Gå till innehållet

Finlands miljöcentral | Suomen ympäristökeskus | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen


Gå till sida 1 Gå till föregående sida med träffar
3
4
5
6
7
8

Riksomfattande algsammandrag 7.10.2010: Till havs var algläget normalt, i insjövattnen bättre än vanligt
Pressmeddelande | Publicerad: 7.10.2010

Man kan säga att algsommaren i Finlands havsområden motsvarade medelnivån och de värsta farhågorna om vidsträckta, långvariga algblomningar besannades inte. Mängden blågrönalger ökade i månadsskiftet ......

Aktuellt > Algöversikter > Algsammandrag > Riksomfattande algsammandrag 7.10.2010: Till havs var algläget normalt, i insjövattnen bättre än vanligt
Riksomfattande algsammandrag 24.9.2009: Under sommarmånaderna uppstod inga kraftiga blågröna algblomningar
Pressmeddelande | Publicerad: 24.9.2009

Förekomsten av blågröna alger under sommaren 2009 reglerades av väderleksfaktorerna, såsom även under andra år. Avsaknaden av långa sammanhängande perioder med värmebölja dämpade algtillväxten och......

Aktuellt > Algöversikter > Algsammandrag > Riksomfattande algsammandrag 24.9.2009: Under sommarmånaderna uppstod inga kraftiga blågröna algblomningar
Riksomfattande algsammandrag 5.9.2008: Det ostadiga sommarvädret hindrade kraftiga algblomningar
Pressmeddelande | Publicerad: 5.9.2008

Finlands miljöcentral, Havsforskningsinstitutet och regionala miljöcentraler informerar: Finlands miljöcentrals, Havsforskningsinstitutets, de regionala miljöcentralernas och Gränsbevakningsväs......

Aktuellt > Algöversikter > Algsammandrag > Riksomfattande algsammandrag 5.9.2008: Det ostadiga sommarvädret hindrade kraftiga algblomningar
Riksomfattande algsammandrag 12.9.2007: Algsommaren var kort men intensiv
Pressmeddelande | Publicerad: 12.9.2007

Finlands miljöcentral, Havsforskningsinstitutet och regionala miljöcentraler informerar: Även i år reglerades förekomsten av blågröna alger till största delen av vädret. Jämfört med de lån......

Aktuellt > Algöversikter > Algsammandrag > Riksomfattande algsammandrag 12.9.2007: Algsommaren var kort men intensiv
Riksomfattande algsammandrag 13.9.2006: Trots den heta sommaren har mängden blågröna alger varit genomsnittlig
Pressmeddelande | Publicerad: 13.9.2006

Ute på öppet hav i Finska viken var sommaren 2006 lugn vad gäller de blågröna algerna. Vid den sydfinska kusten, i Skärgårdshavet och i Ålands hav förekom ställvis större mängder blågröna alger än......

Aktuellt > Algöversikter > Algsammandrag > Riksomfattande algsammandrag 13.9.2006: Trots den heta sommaren har mängden blågröna alger varit genomsnittlig
Riksomfattande algsammandrag 14.9.2005: Sommarens förekomster av blågröna alger följde prognosen
Pressmeddelande | Publicerad: 14.9.2005

Sommaren 2005 var massaförekomsterna av blågröna alger omfattande i Finlands sydliga sjödistrikt. De kraftigaste förekomsterna var koncentrerade till Östersjöns huvudbassäng som utsattes för en av......

Aktuellt > Algöversikter > Algsammandrag > Riksomfattande algsammandrag 14.9.2005: Sommarens förekomster av blågröna alger följde prognosen

Gå till sida 1 Gå till föregående sida med träffar
3
4
5
6
7
8