Gå till innehållet

Finlands miljöcentral | Suomen ympäristökeskus | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen


Gå till sida 1 Gå till föregående sida med träffar
1
2

Varmare klimat förändrar Östersjöns särdrag avsevärt
Pressmeddelande | Publicerad: 22.5.2015

Klimatförändringen har redan förändrat Östersjön, avslöjar en ny internationell rapport. I framtiden kommer det varmare klimatet att påverka bland annat istäcket, kusternas översvämningskänslighet sam......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > Pressmeddelanden > Varmare klimat förändrar Östersjöns särdrag avsevärt
Forskning & utveckling > Klimatförändring > Varmare klimat förändrar Östersjöns särdrag avsevärt
Forskning & utveckling > Vatten > Varmare klimat förändrar Östersjöns särdrag avsevärt
Fågelvattnen kräver restaurering, vård och skydd
Pressmeddelande | Publicerad: 9.9.2014

Genom att bygga och restaurera våtmarker kan man förbättra fågelbeståndets levnadsförhållanden. Enligt en färsk undersökning är betesgång den viktigaste enskilda vårdåtgärden tack vare att den gynnar ......

Aktuellt > Pressmeddelanden > Fågelvattnen kräver restaurering, vård och skydd
Nordens natur - trender mot 2010
Projekt | Publicerad: 12.12.2013

"Nordens natur – trender mot 2010" var ett tvåårigt samnordiskt informationsprojekt kring biologisk mångfald. I projektet publicerades faktablad om biologiska mångfaldens tillstånd, utvecklingst...

Forskning & utveckling > Forsknings- och utvecklingsprojekt > Projekt > Nordens natur - trender mot 2010
Samlad information om nordvästra Rysslands mest värdefulla naturområden
Pressmeddelande | Publicerad: 11.9.2013

Största delen av de vidsträckta urskogsområdena och myrarna i naturligt tillstånd i den norra barrskogszonen är belägna i Ryssland. Som resultat av ett brett finskt-ryskt samarbete har de värdefullast......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > Pressmeddelanden > Samlad information om nordvästra Rysslands mest värdefulla naturområden
Forskning & utveckling > Natur > Samlad information om nordvästra Rysslands mest värdefulla naturområden
Beståndet av vitkindad gås fortsätter växa – höstbeståndet i östra Finska viken tre gånger större
Pressmeddelande | Publicerad: 9.9.2013

Beståndet av vitkindad gås i Finland växte med åtta procent jämfört med förra året. Tillväxten var kraftigast i östra Finska viken. Däremot verkar det som om tillväxten av beståndet har avstannat i He......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > Pressmeddelanden > Beståndet av vitkindad gås fortsätter växa – höstbeståndet i östra Finska viken tre gånger större
Forskning & utveckling > Natur > Beståndet av vitkindad gås fortsätter växa – höstbeståndet i östra Finska viken tre gånger större
Flaggan i topp på den finska naturens dag – Den finska naturens dag firas för första gången den 31 augusti
Pressmeddelande | Publicerad: 23.8.2013

Vårt lands unika natur hyllas i år för första gången när den finska naturens dag firas lördagen den 31 augusti 2013. Tanken med dagen är att fira den glädje vår natur ger oss att inse vilken gynnsam e......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > Pressmeddelanden > Flaggan i topp på den finska naturens dag – Den finska naturens dag firas för första gången den 31 augusti
Forskning & utveckling > Natur > Flaggan i topp på den finska naturens dag – Den finska naturens dag firas för första gången den 31 augusti
De vitkindade gässen ökade inte i antal trots stort antal ungar
Pressmeddelande | Publicerad: 5.8.2013

Det totala antalet vitkindade gäss som betar på gräsmattorna i parkerna i Helsingfors och Esbo förblev på samma nivå som år 2012. Forskarna vid Finlands miljöcentral räknade sammanlagt 3 579 vitkindad......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > Pressmeddelanden > De vitkindade gässen ökade inte i antal trots stort antal ungar
Forskning & utveckling > Natur > De vitkindade gässen ökade inte i antal trots stort antal ungar
Finska vikens undervattensrev och Skärgårdshavets raviner undersöks av tre forskningsfartyg
Pressmeddelande | Publicerad: 20.5.2013

Finlands miljöcentral SYKEs, samt Helsingfors och Åbo universitets forskningsfartyg Muikku, Saduria och Aurelia åker på måndag för första gången tillsammans ut för att undersöka undervattensnaturen, b......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > Pressmeddelanden > Finska vikens undervattensrev och Skärgårdshavets raviner undersöks av tre forskningsfartyg
Forskning & utveckling > Vatten > Finska vikens undervattensrev och Skärgårdshavets raviner undersöks av tre forskningsfartyg
Projekt
Innehållssidå | Publicerad: 16.6.2016

I våra projekt producerar vi information som stöd för beslutsfattandet när det gäller att trygga ekosystemtjänsterna och den biologiska mångfalden. Vi utvecklar praktiska lösningar utgående från gedi...

Forskning & utveckling > Natur > Projekt
Publikationer
Innehållssidå | Publicerad: 16.6.2016

Resultaten av SYKEs arbete publiceras både i internationella och nationella vetenskapliga publikationsserier och i såväl fackinriktade publikationer som populärtidskrifter. Utöver detta producerar vi...

Forskning & utveckling > Natur > Publikationer
Finlands natur får en egen festdag
Pressmeddelande | Publicerad: 16.4.2013

Finlands miljöcentral SYKE, Finlands naturskyddsförbund SLL, Forststyrelsens naturtjänster, Biologi- och geografilärarnas förbund BMOL och LUOMUS meddelar    Vårt lands unika natur hy......

Aktuellt > Pressmeddelanden > Finlands natur får en egen festdag
Kommunerna uppmuntras i en brevkampanj att trygga naturens mångfald
Pressmeddelande | Publicerad: 6.4.2011

Bild: Katja Raatikainen Miljöminister Paula Lehtomäki, bosta......

Aktuellt > Pressmeddelanden > Kommunerna uppmuntras i en brevkampanj att trygga naturens mångfald

Gå till sida 1 Gå till föregående sida med träffar
1
2