Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Laskureita hiilijalanjäljen arviointiin ja seurantaan

Suomen ympäristökeskus on ollut kehittämässä useita laskureita, joiden avulla voidaan seurata eri kohteiden ilmastovaikutuksia.

Kaupunkimaisema talvi

Ilmastodieetti - kansalaisille

Ilmastodieetti on työkalu kansalaisten omien kasvihuonepäästöjen seurantaan ja vähentämiseen.

Itämeri-laskuri - kuluttajille

Itämeri-laskurilla kuluttaja voi selvittää kulutustottumustensa vaikutuksia Itämeren ravinnekuormitukseen.

JUHILAS - Julkisten hankintojen hiilijalanjälkilaskuri kunnille ja yrityksille

Julkisten hankintojen hiilijalanjälkilaskureilla  voidaan laskea viiden tuoteryhmän tuotteiden eri elinkaarivaiheissa syntyviä kasvihuonekaasupäästöjä.

SYNERGIA Hiilijalanjälki -työkalu rakennuksille

SYNERGIA Hiilijalanjälki -työkalun avulla voidaan arvioida rakennusten päämateriaalien ja päärakenteiden hiilijalanjälkiä.

Y-HIILARI - hiilijalanjäljen laskentaan yrityksille

Y-HIILARI on yksinkertainen työkalu yrityksen hiilijalanjäljen laskentaan. Työkalu on kehitetty Suomen ympäristökeskuksen Kohti hiilineutraalia kuntaa -hankkeessa. Laskuri huomioi lämmöntuotannon, sähköntuotannon, jätehuollon, kuljetusten ja liikematkustamisen päästöt.

KEKO – kaupunkien ja kuntien alueellinen ekolaskuri

KEKO laskee kaava-vaihtoehtojen vaikutukset kasvihuonekaasupäästöihin, luonnonvaroihin ja monimuotoisuuteen. SYKE kehitti työkalun yhteistyössä Aalto-yliopiston ja VTT:n kanssa Tekes-hankkeessa, jota rahoittivat myös 15 kuntaa, 2 rakennusliikettä ja ympäristöministeriö. Hanketta johti Helsingin kaupunki. Verkossa toimiva laskuri on julkaistu käyttöön.

 

Tulossa

KASVENER ja KUHILAS - Alueellinen kasvihuonekaasupäästöjen arviointimalli kunnille

KASVENER-mallin SYKE on tehnyt Kuntaliitolle työkaluksi kuntien ilmastokampanjaan. Malli soveltuu kunnan vuotuisten kasvihuonekaasupäästöjen laskentaan. Se palvelee päästötilanteen peruskartoitusta ja päästöissä tapahtuneiden muutosten havainnointia. Lisäksi kuka tahansa voi mallin karkeammalla erittelytasolla tarkastella yhden tai useamman kunnan kasvihuonekaasupäästöjä.

KUHILAS-laskuri on tulossa kuntien käyttöön työkaluksi, jonka avulla kunnat voivat arvioida kokonaisilmastovaikutustaan eli hiilijalanjälkeä. KUHILAS-työkalua voidaan käyttää Suomen kunnissa KASVENER-mallin rinnalla kasvihuonekaasupäästöjen arviointiin.

 

Julkaistu 13.2.2017 klo 14.50, päivitetty 22.5.2017 klo 12.32
Kohderyhmä: