Gå till innehållet

Finlands miljöcentral | Suomen ympäristökeskus | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen


Gå till sida 1 Gå till föregående sida med träffar
1
2
3
4
Gå till nästa sida med träffar Gå till sista sida med träffar

Hydrologisk översikt i slutet av april 2017: Fortfarande mycket snö i Norra Finland – flödena väntas bli större än i genomsnitt
Pressmeddelande | Publicerad: 3.5.2017

Det kalla vädret och nattfrosten under andra hälften av april har bromsat upp snösmältningen i norr. När det under den sista veckan i april snöade ytterligare, förekom det i månadsskiftet mycket snö i......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > Hydrologisk översikt i slutet av april 2017: Fortfarande mycket snö i Norra Finland – flödena väntas bli större än i genomsnitt
Aktuellt > Hydrologiska översikter > Hydrologisk översikt i slutet av april 2017: Fortfarande mycket snö i Norra Finland – flödena väntas bli större än i genomsnitt
Forskning & utveckling > Vatten > Hydrologisk översikt i slutet av april 2017: Fortfarande mycket snö i Norra Finland – flödena väntas bli större än i genomsnitt
Hydrologisk översikt i slutet av mars 2017: Svaga isar i landets södra och västra delar, i norra Finland förväntas normala vårflöden
Pressmeddelande | Publicerad: 4.4.2017

Sjöarnas och åarnas isar har blivit svagare i södra och västra Finland. I åarna i Södra Österbotten uppnås flödestopparna denna eller nästa vecka. Mera norrut förutspås flödessituationen bli som vanli......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > Hydrologiska översikter > Hydrologisk översikt i slutet av mars 2017: Svaga isar i landets södra och västra delar, i norra Finland förväntas normala vårflöden
Forskning & utveckling > Vatten > Hydrologisk översikt i slutet av mars 2017: Svaga isar i landets södra och västra delar, i norra Finland förväntas normala vårflöden
Hydrologisk översikt i slutet av februari 2017: Snöbelastningen på tak ställvis stor i norra och östra Finland – stora hallars tak bör granskas
Pressmeddelande | Publicerad: 1.3.2017

Snöbelastningen ökade i slutet av februari kraftigt i östra och norra Finland, där det nu allmänt taget finns 100–150 kilogram snö per kvadratmeter. Finlands miljöcentral uppmanar hallägare att följa ......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > Hydrologiska översikter > Hydrologisk översikt i slutet av februari 2017: Snöbelastningen på tak ställvis stor i norra och östra Finland – stora hallars tak bör granskas
Forskning & utveckling > Vatten > Hydrologisk översikt i slutet av februari 2017: Snöbelastningen på tak ställvis stor i norra och östra Finland – stora hallars tak bör granskas
Hydrologisk översikt i slutet av januari 2017: Snöbelastningen växer i norra och östra Finland –stora hallars tak bör granskas
Pressmeddelande | Publicerad: 1.2.2017

I norra och östra Finland har snöbelastningen ökat i januari till 80–120 kilogram per kvadratmeter. I Lapska armen finns det ställvis tydligt mer snö än så. Finlands miljöcentral uppmanar hallägare at......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > Hydrologiska översikter > Hydrologisk översikt i slutet av januari 2017: Snöbelastningen växer i norra och östra Finland –stora hallars tak bör granskas
Forskning & utveckling > Vatten > Hydrologisk översikt i slutet av januari 2017: Snöbelastningen växer i norra och östra Finland –stora hallars tak bör granskas
Hydrologisk översikt i slutet av året 2016: I södra Finland svaga isar och snöfritt, i Norra Österbotten risk för kravisöversvämningar
Pressmeddelande | Publicerad: 3.1.2017

Årslutet var snöfri och mild i södra Finland men rätt vintrig i norr. Det är viktigt att se upp för svag is på de stora sjöarnas fjärdar och strömställen, eftersom isarna blev tunnare i slutet av dec......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > Hydrologiska översikter > Hydrologisk översikt i slutet av året 2016: I södra Finland svaga isar och snöfritt, i Norra Österbotten risk för kravisöversvämningar
Forskning & utveckling > Vatten > Hydrologisk översikt i slutet av året 2016: I södra Finland svaga isar och snöfritt, i Norra Österbotten risk för kravisöversvämningar
Hydrologisk översikt i slutet av november 2016: Vattenstånden sjunker, svag is i hela landet
Pressmeddelande | Publicerad: 1.12.2016

Till följd av kölden i början av november frös små och grunda sjöar till i hela landet. I mitten av månaden blev det varmare och isarna smalt till den grad att det i slutet av november var möjligt att......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > Hydrologiska översikter > Hydrologisk översikt i slutet av november 2016: Vattenstånden sjunker, svag is i hela landet
Forskning & utveckling > Vatten > Hydrologisk översikt i slutet av november 2016: Vattenstånden sjunker, svag is i hela landet
Hydrologisk översikt i slutet av oktober 2016: Torrt i södra och mellersta delen av landet, yt- och grundvattennivåerna håller på att sjunka i största delen av landet
Pressmeddelande | Publicerad: 1.11.2016

Medlet av oktober var mycket regnfattig i södra och sydvästra Finland, vilket avspeglade sig i yt- och grundvattennivåerna. Vid västkusten var vattenföringen i åar och älvar ställvis rekordliten för t......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > Hydrologiska översikter > Hydrologisk översikt i slutet av oktober 2016: Torrt i södra och mellersta delen av landet, yt- och grundvattennivåerna håller på att sjunka i största delen av landet
Forskning & utveckling > Vatten > Hydrologisk översikt i slutet av oktober 2016: Torrt i södra och mellersta delen av landet, yt- och grundvattennivåerna håller på att sjunka i största delen av landet
Hydrologisk översikt i slutet av september 2016: Sjöarnas vatten varmare än vanligt, i Lappland är vattenståndet högt
Pressmeddelande | Publicerad: 4.10.2016

Vädret i september var varmare än i genomsnitt, vilket hade som följd att vattnet i sjöarna var varmare än i allmänhet den här tiden. Vattennivåerna i Lappland, som har varit högre än vanligt, sjönk e......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > Hydrologiska översikter > Hydrologisk översikt i slutet av september 2016: Sjöarnas vatten varmare än vanligt, i Lappland är vattenståndet högt
Forskning & utveckling > Vatten > Hydrologisk översikt i slutet av september 2016: Sjöarnas vatten varmare än vanligt, i Lappland är vattenståndet högt
Hydrologisk översikt i slutet av augusti 2016: Åarnas vattenföring i Österbotten och Lappland håller på att minska, sjöarnas vattenstånd högt i öst och norr
Pressmeddelande | Publicerad: 1.9.2016

Vattenföringen i åar och älvar i Österbotten och Lappland håller på att minska medan vattenståndet i sjöar i öst och norr är fortfarande högt. I Vasatrakten hade man stora sommaröversvämningar i augus......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > Hydrologiska översikter > Hydrologisk översikt i slutet av augusti 2016: Åarnas vattenföring i Österbotten och Lappland håller på att minska, sjöarnas vattenstånd högt i öst och norr
Forskning & utveckling > Vatten > Hydrologisk översikt i slutet av augusti 2016: Åarnas vattenföring i Österbotten och Lappland håller på att minska, sjöarnas vattenstånd högt i öst och norr
Hydrologisk översikt i slutet av juli 2016: Vattnet i insjöarna varmare än i genomsnitt och vattenståndet ställvis högt
Pressmeddelande | Publicerad: 2.8.2016

Det mycket varma vädret under de senaste veckorna värmde upp vattnet i sjöarna i slutet på juli i hela landet till temperaturer högre än tidpunktens genomsnitt. I början av augusti har temperaturerna ......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > Hydrologiska översikter > Hydrologisk översikt i slutet av juli 2016: Vattnet i insjöarna varmare än i genomsnitt och vattenståndet ställvis högt
Forskning & utveckling > Vatten > Hydrologisk översikt i slutet av juli 2016: Vattnet i insjöarna varmare än i genomsnitt och vattenståndet ställvis högt
Hydrologisk översikt i slutet av juni 2016: Regnen höjde vattenföringen och vattenståndet i vattendragen
Pressmeddelande | Publicerad: 1.7.2016

Den exceptionellt regniga junimånaden syntes i åar och älvar i synnerhet vid syd- och västkusten och i västra Lappland. Vattenföringen i dem steg i juni ställvis till översvämningsnivåer. Regnen broms......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > Hydrologiska översikter > Hydrologisk översikt i slutet av juni 2016: Regnen höjde vattenföringen och vattenståndet i vattendragen
Forskning & utveckling > Vatten > Hydrologisk översikt i slutet av juni 2016: Regnen höjde vattenföringen och vattenståndet i vattendragen
Hydrologisk översikt i slutet av maj 2016: Insjövattnen i maj ställvis rekordvarma, isarna smalt exceptionellt tidigt i Lapplands sjöar
Pressmeddelande | Publicerad: 1.6.2016

Det varma vädret ledde till att temperaturen i sjöarna var mycket hög i landets södra och mellersta delar i maj. I Lappland lossnade isarna på många ställen ovanligt tidigt och på vissa ställen övertr......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > Hydrologiska översikter > Hydrologisk översikt i slutet av maj 2016: Insjövattnen i maj ställvis rekordvarma, isarna smalt exceptionellt tidigt i Lapplands sjöar
Forskning & utveckling > Vatten > Hydrologisk översikt i slutet av maj 2016: Insjövattnen i maj ställvis rekordvarma, isarna smalt exceptionellt tidigt i Lapplands sjöar
Hydrologisk översikt i slutet av april 2016: Det varma vädret höjer vattennivåerna i norr, i Kittilä risk för översvämning i slutet av veckan
Pressmeddelande | Publicerad: 3.5.2016

I norra Finland håller vattennivån i åar och älvar på att stiga till följd av det varma vädret. Ounasjoki stiger kraftig och dess vattenstånd vid Kittilä kommer sannolikt att nå gränsen för skador i s......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > Hydrologiska översikter > Hydrologisk översikt i slutet av april 2016: Det varma vädret höjer vattennivåerna i norr, i Kittilä risk för översvämning i slutet av veckan
Forskning & utveckling > Vatten > Hydrologisk översikt i slutet av april 2016: Det varma vädret höjer vattennivåerna i norr, i Kittilä risk för översvämning i slutet av veckan
Hydrologisk översikt i slutet av mars 2016: Vårens flödestoppar i Österbotten på kommande, svaga isar på sjöarna i söder
Pressmeddelande | Publicerad: 1.4.2016

Det varma vädret har ökat vattenföringen i älvar och åar längs den västra kusten i området från Satakunta till Uleåborg. Vattenståndet har stigit och nått nivån av en liten vårflödestopp i älvarna och......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > Hydrologiska översikter > Hydrologisk översikt i slutet av mars 2016: Vårens flödestoppar i Österbotten på kommande, svaga isar på sjöarna i söder
Forskning & utveckling > Vatten > Hydrologisk översikt i slutet av mars 2016: Vårens flödestoppar i Österbotten på kommande, svaga isar på sjöarna i söder
Hydrologisk översikt i slutet av februari 2016: Snöbelastningen ställvis stor, solen gör isarna i södra Finland skörare
Pressmeddelande | Publicerad: 2.3.2016

Snöbelastningen ökade i februari, speciellt i norra Finland. Även i östra Finland är snöbelastningen nu på vidsträckta områden över 80 kg/m2. ”I dessa områden bör ägare till stora hallar följa snösitu......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > Hydrologiska översikter > Hydrologisk översikt i slutet av februari 2016: Snöbelastningen ställvis stor, solen gör isarna i södra Finland skörare
Forskning & utveckling > Vatten > Hydrologisk översikt i slutet av februari 2016: Snöbelastningen ställvis stor, solen gör isarna i södra Finland skörare
Hydrologisk översikt i slutet av januari 2016: Isarna blir svagare och vattenföringen förhöjd i vattendragen i södra och sydvästra Finland
Pressmeddelande | Publicerad: 2.2.2016

