Klimatlösningar finns redan – Hur kan Finland möta utmaningarna i IPCC-rapporten?
Nyhet | Publicerad: 13-08-2021

I rapporten som publicerades i måndags av den internationella klimatpanelen konstateras att klimatförändringen ändrar liv på land, till havs och i atmosfären. Även varje höjning på en tiondels grad ut......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > Klimatlösningar finns redan – Hur kan Finland möta utmaningarna i IPCC-rapporten?
Aktuellt > Nyheter > Klimatlösningar finns redan – Hur kan Finland möta utmaningarna i IPCC-rapporten?
Forskning & utveckling > Byggda miljön > Klimatlösningar finns redan – Hur kan Finland möta utmaningarna i IPCC-rapporten?
Forskning & utveckling > Cirkulär ekonomi > Klimatlösningar finns redan – Hur kan Finland möta utmaningarna i IPCC-rapporten?
Forskning & utveckling > Havet > Klimatlösningar finns redan – Hur kan Finland möta utmaningarna i IPCC-rapporten?
Forskning & utveckling > Klimatförändring > Klimatlösningar finns redan – Hur kan Finland möta utmaningarna i IPCC-rapporten?
Forskning & utveckling > Konsumtion och produktion > Klimatlösningar finns redan – Hur kan Finland möta utmaningarna i IPCC-rapporten?
Forskning & utveckling > Urbanisering > Klimatlösningar finns redan – Hur kan Finland möta utmaningarna i IPCC-rapporten?
Forskning & utveckling > Vatten > Klimatlösningar finns redan – Hur kan Finland möta utmaningarna i IPCC-rapporten?
I de österbottniska åarna är vattenståndet högt, men stigningen har börjat avta
Pressmeddelande | Publicerad: 20-11-2020

Under denna vecka har nederbörden varit kraftig särskilt längs kusten i Österbotten, i Mellersta Österbotten och i Kauhajokitrakten. Under torsdag kväll och fredag morgon (19–20.11.2020) nåddes flödes......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > I de österbottniska åarna är vattenståndet högt, men stigningen har börjat avta
Aktuellt > Pressmeddelanden > I de österbottniska åarna är vattenståndet högt, men stigningen har börjat avta
Forskning & utveckling > Vatten > I de österbottniska åarna är vattenståndet högt, men stigningen har börjat avta
Nederbörden och flödena i början av veckan mindre än väntat i Österbotten och Södra Österbotten
Pressmeddelande | Publicerad: 03-11-2020

Nederbörden under måndagen och tisdagsnatten blev delvis mindre än beräknat. I Österbotten och Södra Österbotten regnade det i genomsnitt 15–25 mm och den största nederbörden, kring 30 mm, föll i Vasa......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > Nederbörden och flödena i början av veckan mindre än väntat i Österbotten och Södra Österbotten
Aktuellt > Pressmeddelanden > Nederbörden och flödena i början av veckan mindre än väntat i Österbotten och Södra Österbotten
Forskning & utveckling > Vatten > Nederbörden och flödena i början av veckan mindre än väntat i Österbotten och Södra Österbotten
Längs Kyro älv har flödesvatten runnit ut på vägar och in i källare, sannolikt att invallningsområdena i övre loppet av Kyro älv tas i bruk
Pressmeddelande | Publicerad: 18-04-2018

Under tisdagkväll rann flödesvatten från Kyro älv ut på vägen norr om Kyro älv (väg 17743) mellan Kolkki och kyrkbron i Lillkyro. En omväg har tagits i bruk. Under tisdagen har man varit tvungen att p......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > Längs Kyro älv har flödesvatten runnit ut på vägar och in i källare, sannolikt att invallningsområdena i övre loppet av Kyro älv tas i bruk
Aktuellt > Pressmeddelanden > Längs Kyro älv har flödesvatten runnit ut på vägar och in i källare, sannolikt att invallningsområdena i övre loppet av Kyro älv tas i bruk
Forskning & utveckling > Vatten > Längs Kyro älv har flödesvatten runnit ut på vägar och in i källare, sannolikt att invallningsområdena i övre loppet av Kyro älv tas i bruk
Jari Silander
Innehållssidå | Publicerad: 16-08-2017

Specialforskare Doctor i Vattenteknik, Aalto-universitet Kontaktuppgifter E-post: fornamn.efternamn@syke.fi Telefon: +358 295 251 638 Finlands miljöcentral (Syke) Infor......

