Kaupunkiluonnon turvaaminen edistää asukkaiden terveyttä ja hyvinvointia

Uutinen 16.11.2020 klo 8.57
Lähivihreä_Pääkuva_556px

Yli 72 prosenttia suomalaisista asuu kaupungeissa, minkä takia kaupunkiluonnolla on suuri merkitys eri ikäisten ja erilaisissa elämäntilanteissa elävien asukkaiden terveyteen ja hyvinvointiin. Suomen ympäristökeskus SYKE on koonnut yhteistyössä LUKEn, Tapio Oy:n ja Et May Oy:n kanssa tutkimustietoon pohjautuvan tietopaketin luonnon ja viheralueiden vaikutuksista fyysiseen terveyteen, mielen hyvinvointiin, sosiaaliseen hyvinvointiin ja liikkumiseen.

Elämänmittainen lähivihreäpolku -tietopaketti on suunnattu erityisesti kuntien ja kaupunkien päättäjille ja eri toimialojen työntekijöille, mutta sisältö voi palvella myös muita kestävien kaupunkien kehittäjiä. Tavoitteena on lisätä ymmärrystä lähiluonnon merkityksestä sekä edistää tutkimustiedon käyttöönottoa ja soveltamista kaupunkien kehitystyössä viherympäristöjen turvaamiseksi.

Aineisto julkaistaan lähipäivinä ja se on saatavilla osoitteessa kestavakaupunki.fi/lahivihrea. Tietopakettityö on osa ympäristöministeriön Kestävä kaupunki -ohjelman haastekimpputyötä. Hankkeen tavoitteena on tunnistaa kaupunkien yhteisiä kestävyyshaasteita ja ideoida ja edistää ratkaisujen käyttöönottoa.

Erilaisten tarpeiden huomioonottaminen edellyttää laajaa yhteistyötä

Tietopaketissa on nostettu esiin luonnon hyvinvointivaikutuksia ja lähiluontoon liittyviä tarpeita eri elämänvaiheissa. Erilaisten tarpeiden tasapuolinen huomioiminen kaupunkiympäristössä edellyttää useiden toimijoiden yhteistyötä.

Ikäryhmittäin tarkasteltuna lasten luontosuhde on vasta kehittymässä ja edellyttää, että luonto on lähellä kouluja ja päiväkoteja. Työssäkäyville aikuisille luonnon elvyttävä vaikutus voi olla avain stressin hallintaan ja iäkkäillä korostuu viherympäristön esteettömyys.

Tietopakettiin on koottu esimerkkejä toimista lähiluonnon turvaamiseksi ja monipuolisen hyödyntämisen lisäämiseksi. Nämä liittyvät muun muassa kasvien ja maaperän ominaisuuksiin, mielen hyvinvointiin, yhteisöllisyyteen, liikkumiseen ja maankäytön suunnitteluun.

Lähivihreä_Kollaasi, Lähivihreä_Kollaasi

Fyysinen hyvinvointi

 • Puut puhdistavat ilmaa, vaimentavat melua ja viilentävät hellejaksojen aikana.
 • Yhteys kasvillisuuden ja eloperäisen maan monipuoliseen mikrobistoon voi vahvistaa elimistön puolustusjärjestelmää.

Mielen hyvinvointi

 • Luonnossa oleskelu virkistää, rauhoittaa, palauttaa, parantaa keskittymiskykyä ja kuntouttaa.
 • Lapsille luonto tarjoaa virikkeitä ja oppimiskokemuksia, mutta turvaa myös mielenterveyttä pitkälle aikuisuuteen.
 • Luontokokemuksilla on merkitystä myös stressin hallinnan tukena ja jopa muistisairauksien oireiden lievittäjänä.

Sosiaalinen hyvinvointi

 • Viherympäristö voi tarjota mahdollisuuksia yhteisölliseen toimintaan ja vuorovaikutukseen.
 • Kaupunkiluonnon tasapuolinen saavutettavuus on tärkeää turvata riippumatta asukkaiden sosiaalisesta ja taloudellisesta asemasta. Viherympäristöjen saavutettavuudella voidaan lisätä kaikkien hyvinvointia ja kaventaa terveyseroja.

Luontoon liikkumaan

 • Helpot kulkuyhteydet luontoon innostavat asukkaita liikkumaan luonnossa
 • Luonnossa jokainen voi liikkua omassa tahdissaan eikä liikkuminen välttämättä vaadi erityisvälineitä.
 • Luontoliikunta soveltuu kaikille elämänkaaren eri vaiheissa, kunhan esteettömien reittien tarjonnasta ja luontokohteiden saatavuudesta ja saavutettavuudesta on huolehdittu.

Viherrakenteen turvaaminen

 • Maankäytön suunnittelu luo perustan hyvinvointia tukevalle yhdyskuntarakenteelle, jossa viherrakenteella on tärkeä osa.
 • Kasvavilla kaupunkiseuduilla eheän ja yhtenäisen viherrakenteen suunnittelu on erityisen tärkeää.
 • Viherrakenteen turvaaminen vaatii yhteistyötä eri toimijoiden välillä ja asukkaiden näkemysten ja kokemusten huomioimista.

Hanke on toteutettu osana ympäristöministeriön koordinoimaa Kestävä kaupunki -ohjelmaa

Aineistot

Lisätietoja

Tutkija Henna Malinen, Suomen ympäristökeskus SYKE, Kestävän kaupungistumisen strateginen ohjelma, puh. 050 381 2201, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi


Kohderyhmä: