Aktuellt

Nyaste pressmeddelan

Övervakningsresorna i augusti 2022: Syreproblemen består i Finska viken

01-12-2022
I augusti utredde Finlands miljöcentral situationen för Finlands havsområden. De djupa bottnarna i Finska viken var syrefria och syreläget på kustens djupa bottnar hade försämrats, vilket också återspeglades i förhöjda halter fosfatfosfor och ett minskat antal bottendjur. Skärgårdshavets syre- och bottendjurssituation var klart bättre än i Finska viken.
Mera pressmeddelanden

Nyaste nyheter

img

Tullen och SYKE övervakade tillsammans avfallstransporter från Finland

29-11-2022
Tullen och Finlands miljöcentral SYKE intensivövervakade i oktober internationella avfallstransporter som en del av en världsomfattande DEMETER-kontrolloperation. Brister upptäcktes särskilt i dokument.
Mera nyheter
Publicerad 06-05-2013 kl. 15.49, uppdaterad 23-06-2021 kl. 12.18