Januari månads väder varierade från isande köld till milda slaskförhållanden. I början av månaden orsakade den stränga kölden tillsammans med en relativt hög vattenföring kravis i många älvmynningar ......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > Hydrologiska översikter > Hydrologisk översikt i slutet av januari 2016: Isarna blir svagare och vattenföringen förhöjd i vattendragen i södra och sydvästra Finland
Forskning & utveckling > Vatten > Hydrologisk översikt i slutet av januari 2016: Isarna blir svagare och vattenföringen förhöjd i vattendragen i södra och sydvästra Finland
Hydrologisk översikt i slutet av året 2015: Varning för svaga isar, eventuella översvämningar på grund av kravis
Pressmeddelande | Publicerad: 31.12.2015

Sjöarna fortsätter frysa i landets södra och mellersta delar, men isarna är fortfarande svaga, varnar Finlands miljöcentral. Också längre norrut kan isen på fjärdar och strömställen fortfarande vara t......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > Hydrologiska översikter > Hydrologisk översikt i slutet av året 2015: Varning för svaga isar, eventuella översvämningar på grund av kravis
Forskning & utveckling > Vatten > Hydrologisk översikt i slutet av året 2015: Varning för svaga isar, eventuella översvämningar på grund av kravis
Hydrologisk översikt i slutet av november 2015: Vintrigt i Lappland, hög vattenföring i Österbotten
Pressmeddelande | Publicerad: 2.12.2015

I november var vattenläget i Lappland vintrigt men söderut rådde i regel höstförhållanden. ”I Lappland finns det rikligt med snö, vattenståndet sjunker, marken har börjat gå i tjäle och de flesta sjöa......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > Hydrologiska översikter > Hydrologisk översikt i slutet av november 2015: Vintrigt i Lappland, hög vattenföring i Österbotten
Forskning & utveckling > Vatten > Hydrologisk översikt i slutet av november 2015: Vintrigt i Lappland, hög vattenföring i Österbotten
Hydrologisk översikt i slutet av oktober 2015: Torr period i Södra och Mellersta Finland, mer vatten än normalt i Kajanaland och Norra Österbotten
Pressmeddelande | Publicerad: 3.11.2015

Vattenståndet i sjöarna och vattenföringen i åarna och älvarna ligger tydligt under medelvärdet för tidpunkten i området som sträcker sig från Södra och Sydvästra Finland till Mellersta Finland, efter......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > Hydrologiska översikter > Hydrologisk översikt i slutet av oktober 2015: Torr period i Södra och Mellersta Finland, mer vatten än normalt i Kajanaland och Norra Österbotten
Forskning & utveckling > Vatten > Hydrologisk översikt i slutet av oktober 2015: Torr period i Södra och Mellersta Finland, mer vatten än normalt i Kajanaland och Norra Österbotten
Hydrologisk översikt i slutet av september 2015: Vattenläget varierande på olika håll i landet, vattnet i insjöarna varmt i förhållande till årstiden
Pressmeddelande | Publicerad: 1.10.2015

September var varmare än normalt. Det förekom stor regional variation i nederbördsmängden, vilket återspeglades också i variationerna av yt- och grundvattennivåerna på olika håll i landet. I landets s......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > Hydrologiska översikter > Hydrologisk översikt i slutet av september 2015: Vattenläget varierande på olika håll i landet, vattnet i insjöarna varmt i förhållande till årstiden
Forskning & utveckling > Vatten > Hydrologisk översikt i slutet av september 2015: Vattenläget varierande på olika håll i landet, vattnet i insjöarna varmt i förhållande till årstiden

Gå till sida 1 Gå till föregående sida med träffar
1
2
3
4
Gå till nästa sida med träffar Gå till sista sida med träffar