Experter > Jari Silander
Varmare klimat förändrar Östersjöns särdrag avsevärt
Pressmeddelande | Publicerad: 22-05-2015

Klimatförändringen har redan förändrat Östersjön, avslöjar en ny internationell rapport. I framtiden kommer det varmare klimatet att påverka bland annat istäcket, kusternas översvämningskänslighet sam......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > Pressmeddelanden > Varmare klimat förändrar Östersjöns särdrag avsevärt
Forskning & utveckling > Klimatförändring > Varmare klimat förändrar Östersjöns särdrag avsevärt
Forskning & utveckling > Vatten > Varmare klimat förändrar Östersjöns särdrag avsevärt
Översvämningarna i Österbotten sjunker undan, det varmare vädret flyttar översvämningarna längre norrut
Pressmeddelande | Publicerad: 27-04-2015

Våröversvämningarna kulminerade förra veckan i Österbotten i älvarna söder om Uleåborg. Vattenståndet i sjöarna i Österbotten stiger snabbt ännu den här veckan. I Norra och Östra Finland har våröversv......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > Pressmeddelanden > Översvämningarna i Österbotten sjunker undan, det varmare vädret flyttar översvämningarna längre norrut
Forskning & utveckling > Vatten > Översvämningarna i Österbotten sjunker undan, det varmare vädret flyttar översvämningarna längre norrut
Höstflödet i Österbotten är på väg att minska
Pressmeddelande | Publicerad: 06-11-2014

Vattenståndet i åarna och älvarna i Österbotten är på väg att minska. NTM-centralen i Södra Österbotten har inte mottagit anmälningar om betydande översvämningsskador. Flödesvattnen har orsakat avbrot......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > Pressmeddelanden > Höstflödet i Österbotten är på väg att minska
Forskning & utveckling > Vatten > Höstflödet i Österbotten är på väg att minska
I Kiminge och Simo älvar är översvämningshotet på grund av isproppar fortfarande stort, vattennivån i södra och västra Finlands sjöar som högst
Pressmeddelande | Publicerad: 26-04-2013

    ......

Aktuellt > Pressmeddelanden > I Kiminge och Simo älvar är översvämningshotet på grund av isproppar fortfarande stort, vattennivån i södra och västra Finlands sjöar som högst
Isproppar i älvarna i Norra Österbotten och södra Lappland, sjöarna stiger i Södra Österbotten och södra Finland
Pressmeddelande | Publicerad: 23-04-2013

      I Kiiminkijoki i Norra Österbotten och i Simojoki i Södra Österbotten har det under tisdagen bildats nya isproppar. Isproppssituationen i......

Aktuellt > Pressmeddelanden > Isproppar i älvarna i Norra Österbotten och södra Lappland, sjöarna stiger i Södra Österbotten och södra Finland
Risken för isproppar i Norra Österbotten fortsätter
Pressmeddelande | Publicerad: 22-04-2013

Vattenståndet i älvarna håller på att stiga i Norra Österbotten och risken för plötsliga översvämningar på grund av isproppar är stor, särskilt i Kiiminkijoki och Simojoki, möjligen också i Pyhäjoki. ......

Aktuellt > Pressmeddelanden > Risken för isproppar i Norra Österbotten fortsätter
Svår isproppssituation i Vittis - I Ilmajoki, Pouttu och Jalasjärvi förvärras översvämningsläget
Pressmeddelande | Publicerad: 19-04-2013

I ån Lomijoki uppströms om forsdelen i Vittis stad satte sig ett kilometer brett istäcke i rörelse och orsakade en stor ispropp i centrum av Vittis. Det ledde till att vattnet steg i Loimijoki och or......

Aktuellt > Pressmeddelanden > Svår isproppssituation i Vittis - I Ilmajoki, Pouttu och Jalasjärvi förvärras översvämningsläget
Ispropp i Lappfjärd och Storkyrö, hus har drabbats i Lappfjärd
Pressmeddelande | Publicerad: 18-04-2013

I Perus vid Lappfjärds å höjer en ispropp översvämningen från riksväg 8 uppströms. Flödesvattnet har redan nått över tio byggnader och flera andra byggnader är hotade i Lappfjärd ifall vattenståndet ......

Aktuellt > Pressmeddelanden > Ispropp i Lappfjärd och Storkyrö, hus har drabbats i Lappfjärd
Svämvattnet i Kyrö älv och i Lappo å leds till invallningsområdena, vattenföringen stiger också i åar och älvar i Norra Österbotten
Pressmeddelande | Publicerad: 18-04-2013

Vattenföringen stiger kraftigt under de närmaste dagarna i åar och älvar i landskapen Södra Österbotten och Österbotten. På grund av det översvämmade vattnet har man redan varit tvungen att stänga av......

Aktuellt > Pressmeddelanden > Svämvattnet i Kyrö älv och i Lappo å leds till invallningsområdena, vattenföringen stiger också i åar och älvar i Norra Österbotten
Vårflödena väntas ställvis bli minst genomsnittliga - vädret under snösmältningen avgör omfattningen
Pressmeddelande | Publicerad: 03-04-2013

På basis av snömängden förväntas vårflödena på många håll bli minst genomsnittliga. Vädret under snösmältningen avgör dock omfattningen av vårflödet. Södra och sydvästra Finland samt södra Österbotte......

Aktuellt > Pressmeddelanden > Vårflödena väntas ställvis bli minst genomsnittliga - vädret under snösmältningen avgör omfattningen