Finlands miljöcentral | Suomen ympäristökeskus | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen


Första Föregående
4
5
6
7
8
9

Riksomfattande algsammandrag 15.9.2011: Blågrönalgläget var normalt i insjöarna men sämre än vanligt i havsområdena
Pressmeddelande | Publicerad: 15.9.2011

Efter en lugn början på sommaren förekom det i månadsskiftet juli-augusti betydligt mer blågrönalger än vanligt under den tidpunkten. I augusti minskade algmängderna dock snabbt till följd av k......

Aktuellt > Algöversikter > Algsammandrag > Riksomfattande algsammandrag 15.9.2011: Blågrönalgläget var normalt i insjöarna men sämre än vanligt i havsområdena
Riksomfattande algsammandrag 7.10.2010: Till havs var algläget normalt, i insjövattnen bättre än vanligt
Pressmeddelande | Publicerad: 7.10.2010

Man kan säga att algsommaren i Finlands havsområden motsvarade medelnivån och de värsta farhågorna om vidsträckta, långvariga algblomningar besannades inte. Mängden blågrönalger ökade i månadsskiftet ......

Aktuellt > Algöversikter > Algsammandrag > Riksomfattande algsammandrag 7.10.2010: Till havs var algläget normalt, i insjövattnen bättre än vanligt
Riksomfattande algsammandrag 24.9.2009: Under sommarmånaderna uppstod inga kraftiga blågröna algblomningar
Pressmeddelande | Publicerad: 24.9.2009

Förekomsten av blågröna alger under sommaren 2009 reglerades av väderleksfaktorerna, såsom även under andra år. Avsaknaden av långa sammanhängande perioder med värmebölja dämpade algtillväxten och......

Aktuellt > Algöversikter > Algsammandrag > Riksomfattande algsammandrag 24.9.2009: Under sommarmånaderna uppstod inga kraftiga blågröna algblomningar
Riksomfattande algsammandrag 5.9.2008: Det ostadiga sommarvädret hindrade kraftiga algblomningar
Pressmeddelande | Publicerad: 5.9.2008

Finlands miljöcentral, Havsforskningsinstitutet och regionala miljöcentraler informerar: Finlands miljöcentrals, Havsforskningsinstitutets, de regionala miljöcentralernas och Gränsbevakningsväs......

Aktuellt > Algöversikter > Algsammandrag > Riksomfattande algsammandrag 5.9.2008: Det ostadiga sommarvädret hindrade kraftiga algblomningar
Riksomfattande algsammandrag 12.9.2007: Algsommaren var kort men intensiv
Pressmeddelande | Publicerad: 12.9.2007

Finlands miljöcentral, Havsforskningsinstitutet och regionala miljöcentraler informerar: Även i år reglerades förekomsten av blågröna alger till största delen av vädret. Jämfört med de lån......

Aktuellt > Algöversikter > Algsammandrag > Riksomfattande algsammandrag 12.9.2007: Algsommaren var kort men intensiv

Första Föregående
4
5
6
7
8
9