvaaja_Janne_Suomela_23_2_2020.jpg

Vinterns fosforbelastning på Östersjön exceptionellt stor i Sydvästra Finland

22.4.2020
Vintern 2019–20 var i Finland förutom mäthistoriens varmaste också exceptionellt regnig. I Södra Finland steg åarnas flöden till översvämningshöjder flera gånger. Tre månaders fosforbelastning på Skärgårdshavet var nästan lika stor som belastningen för hela rekordåret 2008. Också i Vanda å var vinterns fosforbelastning stor. Klimatförändringen förväntas öka vintrarnas näringsavrinningar.
Mera pressmeddelanden

Nyaste nyheter

Emma Terämä ska leda beredningen av den nationella stadsstrategin

17.1.2020
Emma Terämä från SYKE har från och med den 7 januari 2020 utnämnts för att leda beredningen av den nationella stadsstrategin vid finansministeriet. I regeringsprogrammet har man kommit överens om att utarbeta en stadsstrategi.
Mera nyheter

Facebook.com/syke.fi 

Instagram

Publicerad 6.5.2013 kl. 15.49, uppdaterad 29.10.2019 kl. 13.52